Logo: An Seotal

Terms beginning with:

Terms beginning with

wage
tuarastal
n(m)
wage - tuarastail poss cwages - tuarastail plwages - tuarastalan pl
Subject: GeographyGeneral
Wales
A' Chuimrigh
n(f)
Wales - A' Chuimrigh poss c
England and Wales Sasainn agus A' Chuimrigh
people of Wales muinntir na Cuimrigh
Subject: Geography
wall
balla
n(m)
wall - balla poss cwalls - ballachan plwalls - ballaichean pl
cavity wall balla dùbailte
Subject: Technical
wallaby
ualabaidh
n(m)
wallaby - ualabaidh poss cwallabies - ualabaidhean pl
rock wallaby ualabaidh creige
Subject: Science
wane
dol air ais na gealaich
n phr
the wane of the moon has begun tha dol air ais na gealaich air tòiseachadh
the waning moon a' ghealach a' dol air ais
Subject: Science
war
cogadh
n(m)
war - cogaidh poss cwars - cogaidhean pl
civil war cogadh catharra
customs of war and diplomacy cleachdaidhean cogaidh agus dioplòmasaidh
just war cogadh dligheach
just war theory teòiridh cogadh dligheach
soldiers of the Great War saighdearan a' Chogaidh Mhòir
the Falklands War Cogadh nan Eilean Faclanach
The First World War A' Chiad Chogadh
The Great War An Cogadh Mòr
the Iraq War Cogadh Iraq
The Second World War An Dàrna Cogadh
unjust war cogadh ain-dligheach
war memorial carragh-cuimhne cogaidh
war poet bàrd cogaidh
World War One A' Chiad Chogadh
World War Two An Dàrna Cogadh
Subject: General
Ward's Stone
Clach Ward
n(f)
Ward's Stone - Clach Ward poss c
height of Ward's Stone àirde Clach Ward
Subject: Geography
warden
uàrdan
n(m)
warden - uàrdan poss cwardens - uàrdanan pl
traffic warden uàrdan-trafaig
Subject: GeographyGeneral
warfare
cogadh
n(m)
warfare - cogaidh poss c
chemical warfare cogadh ceimigeach
infantry warfare cogadh coisridh
mounted warfare cogadh eachraidh
sea warfare cogadh mara
Subject: General
warm
blàth
adj
warm front aghaidh bhlàth
warm sector seactor blàth
Subject: Geography
Warrenpoint
An Pointe
Subject: Geography
warrior
laoch
n(m)
warrior - laoich poss cwarriors - laoich pl
Subject: General
warrior
gaisgeach
n(m)
warrior - gaisgich poss cwarriors - gaisgich pl
female warrior bana-ghaisgeach
Subject: General
warrior
curaidh
n(m)
warrior - curaidh poss cwarriors - curaidhean pl
Subject: General
wash basin
mias
n(f)
wash basin - mias poss cwash basin - mèise poss cwash basins - miasan pl
Subject: Technical
Wast Water
Uisge Wast
n(m)
Wast Water - Uisge Wast poss c
Wast Water in the Lake District National Park Uisge Wast ann am Pàirce Nàiseanta Sgìre nan Lakes
Subject: Geography
waste ground
talamh falamh
n phr
Subject: GeographyGeneral
water
uisge
n(m)
water - uisge poss cwaters - uisgeachan plwaters - uisgichean pl
high water mark ìre-làin àrd
Liddell Water Uisge Liddel
low water mark ìre-làin ìosal
water cycle cearcall an uisge
water features òrnamaidean uisge
water polo polo-uisge
water skiing sgitheadh-uisge
water storage stòradh uisge
water transportation còmhdhail uisge
Subject: Geography
water buffalo
buabhall-uisge
n(m)
water buffalo - buabhaill-uisge poss cwater buffalo - buabhallan-uisge pl
Subject: GeographyScience
water skiing
sgitheadh-uisge
n(m)
water skiing - sgithidh-uisge poss c
Subject: GeographyGeneralPhysical Education
watercress
biolair-uisge
n(f)
watercress - biolair-uisge poss cwatercress - biolairean-uisge pl
watercress seeds sìol biolair-uisge
Subject: Science
waterfall
eas
n(m)
waterfall - easa poss cwaterfalls - easan pl
Subject: Geography
Waterford
Port Láirge
Subject: Geography
waterway
slighe-uisge
n(f)
waterway - slighe-uisge poss cwaterways - slighean-uisge pl
inland waterway transportation còmhdhail slighe-uisge in-thìreach
waterway transportation còmhdhail slighe-uisge
Subject: Geography
watt
uat
n(m)
watt - uat poss cwatts - uatan pl
kilowatt cile-uat
Subject: Science
wave
tonn
n(m)
wave - tuinn poss cwaves - tuinn pl
constructive waves tonnan-tasgaidh
destructive waves tonnan-rùsgaidh
radio wave tonn rèidio
wave energy lùth nan tonnan
wave-cut notch eag gearradh-tuinn
wave-cut platform leac gearradh-tuinn
Subject: ScienceGeography
wave
smèideadh
n(m)
wave - smèididh poss c
waving a' smèideadh
Subject: General
wavelength
tonn-fhad
n(m)
wavelength - tonn-fhaid poss cwavelengths - tonn-fhadan pl
Subject: ScienceGeography
wax
fàs na gealaich
n phr
the wax of the moon is almost finished tha fàs na gealaich gu bhith seachad
the waxing moon a' ghealach a' fàs
Subject: Science
wax
cèir
n(f)
wax - cèire poss c
industrial waxes cèir gnìomhachais
wax strip stiall cèire
wax writing tablet clàr-sgrìobhaidh cèire
waxing my legs a' cur cèir air mo chasan
Subject: General
waypoint
puing-mapa
n(f)
waypoint - puing-mapa poss cwaypoints - puingean-mapa pl
waypoints on an orienteering course puingean-mapa air cùrsa sligheadaireachd
Subject: Geography
WC
WC
n(m)
WC - WC poss cWCs - WCan pl
Subject: Technical
wealth
beairteas
n(m)
wealth - beairteis poss c
measure of wealth tomhas beairteis
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
weaponry
armachd
n(f)
weaponry - armachd poss c
nuclear weapons armachd niuclasach
Subject: General
weather
sìde
n(f)
weather - sìde poss c
bad weather droch shìde
good weather deagh shìde
weather conditions suidheachadh sìde
weather element eileamaid sìde
weather forecast tuairmse sìde
weather instrument inneal-sìde
weather ship bàta sìde
weather station stèisean sìde
weather station circle cearcall stèisean-sìde
weather system siostam sìde
Subject: Geography
weather cock
coileach-gaoithe
n(m)
weather cock - coilich-gaoithe poss cweather cocks - coilich-gaoithe pl
Subject: Geography
weather station
stèisean sìde
n phr
weather station circle cearcall stèisean-sìde
Subject: GeographyGeneral
weathering
sìde-chaitheamh
n(m)
weathering - sìde-chaitheimh poss c
chemical weathering sìde-chaitheamh ceimigeach
freeze-thaw weathering sìde-chaitheamh reothadh agus aiteamh
Subject: Geography
web
lìon
n(m)
web - lìn poss cwebs - lìn pl
food web lìon-bìdh
Subject: Science
Web
Lìon
n(m)
Web - Lìn poss cWebs - Lìn pl
search the web lorg san lìon
search web lorg san lìon
search whole web lorg san lìon shlàn
web accessibility ruigsinneachd lìn
web address seòladh lìn
Web browser brobhsair Lìn
web connection ceangal lìn
Web discussion còmhradh Lìn
web feed biathadh lìn
Web Folders pasgain lìn
web log blog
web page duilleag lìn
web page preview ro-shealladh duilleag lìn
Web Part Co-phàirt Lìn
web restrictions bacaidhean-lìn
Web standards and guidelines slatan-tomhais agus stiùireadh Lìn
web tools innealan-lìn
web traffic trafaig lìn
Subject: Computing
Web Distributed Authoring and Versioning
WebDav
n(m)
Web Distributed Authoring and Versioning - WebDav poss c
Subject: Computing
WebDAV
WebDAV
n(m)
Subject: Computing
weblog
blog
n(m)
weblog - bloga poss cweblogs - blogaichean pl
Subject: Computing
website
làrach-lìn
n(f)
website - làraich-lìn poss cwebsites - làraich-lìn pl
new teachers website làrach-lìn thidsearan ùra
phishing website làrach-lìn fisidh
support for new teachers website làrach-lìn airson taic do thidsearan ùra
use phishing website cleachd làrach-lìn fisidh
website services seirbheisean làraich-lìn
Subject: Computing
Wednesday
Diciadain
n(m)
Wednesday - Diciadain poss c
Ash Wednesday Diciadain na Luaithre
Wed Dic
Wednesday morning madainn Diciadain
Wednesday night oidhche Chiadain
Subject: General
weekly
seachdaineach
adj
Subject: Mathematics
weigh
cothromaich
vb
Subject: Mathematics
weigh
tomhais
vb
Subject: Mathematics
weighed
cothromaichte
adj
Subject: Mathematics
weighing
cothromachadh
n(m)
weighing - cothromachaidh poss c
Subject: Mathematics
weighing
tomhas
n(m)
weighing - tomhais poss c
Subject: Mathematics
weighing
a’ cothromachadh
vb n
Subject: Mathematics
weighing
a’ tomhas
vb n
Subject: Mathematics
weight
cuideam
n(m)
weight - cuideim poss cweights - cuideaman pl
gross weight cuideam iomlan
net weight cuideam lom
Subject: Mathematics
weir
caraidh
n(m)
weir - caraidh poss cweirs - caraidhean pl
weir (on a river) caraidh-aibhne
Subject: Geography
weir
cairidh
n(f)
weir - cairidh poss cweirs - cairidhean pl
Subject: Geography
welfare
sochairean
n(pl)
social welfare sochairean sòisealta
social welfare problems duilgheadasan shochairean sòisealta
social welfare services seirbheisean shochairean sòisealta
welfare state stàit shochairen
Subject: General
well-being
sunnd
n(m)
well-being - sunnd poss c
health and well-being slàinte agus sunnd
mental, emotional, social and physical well-being sunnd inntinneil, faireachail, sòisealta agus corporra
Subject: Personal and Social Education
Welsh
Cuimris
n(f)
Welsh - Cuimris poss c
the Welsh language A' Chuimris
Welsh language cànan na Cuimrigh
Subject: Geography
Welsh
Cuimreach
adj
Subject: Geography
Welsh
Cuimreach
n(m)
Welsh - Cuimrich poss cWelsh - Cuimrich pl
the Welshman's passport cead-siubhail a' Chuimrich
the Welshwoman's passport cead-siubhail na Ban-Chuimrich
Subject: Geography
west
iar
n(f)
west - iar poss c
(the) north west (an) iar-thuath
(the) south west (an) iar-dheas
Europe north and west of Italy to ca. 499 An Roinn Eòrpa a tuath agus taobh Siar na h-Eadailt gu ca. 499
North West Highlands Iar-Thuath na Gàidhealtachd
Northwest African coast and offshore islands Costa Iar-thuath Afraga agus eileanan bhon chladach
people of Western Sahara muinntir Sahàra an Iar
the west an àird an iar
the western Highlands taobh siar na Gàidhealtachd
they scattered chaidh iad an ear 's an iar
West Africa and offshore Islands Taobh Siar Afraga agus eileanan bhon chladach
West Bridgford Bridgford an Iar
West Bromwich Bromwich an Iar
west coast an costa an iar
Western Sahara Sahàra an Iar
western United States Na Stàitean Aonaichte an iar
Yemen Republic in Western Asia Poblachd Iemein air taobh an iar Àisia
Subject: Geography
west
an àird an iar
n phr
medieval western philosophy feallsanachd meadhan-aoiseil na h-àird an iar
modern western philosophy feallsanachd nuadh na h-àird an iar
Subject: Geography
West Bridgford
Bridgford an Iar
n(m)
West Bridgford - Bhridgford an Iar poss c
services in West Bridgford seirbhisean ann am Bridgford an Iar
Subject: Geography
West Bromwich
Bromwich an Iar
n(m)
West Bromwich - Bhromwich an Iar poss c
history of West Bromwich eachdraidh Bhromwich an Iar
Subject: Geography
West Indies
Na h-Innseachan an Iar
West Indies - nan Innseachan an Iar poss c
islands of the West Indies eileanan nan Innseachan an Iar
Subject: Geography
westerly
an iar
adj
Subject: Geography
westerly
an iar
adv
a westerly wind gaoth an iar
Subject: Geography
western
iarach
adj
western cultures cultaran iarach
western diseases galaran iarach
Subject: Geography
Western Sahara
Sahàra an Iar
n(m/f)
Western Sahara - Sahàra an Iar poss c
people of Western Sahara muinntir Sahàra an Iar
Subject: Geography
Westport
Cathair na Mart
Subject: Geography
Westray Firth
Linne Westray
n(f)
Water of (the) Westray Firth Uisge Linne Westray
Subject: Geography
wetlands
talamh-fliuch
n(m)
wetlands - talaimh-fliuch poss cwetlands - talmhainn-fliuch poss c
Subject: Geography
Wexford
Loch Garman
Subject: Geography
whale
muc-mhara
n(f)
whale - muic-mhara poss cwhale - muice-mara poss cwhales - mucan-mara pl
Subject: Science
whisky
uisge-beatha
n(m)
whisky - uisge-beatha poss c
a glass of whisky glainne uisge-beatha
different whiskys diofar sheòrsaichean uisge-beatha
whisky glass glainne uisge-beatha
whisky still poit-dhubh
Subject: General
whistle
fìdeag
n(f)
whistle - fìdeig poss cwhistles - fìdeagan pl
horn whistle fìdeag adhairce
penny whistle fìdeag
Subject: Music
whistle
feadag
n(f)
whistle - feadaig(e) poss cwhistles - feadagan pl
horn whistle feadag adhairce
penny whistle fìdeag
Subject: Music
white dwarf
troich gheal
n phr
Subject: Science
White Nile
Nìl Gheal
n(f)
White Nile - Nìl Gheal poss c
Subject: Geography
whiteboard
bòrd-geal
n(m)
whiteboard - bùird-gheal poss cwhiteboard - bùird-gheala pl
interactive whiteboards bùird-gheala eadar-ghnìomhail
Subject: General
whole
slàn
adj
whole number àireamh shlàn
Subject: Mathematics
Wick
Inbhir Ùige
Bridge of Wick Drochaid Inbhir Ùige
Subject: Geography
Wicklow
Cill Mhantáin
Subject: Geography
Wicklow Mountains
Sliabh Chill Mhantáin
Subject: Geography
wide
leathann
adj
Subject: Mathematics
wider
nas leithne
comp
Subject: Mathematics
wider
nas leatha
comp
Subject: Mathematics
widest
as leithne
sup
Subject: Mathematics
widest
as leatha
sup
Subject: Mathematics
width
leud
n(m)
width - leòid poss cwidths - leudan pl
Subject: Mathematics
Wigtown
Wigtown
Wigtown Book Festival Fèis Leabhraichean Wigtown
Subject: Geography
wiki
wiki
n(m)
wiki - wiki poss cwikis - wikithean pl
Subject: Computing
wildlife
fiadh-bheatha
n(f)
wildlife - fiadh-bheatha poss c
Arctic National Wildlife Reserve Tèarmann Nàiseanta Fiadh-bheatha Artaigeach
wildlife habitat àrainn fiadh-bheatha
Subject: Geography
wind
gaoth
n(f)
wind - gaoithe poss cwinds - gaothan pl
a westerly wind gaoth an iar
an easterly wind gaoth an ear
breath of wind deò gaoithe
north wind gaoth tuath
prevailing wind gnàth-ghaoth
south wind gaoth deas
wind direction àird na gaoithe
wind energy lùth gaoithe
wind farm tuath-gaoithe
wind speed luaths-gaoithe
wind speed luaths na gaoithe
wind strength neart-gaoithe
wind strength cumhachd na gaoithe
wind turbine tuirbin-gaoithe
wind vane coileach-gaoithe
Subject: Geography
windmill
muileann-gaoithe
n(m/f)
windmill - muilinn-gaoithe poss cwindmills - muilnean-gaoithe plwindmills - muileannan-gaoithe pl
windmill electricity dealan muilinn-gaoithe
Subject: Geography
Windows Connect Now
Windows Connect Now
n(m)
Windows Connect Now - Windows Connect Now poss c
Subject: Computing
Windows Explorer
Windows Explorer
n(m)
Windows Explorer - Windows Explorer poss c
Subject: Computing
Windsor and Maidenhead
Windsor agus Maidenhead
n phr
Windsor and Maidenhead - Windsor agus Maidenhead poss c
Subject: Geography
wine
fìon
n(m)
wine - fìona poss c
different wines fìon eadar-dhealaichte
red whine fìon dearg
vinegar fìon-geur
vineyard fìon-lios
white wine fìon geal
Subject: Home Economics
wingspan
rèis-sgèithe
n(f)
wingspan - rèis-sgèithe poss cwingspans - rèisean-sgèithe pl
Subject: Mathematics
winter
geamhradh
n(m)
winter - geamhraidh poss cwinters - geamhraidhean pl
cold of winter fuachd a' gheamhraidh
winter solstice grian-stad a' gheamhraidh
Subject: General
winter
geamhraich
vb
Subject: General
wintering
a' geamhrachadh
vb n
wintering sheep a' geamhrachadh chaorach
Subject: General
wireless
gun ueir
adj
wireless LAN LAN gun ueir
Subject: Computing
wisdom
gliocas
n(m)
wisdom - gliocais poss c
Subject: General
wisdom tooth
cùlag
n(f)
wisdom tooth - cùlaig(e) poss cwisdom teeth - cùlagan pl
Subject: Science
Wishaw
Wishaw
town of Wishaw baile Wishaw
Subject: Geography
wishlist
liosta-miann
n(f)
wishlist - liosta-miann poss cwishlists - liostaichean-miann pl
add to wishlist cuir ri liosta-miann
Subject: Computing
witch
bana-bhuidseach
n(f)
witch - bana-bhuidsich poss cwitches - bana-bhuidsichean pl
Subject: General
wizard
draoidh
n(m)
wizard - draoidh poss cwizards - draoidhean pl
Subject: Computing
wolf
madadh-allaidh
n(m)
wolf - madaidh-allaidh poss cwolves - madaidhean-allaidh pl
Subject: Science
wood
fiodh
n(m)
wood - fiodha poss c
adiabatic wood fiodh adiabataig
hardwood cruaidh-fhiodh
wood construction obair-togail fiodha
wood processing giullachd fiodha
wood products bathar fiodha
Subject: Technical
woodland
fearann coillteach
n phr
woodland grant grant fearann coillteach
Subject: Geography
woody
fiodhach
adj
woody plants lusan fiodhach
Subject: General
Wooler
Wooler
Wooler market town baile-margaid Wooler
Subject: Geography
word
facal
n(m)
word - facail poss cwords - facail plwords - faclan pl
password facal-faire
word for word facal air an fhacal
word problem ceist-teacsa
Subject: Language
word painting
dealbhadh-òrain
n phr
Subject: Music
work
obair
n(f)
work - obrach poss cwork - oibre poss cworks - obraichean plworks - oibrichean pl
associations for religious works comainn airson obair creideimh
bibliographies of works from specific places clàran-leabhraichean de dh'obraichean bho àiteachan sònraichte
bibliographies of works on specific subjects clàran-leabhraichean de dh'obraichean air cuspairean sònraichte
Christian organization, social work and worship eagrachadh, obair shòisealta agus adhradh Crìosdail
computer science, information and general works saidheans coimpiutair, fiosrachadh agus obraichean coitcheann
general encyclopedic works leabhraichean mòr-eòlais coitcheann
general works obraichean coitcheann
good work obair mhath
of anonymous and pseudonymous works sgrìobhadh gun urra agus fo ainm-pinn
passage work obair-earrainn
pastoral office and work oifig agus obair aoghaireil
prohibited works, forgeries and hoaxes sgrìobhadh toirmisgte, foill-sgrìobhadh agus meall-sgrìobhadh
skills for work sgilean airson obair
small forge work obair teallach beag
spring work obair an earraich
temporary work obair shealach
Virtual Work Experience Eòlas-fuadain air Obair
work unit aonad-obrach
Subject: General
work out
obraich a-mach
vb
work out the sum of these numbers obraich a-mach sùim nan àireamhan seo
Subject: Mathematics
working out
obrachadh
n(m)
working out - obrachaidh poss cworking out - obrachaidhean pl
show your working out seall d' obrachadh
Subject: Mathematics
worksheet
duilleag-obrach
n(f)
worksheet - duilleig-obrach poss cworksheets - duilleagan-obrach pl
Subject: General
workshop
bùth-obrach
n(f)
workshop - bùth-obrach poss cworkshops - bùthan-obrach plworkshops - bùithtean-obrach plworkshops - bùithean-obrach pl
home workshops bùthan-obrach na dachaigh
Subject: General
world
saoghal
n(m)
world - saoghail poss cworlds - saoghalan plworlds - saoghail pl
ancient world an saoghal àrsaidh
extraterrestrial worlds saoghalan neo-thalmhaidh
history of the ancient world eachdraidh an t-saoghail àrsaidh
impact on the world buaidh air an t-saoghal
shrinking world saoghal a tha a' fàs beag
The First World War A' Chiad Chogadh
The Second World War An Dàrna Cogadh
world history eachdraidh an t-saoghail
Subject: Geography
world
cruinne
n(m)
world - cruinne poss c
World Heritage Site status Inbhe Làrach Dualchas Cruinneil
world market margaid chruinneil
world trade malairt chruinneil
World Wide Web Consortium Co-bhanntachd Lìon na Cruinne
Subject: GeographyGeneral
World Heritage Site status
Inbhe Làrach Dualchas Cruinneil
n phr
Subject: Geography
World Wide Web
Lìon na Cruinne
n(m)
World Wide Web Consortium Co-bhanntachd Lìon na Cruinne
Subject: Computing
worm
boiteag
n(f)
worm - boiteig poss cworms - boiteagan pl
Subject: Science
Worms Head
Rubha Worms
n(m)
Worms Head - Rubha Worms poss c
walks at Worms Head cuairtean air Rubha Worms
Subject: Geography
worship
adhradh
n(m)
worship - adhraidh poss cworship - adhraidhean pl
Christian organization, social work and worship eagrachadh, obair shòisealta agus adhradh Crìosdail
place of worship àite adhraidh
public worship adhradh poblach
public worship and other practices adhradh poblach agus gnàthasan eile
Subject: Religious and Moral Education
writer
sgrìobhadair
n(m)
writer - sgrìobhadair poss cwriters - sgrìobhadairean pl
writer's craft ceàird an sgrìobhadair
Subject: General
writer
sgrìobhaiche
n(m)
writer - sgrìobhaiche poss cwriters - sgrìobhaichean pl
"Writer's Craft" "Ceàird an Sgrìobhaiche"
Subject: General
writing
sgrìobhadh
n(m)
writing - sgrìobhaidh poss cwritings - sgrìobhaidhean pl
creative writing sgrìobhadh cruthachail
English writing system siostam sgrìobhaidh na Beurla
tools for listening and talking/reading/writing innealan airson èisteachd agus labhairt/leughadh/sgrìobhadh
writing paper pàipear-sgrìobhaidh
writing systems siostaman sgrìobhaidh
Subject: General
writing tablet
clàr-sgrìobhaidh
n(m)
writing tablet - clàir-sgrìobhaidh poss cwriting tablets - clàran-sgrìobhaidh pl
wax writing tablet clàr-sgrìobhaidh cèire
Subject: History