Logo: An Seotal

Terms beginning with:

Terms beginning with

Naas
An Nás
Subject: Geography
Nairn
Inbhir Narann
Nairn Golf Club Club Goilf Inbhir Narann
Subject: Geography
name
ainm
n(m)
name - ainm(e) poss cnames - ainmean plnames - ainmeannan pl
bad name droch ainm
display name ainm taisbeanaichte
filename ainm-faidhle
first name ciad ainm
Gaelic Place Names of Scotland Ainmean Àite na h-Alba
Internet Storage Name Service (iSNS) Seirbheis Stòr Ainmean Eadar-lìn (iSNS)
nameless gun ainm
number names ainmean àireamhan
place names ainmean àite
sign your name cuir d' ainm ri
signature ainm-sgrìobhte
surname sloinneadh
surname cinneadh
user name ainm neach-cleachdaidh
what is your first name? dè a' chiad ainm a thoirt?
Subject: General
nameless
gun ainm
n phr
Subject: General
Namibia
Naimibia
n(m/f)
Namibia - Naimibia poss c
Republic of Namibia Poblachd Naimibia
Subject: Geography
narrow
cumhang
adj
Subject: Mathematics
narrower
nas cuinge
comp
Subject: Mathematics
narrowest
as cuinge
sup
Subject: Mathematics
nation
dùthaich
n(f)
nation - dùthcha poss cnations - dùthchannan pl
law of nations lagh dhùthchannan
Subject: Modern Studies
national
nàiseanta
adj
national boundary crìoch nàiseanta
national cycle network lìonra nàiseanta bhaidhsagal
national Glow groups buidhnean nàiseanta Glow
National Nature Reserve Tèarmann Nàdair Nàiseanta
National Park Pàirce Nàiseanta
national priorities in education prìomhachasan nàiseanta ann am foghlam
National Qualifications Teisteanais Nàiseanta
National Trust Urras Nàiseanta
resources for National Qualifications goireasan airson Theisteanas Nàiseanta
Scottish National Party Partaidh Nàiseanta na h-Alba
Subject: General
native
dùthchasach
adj
native languages cànanan dùthchasach
North American native languages cànanan dùthchasach Ameireaga a Tuath
South American native literature litreachasan dùthchasach Ameireaga a Deas
Subject: Language
Nativity
Breith Chrìosd
n phr
Nativity play dealbh-chluich air Breith Chrìosd
Nativity scene taisbeanadh air Breith Chrìosd
Subject: General
natural
nàdarra
adj
natural decrease lùghdachadh nàdarra
natural disaster gàbhadh nàdarra
natural environment àrainneachd nàdarra
natural evil olc nàdarra
natural gas gas nàdarra
natural history eachdraidh nàdarra
natural history of organisms eachdraidh nàdarra fhàs-bheairtean
natural increase meudachadh nàdarra
natural landscape cruth-tìre nàdarra
natural mathematics matamataig nàdarra
natural phenomenon tachartas nàdarra
natural philosophy feallsanachd nàdarra
natural resources stòrasan nàdarra
natural sciences saidheansan nàdarra
natural selection taghadh nàdarra
specific topics in natural history cuspairean àraid ann an eachdraidh nàdarra
Subject: ScienceGeography
natural
nàdarrach
adj
Subject: General
natural decrease
lùghdachadh nàdarra
n phr
Subject: Geography
natural disaster
gàbhadh nàdarra
n phr
Subject: Geography
natural increase
meudachadh nàdarra
n phr
Subject: Geography
naturalism
feallsanachd nàdair
n phr
naturalism and related systems feallsanachd nàdair agus siostaman co-cheangailte
Subject: General
nature
nàdar
n(m)
nature - nàdair poss c
Marine Nature Reserve Tèarmann Nàdair Mara
National Nature Reserve Tèarmann Nàdair Nàiseanta
Nature Conservancy Glèidhteachas Nàdair
Nature Conservation Act Achd Glèidhteachas Nàdair
nature reserve tèarmann nàdair
Subject: ScienceGeography
Nauru
Nauru
n(m/f)
Nauru - Nauru poss c
Island of Nauru Eilean Nauru
Subject: Geography
nautical
seòlaidh
adj
nautical engineering einnseanaireachd seòlaidh
Subject: General
Navan
An Uaimh
Subject: Geography
navigation channel
seòlaid
n(f)
navigation channel seòlaid(e)
navigation channels seòlaidean
Subject: Geography
navy blue
dubh-ghorm
adj
Subject: Art
Nazi
Nàsach
n(m)
Nazi - Nàsaich poss cNazis - Nàsaich pl
Subject: General
Nazi
Nàsach
adj
Nazi flag bratach Nàsach
the Nazi flag a' bhratach Nàsach
The Nazi Party Am Partaidh Nàsach
Subject: General
near-double
faisg-dhùblachadh
n(m)
near-double - faisg-dhùblachaidh poss cnear-doubles - faisg-dhùblaichean pl
Subject: Mathematics
near-multiple
faisg-iomad
n(m)
near-multiple - faisg-iomaid poss cnear-multiples - faisg-iomadan pl
Subject: Mathematics
negative
àicheil
adj
negative number àireamh àicheil
Subject: Mathematics
negative
àicheil
n(m)
negative - àicheil poss cnegatives - àicheilean pl
the negative of an t-àicheil aig
Subject: Mathematics
neiloid
neilaid
n(m)
neiloid - neilaid poss cneiloids - neilaidean pl
Subject: Mathematics
Nenagh
An tAonach
Subject: Geography
neoclassical
nuadh-chlasaigeach
adj
neoclassical architecture ailtireachd nuadh-chlasaigeach
Subject: General
neodymium
neodimium
n(m)
neodymium - neodimium poss c
neodymium magnet magnait neodimium
neodymium oxide neodimium ogsaid
Subject: Science
Neolithic
Nuadh Linn na Cloiche
n phr
Subject: History
neon
neon
n(m)
neon - neon poss c
neon lights solais neon
Subject: Science
Neoplatonic
Nuadh-phlatonach
adj
Skeptic and Neoplatonic philosophies feallsanachdan Skeptic agus Nuadh-phlatonach
Subject: General
Nepal
Neapal
n(m/f)
Nepal - Neapal poss c
Kingdom of Nepal Rìoghachd Neapal
Subject: Geography
Nephin Beg Range
Monadh Néifinn Bheag
Subject: Geography
Neptune
Neiptiun
n(f)
Neptune - Neiptiuin poss c
Neptune is the eighth and farthest planet from the Sun 'S e Neiptiun an t-ochdamh planaid bhon Ghrèin agus an tè is fhaide air falbh bhuaipe
the surface of Neptune uachdar Neiptiuin
Subject: Science
neptunium
neiptiunium
n(m)
neptunium - neiptiunium poss c
neptunium series sreath neiptiunium
Subject: Science
nerve
nearbh
n(f)
nerve - neirbh poss cnerves - nearbhan pl
auditory nerve nearbh claisneachd
optic nerve nearbh fradhairc
Subject: Science
net
lìon
n(m)
net - lìn poss cnets - lìontan pl
net of a cube lìon ciùb
Subject: Mathematics
net
lom
adj
net pay pàigheadh lom
net weight cuideam lom
Subject: Mathematics
Netherlands
An Òlaind
n(f)
Netherlands - na h-Òlaind poss c
Kingdom of Netherlands Rìoghachd na h-Òlaind
Subject: Geography
network
lìonra
n(m)
network - lìonra poss cnetworks - lìonraidhean pl
broadband network lìonra bann-leathainn
local area network (LAN) lìonra ionadail (LAN)
local area networks (LAN) lìonraidhean ionadail (LAN)
network adapter co-chòrdanaiche lìonra
network administrator rianaire lìonra
Network Centre Ionad Lìonra
network configuration cumadh lìonra
Network Drive Dràibh Lìonra
Network Explorer Network Explorer
Network Operations Analyst Neach-anailis Obair Lìonra
Network Printer Installation Wizard Draoidh Cur-an-sàs Clò-bhualadair Lìonra
Saved network Lìonra air a Shàbhaladh
saved networks lìonraidhean air an sàbhaladh
social network lìonra sòisealta
social network sites làraichean-lìn sòisealta
Subject: Computing
networking
lìonrachadh
n(m)
social networking lìonrachadh sòisealta
Subject: General
neutral
neodar
n(m)
neutral - neodair poss cneutrals - neodaran pl
neutralise neodraich
neutralising neodrachadh
neutralising solution eadar-sgaoileadh neodrachaidh
Subject: Science
neutral
neodrach
adj
Subject: Science
neutralisation
neodrachadh
n(m)
neutralisation reaction iom-obrachadh neodrachaidh
Subject: Science
neutrality
neodrachd
n(f)
Subject: Science
neutron
niutronach
adj
neutron stars reultan niutronach
neutron stars rionnagan niutronach
Subject: Science
neutron
niutron
n(m)
neutron - niutron poss cneutrons - niutronan pl
Subject: Science
new
ùr
adj
Subject: Computing
New Cumnock
Cumnag Nuadh
New Cumnock Primary School Bun-sgoil Chumnaig Nuaidh
Subject: Geography
New Galloway
Gall-Ghàidhealaibh Nuadh
New Galloway town baile Ghall-Ghàidhealaibh Nuaidh
Subject: Geography
New Guinea
Guinea Nuadh
n(f)
New Guinea - Ghuinea Nuaidh poss c
people of New Guinea muinntir Ghuinea Nuaidh
Subject: Geography
New Romney
Romney Nuadh
n(m)
New Romney - Romney Nuaidh poss c
the town of New Romney baile Romney Nuaidh
Subject: Geography
New Ross
Ros Mhic Thriúin
Subject: Geography
new town
baile ùr
n phr
Subject: Geography
New Zealand
Sealan Nuadh
n(m/f)
New Zealand - Shealain Nuaidh poss c
government of New Zealand riaghaltas Shealain Nuaidh
Subject: Geography
Newcastle
An Caisleán Nua
Subject: Geography
Newcastle upon Tyne
An Caisteal Nuadh
n(m)
Newcastle upon Tyne - a' Chaisteil Nuaidh poss c
Newcastle University Oilthigh a' Chaisteil Nuaidh
Subject: Geography
Newcastle West
An Caisleán Nua
Subject: Geography
Newmarket
Áth Trasna
Subject: Geography
Newport
Baile Uí Fhiacháin
Subject: Geography
Newry
An tIúr
Subject: Geography
news
naidheachd
n(f)
news - naidheachd poss cnews - naidheachdan pl
education news naidheachdan foghlaim
LTS Education News Service Seirbheis Naidheachdan Foghlaim LTS
news media, journalism and publishing meadhanan naidheachd, obair-naidheachd agus foillseachadh
Subject: General
newspaper
pàipear-naidheachd
n(m)
newspaper - pàipeir-naidheachd poss cnewspapers - pàipearan-naidheachd pl
newspapers in British Isles; in England pàipearan-naidheachd ann an Eileanan Bhreatainn, ann an Sasainn
newspapers in Central Europe; in Germany pàipearan-naidheachd ann am meadhan na Roinn Eòrpa; anns a' Ghearmailt
newspapers in Eastern Europe; in Russia pàipearan-naidheachd ann an Taobh Sear na Roinn Eòrpa; anns an Ruis
newspapers in France and Monaco pàipearan-naidheachd anns an Fhraing agus ann am Monaco
newspapers in Iberian Peninsula and adjacent islands pàipearan-naidheachd ann an Iberia agus na h-eileanan mun cuairt
newspapers in Italy and adjacent islands pàipearan-naidheachd anns an Eadailt agus anns na h-eileanan mun cuairt
newspapers in North America pàipearan-naidheachd ann an Ameireaga a Tuath
newspapers in other geographic areas pàipearan-naidheachd ann an ceàrnaidhean eile
newspapers in Scandinavia pàipearan-naidheachd ann an Lochlainn
Subject: General
Newton Mearns
Baile Ùr na Maoirne
Newton Mearns schools sgoiltean Bhaile Ùr na Maoirne
Subject: Geography
Newton Stewart
Baile Ùr nan Stiùbhartach
Newton Stewart market margaid Bhaile Ùr nan Stiùbhartach
Subject: Geography
Newtonabbey
Baile na Mainistreach
Subject: Geography
Newtonards
Baile Nua na hArda
Subject: Geography
Newtonhamilton
Baile Úr
Subject: Geography
Newtonmore
Baile Ùr an t-Slèibh
Newtonmore shinty club club camanachd Bhaile Ùr an t-Slèibh
Subject: Geography
Newtonstewart
An Baile Nua
Subject: Geography
next
cùm ort
imp
Subject: Computing
Nicaragua
Nicaragua
n(m/f)
Nicaragua - Nicaragua poss c
Republic of Nicaragua Poblachd Nicaragua
Subject: Geography
nickel
niceal
n(m)
nickel - niceil poss c
nickel alloy aloidh niceil
nickel chloride niceal clòraid
nickel silver airgead niceil
Subject: Science
Niger
Niger
n(m/f)
Niger - Niger poss c
economy of Niger eaconamaidh Niger
Subject: Geography
Nigeria
Nigeria
n(m/f)
Nigeria - Nigeria poss c
Federal Republic of Nigeria Poblachd Fheadaralach Nigeria
Subject: Geography
night
oidhche
n(f)
night - oidhche poss cnights - oidhcheannan pl
(the) cold of the night fuachd na h-oidhche
at night air an oidhche
Burns night oidhche Burns
day and night a latha 's a dh'oidhche
good night oidhche mhath
Halloween oidhche Shamhna
Hogmanay oidhche Challainn
Monday night oidhche Luain
opening night ciad oidhche
opening night audience sluagh na ciad oidhche
Subject: General
nimbostratus
nimbostratus
nimbostratus clouds sgòthan nimbostratus
Subject: Geography
nine
naoi
n(f) / adj
Subject: Mathematics
nineteen
naoi-deug
n(f) / adj
Subject: Mathematics
ninety
naochad
n(f) / adj
Subject: Mathematics
ninth
naoidheamh
adj
the ninth one an naoidheamh fear/tè
Subject: Mathematics
ninth
naoidheamh
n(m)
ninth - naoidheimh poss cninths - naoidheamhan pl
Subject: Mathematics
niobium
niobium
n(m)
niobium - niobium poss c
Subject: Science
nitrogen
naitridean
n(m)
nitrogen - naitridein poss c
nitrogen oxide naitridean ogsaid
Subject: Science
No
Chan eil
adv
Subject: Computing
nobelium
nobelium
n(m)
nobelium - nobelium poss c
Subject: Science
noble
uasal
adj
four noble truths ceithir fìrinnean uasal
the noble eightfold path an t-slighe uasal ochd-fillte
Subject: Religious and Moral Education
nocturne
nocturne
n(f)
nocturne - nocturne poss cnocturnes - nocturnean pl
Subject: Music
node
nòd
n(m)
node - nòd poss cnodes - nòdan pl
lymph node nòd liomf
Subject: Science
nominative
ainmneach
adj
nominative case tuiseal ainmneach
Subject: Language
non-combatant
neo-chòmhragach
adj
non-combatant job dreuchd neo-chòmhragach
Subject: General
non-combatant
neo-chòmhragaiche
n(m)
non-combatant - neo-chòmhragaiche poss cnon-combatants - neo-chòmhragaichean pl
non-combatants in the Second World War neo-chòmhragaichean san Dàrna Cogadh
Subject: General
non-divisible
do-roinnte
adj
Subject: Mathematics
non-metal
neo-mheatailt
n(f)
non-metal neo-mheatailt(e)
non-metals neo-mheatailtean
Subject: Science
non-metallic
neo-mheatailteach
adj
Subject: Science
non-proportionality
neo-chuidead
n(m)
non-proportionality - neo-chuideid poss cnon-proportionalities - neo-chuideadan pl
Subject: Mathematics
non-renewable
neo-ath-nuadhachail
adj
Subject: ScienceGeography
non-rigid
atharrachail
adj
non-rigid shape cumadh atharrachail
Subject: Mathematics
non-Semitic
neo-Sheimitig
adj
non-Semitic Afro-Asiatic languages cànanan Afro-Àisianach neo-Sheimitig
non-Semitic languages cànanan neo-Sheimitig
non-Semitic literatures litreachasan neo-Sheimitig
Subject: Language
non-specialised
neo-speisealta
adj
non-specialised cells ceallan neo-speisealta
Subject: Science
non-standard
neo-riaghailteach
adj
Subject: Mathematics
non-standard
neo-àbhaisteach
adj
non-standard units aonadan neo-àbhaisteach
Subject: Mathematics
non-violence
neo-ainneart
n(m)
non-violence - neo-ainneirt poss c
Subject: General
nonferrous
neo-iarannach
adj
nonferrous metals meatailtean neo-iarannach
Subject: Science
noon
meadhan-latha
n(m)
noon - meadhain-latha poss c
Subject: Mathematics
Nore
An Fheoir
Subject: Geography
norm
gnàthas
n(m)
norm - gnàthais poss cnorms - gnàthasan pl
other ethical norms gnàthasan beus-eòlach eile
Subject: General
normal
gnàthach
adj
Subject: Science
north
tuath
n(m)
north - tuath poss c
(the) north east (an) ear-thuath
(the) north west (an) iar-thuath
earth sciences of North America saidhseansan talmhainn Ameireaga a Tuath
Europe north and west of Italy to ca. 499 An Roinn Eòrpa a tuath agus an iar air an Eadailt gu ca. 499
general statistics of North America staitistigs choitcheann Ameireaga a Tuath
geography of and travel in North America cruinn-eòlas agus siubhal ann an Ameireaga a Tuath
history of Christianity in North America eachdraidh Crìosdaidheachd ann an Ameireaga a Tuath
history of North America eachdraidh Ameireaga a Tuath
in the north mu thuath
newspapers in North America pàipearan-naidheachd ann an Ameireaga a Tuath
north an àird a tuath
North American native languages Cànanan dùthchasach Ameireaga a Tuath
North American native literature litreachasan dùthchasach Ameireaga a Tuath
North Berwick Bearaig a Tuath
north central United States ceann a tuath meadhan nan Stàitean Aonaichte
north coast an costa a tuath
North Dorset Downs Downs Dorset a Tuath
North Downs Na Downs a Tuath
North Foreland Foreland a Tuath
North Korea Coiria a Tuath
north of Glasgow tuath air Glaschu
North Pole Am Pòla a Tuath
North Ronaldsay Ronaldsay a Tuath
North Sea An Cuan a Tuath
North Tyne River Abhainn Tyne a Tuath
North Uist Uibhist a Tuath
North Walsham Walsham a Tuath
North West Highlands Iar-Thuath na Gàidhealtachd
North York Moors Mòinteach Iorc a Tuath
northeastern United States ear-thuath nan Stàitean Aonaichte
Northwest African coast and offshore islands Costa Iar-thuath Afraga agus eileanan bhon chladach
organisations in North America buidhnean ann an Ameireaga a Tuath
the north an àird a tuath
Subject: Geography
north
an àird a tuath
n(f)
north - àird a tuath poss c
coming from a northerly direction bhon àird a tuath
people who came from the north daoine a thàinig bhon an àird a tuath
Subject: Geography
north
tuath
adj
north wind gaoth tuath
Subject: Geography
North Berwick
Bearaig a Tuath
North Berwick East Bay Bàgh an Ear Bhearaig a Tuath
Subject: Geography
North Dorset Downs
Downs Dorset a Tuath
n(pl)
North Dorset Downs - Downs Dorset a Tuath poss c
North Dorset Downs, England Downs Dorset a Tuath, Sasainn
Subject: Geography
North Downs
Na Downs a Tuath
n(pl)
North Downs - nan Downs a Tuath poss c
North Downs in south east England Na Downs a Tuath ann an ear-dheas Shasainn
Subject: Geography
North Foreland
Foreland a Tuath
n(m)
North Foreland - Fhoreland a Tuath poss c
North Foreland lighthouse taigh-solais Fhoreland a Tuath
Subject: Geography
North Korea
Coiria a Tuath
n(m/f)
North Korea - Choiria a Tuath poss c
people of North Korea muinntir Choiria a Tuath
Subject: Geography
North Pole
Am Pòla a Tuath
n(m)
North Pole - a' Phòla a Tuath poss c
Subject: Science
North Ronaldsay
Ronaldsay a Tuath
Island of North Ronaldsay Eilean Ronaldsay a Tuath
Subject: Geography
North Sea
An Cuan a Tuath
n(m)
North Sea - a' Chuain a Tuath poss c
North Sea ferries aiseagan a' Chuain a Tuath
North Sea oil ola a' Chuain a Tuath
Subject: Geography
North Tyne River
Abhainn Tyne a Tuath
n(f)
North Tyne River - Abhainn Tyne a Tuath poss c
docks on the North Tyne River docaichean air Abhainn Tyne a Tuath
Subject: Geography
North Uist
Uibhist a Tuath
North Uist causeway cabhsair Uibhist a Tuath
Subject: Geography
North Walsham
Walsham a Tuath
n(m)
North Walsham - Walsham a Tuath poss c
Battle of North Walsham Blàr Walsham a Tuath
North Walsham and Dilham Canal Canàl Walsham a Tuath agus Dilham
Subject: Geography
North York Moors
Mòinteach Iorc a Tuath
n(f)
North York Moors - Mòinteach Iorc a Tuath poss c
North York Moors National Park Pàirce Nàiseanta Mòinteach Iorc a Tuath
Subject: Geography
northerly
tuath
adj
from a northerly direction bhon àird a tuath
going in a northerly direction a' dol gu tuath
Subject: Geography
Northern Marianas
Na Marianas a Tuath
n(pl)
Northern Marianas - nam Marianas a Tuath poss c
Northern Marianas Islands Eileanan nam Marianas a Tuath
Subject: Geography
northing
tuath-loidhne
n(f)
northing - tuath-loidhne poss cnorthings - tuath-loidhnichean pl
Subject: Geography
Northwest Highlands
Iar-thuath na Gàidhealtachd
villages of (the) Northwest Highlands bailtean Iar-thuath na Gàidhealtachd
Subject: Geography
Norway
Nirribhidh
n(m/f)
Norway - Nirribhidh poss c
Kingdom of Norway Rìoghachd Nirribhidh
Subject: Geography
not now
àm eile
n(m)
Subject: Computing
not valid
gun bhrìgh
adv phr
entry not valid cur-a-steach gun bhrìgh
Subject: Computing
notable
comharraichte
adj
books notable for bindings leabhraichean comharraichte airson an còmhdaich
books notable for format leabhraichean comharraichte airson am fòrmat
books notable for illustrations leabhraichean comharraichte airson dhealbhan
books notable for ownership or origin leabhraichean comharraichte airson cò leis agus cò às a tha iad
Subject: General
notation
comharradh
n(m)
notation - comharraidh poss cnotations - comharraidhean pl
dash notation comharradh-sgrìoba
decimal notation comharradh deicheach
functional notation comharradh fuincseanach
notation card cairt-comharraidh
notation system siostam-comharraidh
Subject: Mathematics
notation
notaireachd
n(f)
notation - notaireachd poss cnotations - notaireachdan pl
grid notation clàr-notaireachd
staff notation staf-notaireachd
standard musical notation cliath-notaireachd
Subject: Music
notation
riochd
n(m)
notation - riochda poss cnotations - riochdan pl
scientific notation riochd saidheansail
standard notation/number form riochd àbhaisteach
Subject: Mathematics
notch
eag
n(f)
notch - eige poss cnotches - eagan pl
wave-cut notch eag gearradh-tuinn
Subject: Geography
note
nota
n(f)
note - nota poss cnotes - notaichean pl
bottom note nota-buinn
breve note nota brìbh
consecutive note nota co-leantainneach
consonant note nota co-fhuaimneach
crossing note nota-tarsainn
crotchet note nota croitseit
dotted note nota dhotagach
duplet note nota dublaid
grace note nota-maise
leading note (musical scale) treòr-nota
musical note nota-ciùil
note discord eas-sheirm notaichean
passing note trast-nota
sound of the note fuaim na nota
Subject: Music
noted
comharraichte
adj
noted for certain characteristics comharraichte airson fheartan sònraichte
Subject: General
noun
ainmear
n(m)
noun - ainmeir poss cnouns - ainmearan pl
noun ainmear
noun ainmear (fireannta)
noun/adjective ainmear/buadhair
verbal noun gnìomh-ainmear
Subject: Language
novel
nobhail
n(f)
novel - nobhail(e) poss cnovels - nobhailean pl
graphic novel resource stòras nobhailean grafaigeach
Subject: General
November
Samhain
n(f)
November - Samhna poss c
11 November 11 Samhain
11th of November an 11mh den t-Samhain
11th of November 11mh (An t-)Samhain
a day in November latha anns an t-Samhain
end of November deireadh na Samhna
Halloween Oidhche Shamhna
Nov Samh
November an t-Samhain
the eleventh of November an t-aona latha deug dhen t-Samhain
Subject: General
Now Playing
A-nis A' cluich
vb n
program now playing prògram a-nis a' cluich
Subject: Computing
nuance
nuance
n(m)
nuance - nuance poss cnuances - nuances pl
meaning of the nuance brìgh an nuance
Subject: Music
nuclear
niuclasach
adj
nuclear bomb boma niuclasach
nuclear fuel connadh niuclasach
nuclear power station stèisean cumhachd niuclasach
nuclear reaction iom-obrachadh niuclasach
nuclear weapons armachd niuclasach
Subject: ScienceGeography
nucleic
niuclasail
adj
nucleic acid searbhag niuclasail
Subject: Science
nucleus
niuclas
n(m)
nucleus - niuclais poss cnucleus - niuclasan pl
Subject: Science
number
àireamh
n(f)
number - àireimh poss cnumbers - àireamhan pl
add several numbers cuir-ris grunnan àireamhan
ascending numbers àireamhan-dìridh
cardinal number àireamh àrdail
combined number machine inneal-àireamhan-ceangailte
complex number àireamh choimpleacs
consecutive numbers àireamhan leantainneach
descending numbers àireamhan-teàrnaidh
divided numbers àireamhan roinnte
even number àireamh chothromach
exact number àireamh mhionaideach
irrational number àireamh neo-raiseanail
median number àireamh-meadhain
mixed numbers àireamhan measgaichte
natural number àireamh nàdarra
negative number àireamh àicheil
number chain sèine-àireamhan
number chart clàr-àireamhan
number code còd-àireamhan
number form/standard notation riochd àbhaisteach
number line loidhne-àireamhan
number machine inneal-àireamhan
number names ainmean àireamhan
number sentence seantans-àireamhan
number sequence òrdugh-àireamhan
number story stòiridh-àireamhan
odd number àireamh chòrr
odd numbers àireamhan còrra
ordinal number àireamh òrdail
palindromic number àireamh phalandromaig
perfect number àireamh choileanta
positive number àireamh dhearbhte
prime number prìomh àireamh
random number àireamh thuaireamach
random number table clàr àireamhan tuaireamach
rational number àireamh raiseanail
real number fìor-àireamh
Roman numerals àireamhan Ròmanach
square number àireamh cheàrnagach (1, 4, 9)
squared number àireamh cheàrnagaichte (\( 3^2, 7^2 \))
triangular numbers àireamhan triantanach
whole number àireamh shlàn
Subject: Mathematics
numeracy
àireamhachd
n(f)
numeracy - àireamhachd poss c
literacy and numeracy litearrachd agus àireamhachd
numeracy across learning àireamhachd tar-ionnsachaidh
Subject: General
numeral
figear
n(m)
numeral - figeir poss cnumerals - figearan pl
cardinal numeral figear àrdail
ordinal numeral figear òrdail
Roman numerals figearan Ròmanach
Subject: Mathematics
numerator
àireamhaiche
n(m)
numerator - àireamhaiche poss cnumerators - àireamhaichean pl
Subject: Mathematics
numerical
àireamhach
adj
numerical adjective buadhair àireamhach
numerical analysis anailis àireamhach
Subject: Mathematics
numismatics
buinn-eòlas
n(m)
numismatics - buinn-eòlais poss c
numismatics and sigillography buinn-eòlas agus seula-eòlas
Subject: General
nutrient
stuth-beathachaidh
n(m)
nutrient - stuth-beathachaidh poss cnutrients - stuthan-beathachaidh pl
nutrient cycle cearcall a’ bheathachaidh
Subject: GeographyScienceHome Economics
nutrition
beathachadh
n(m)
nutrition - beathachaidh poss c
Subject: Home Economics