Logo: An Seotal

Terms beginning with:

Terms beginning with

vacancy
dreuchd bhàn
n(f)
vacancy - dreuchd bhàin poss cvacancies - dreuchdan bàna pl
Subject: General
vacancy
àite falamh
n(m)
vacancy - àite fhalaimh poss cvacancies - àitean falamh pl
vacanies (eg in a hotel) rumannan falamh
Subject: General
vacant
bàn
adj
vacant congregations coitheanalan bàna
Subject: General
vacant
falamh
adj
vacant rooms (eg in a hotel) rumannan falamh
vacant shop bùth fhalamh
Subject: General
vacant
saor
adj
vacanies (eg in a hotel) rumannan saor
Subject: General
vaccine
banachdach
n(f)
vaccine - banachdach poss cvaccines - banachdaich pl
malaria vaccine banachdach mailèiria
Subject: Science
Vale of Pickering
Srath Phickering
n(m)
Vale of Pickering - Srath Phickering poss c
Vale of Pickering's climate gnàth-shìde Shrath Phickering
Subject: Geography
Vale of York
Srath Iorc
n(m)
Vale of York - Srath Iorc poss c
Vale of York's natural history eachdraidh nàdarra Srath Iorc
Subject: Geography
Valencia I.
Dairbhre
Subject: Geography
validator
dearbhadair
n(m)
validator - dearbhadair poss cvalidators - dearbhadairean pl
HTML validator dearbhadair HTML
HTML validators dearbhadairean HTML
Subject: Computing
valley
gleann
n(m)
valley - glinne poss cvalleys - glinn plvalleys - gleanntan pl
hanging valley gleann crochte
tributary valley leas-ghleann
U-shaped valley gleann air chumadh U
V-shaped valley gleann air chumadh V
Subject: Geography
valley
srath
n(m)
valleys - sratha poss cvalleys - srathan pl
Thames Valley Srath Thames
Subject: Geography
value
luach
n(m)
value - luach poss cvalues - luachan pl
developing a culture of values a' leasachadh cultar luachan
values and citizenship Luachan agus Saoranachd
values, purposes and principles of Curriculum for Excellence luachan, adhbharan agus prionnsapalan Curraicealam airson Sàr-mhathais
Subject: General
value
luach
n(m)
value - luach poss cvalues - luachan pl
exact value luach mionaideach
find the values of x lorg na luachan aig x
list the possible values of x liost na luachan a tha comasach airson x
list the possible values of x liost na luachan a dh’fhaodadh a bhith aig x
place value luach (a rèir) àite
possible values luachan a tha comasach
turning value luach-tionndaidh
value added tax (VAT) cìs luach leasaichte (VAT)
Subject: Mathematics
valve
bhailbh
n(m/f)
valve - bhailbh poss cvalves - bhailbhean pl
in-line valve bhailbh in-loidhne
Subject: Technical
vanadium
bhanadium
n(m)
vanadium - bhanadium poss c
Subject: Science
vandalism
bhandaileachd
n(f)
vandalism - bhandaileachd poss c
Subject: GeographyGeneral
Vanuatu
Bhanuàtu
n(m/f)
Vanuata - Bhanuàtu poss c
Island of Vanuatu Eilean Bhanuàtu
Subject: Geography
vapour
deatach
n(f)
vapour - deataich(e) poss cvapours - deataichean pl
water vapour deatach uisge
Subject: Science
variable
caochladair
n(m)
variable - caochladair poss cvariables - caochladairean pl
in 4x, 4 is the coefficient and x is the variable ann an 4x, is e 4 an co-èifeachdair agus x an caochladair
Subject: Mathematics
variant
seòrsa
n(m)
variant - seòrsa poss cvariants - seòrsachan plvariants - seòrsaichean pl
Subject: Science
variation
atharrachadh
n(m)
variation - atharrachaidh poss cvariations - atharrachaidhean pl
constant of variation cunbhal atharrachaidh
direct variation atharrachadh dìreach
indirect variation atharrachadh neo-dhìreach
inverse variation atharrachadh neo-dhìreach
inverse variation atharrachadh inbhearsach
joint variation co-atharrachadh
simultaneous variation atharrachadh co-amail
statement of variation fiosrachadh mu atharrachadh
Subject: Mathematics
variation
caochladh
n(m)
variation - caochlaidh poss cvariations - caochlaidhean pl
Subject: Mathematics
vascular
bhascular
adj
vascular plants lusan bhascular
vascular seedless plants lusan bhascular neo-shìolach
Subject: Science
Vatersay
Bhatarsaigh
Vatersay bay bàgh Bhatarsaigh
Subject: Geography
vector
bheactor
n(m)
vector - bheactor poss cvectors - bheactoran pl
column vector colbh-bheactor
unit vector bheactor-aonaid
Subject: Mathematics
vegan
bhìogan
n(m)
vegan - bhìogain poss cvegans - bhìoganan plvegans - bhìogain pl
Subject: Home Economics
vegetarian
glasraiche
n(m)
vegetarian - glasraiche poss cvegetarians - glasraichean pl
Subject: Home Economics
vegetation
fàs-bheatha
n(f)
vegetation - fàs-bheatha poss c
Subject: Geography
vein
fèith-fala
n(f)
vein - fèithe-fala poss cveins - fèithean-fala pl
umbilical vein fèith-fala na h-imleig
Subject: Science
veinous
fèitheach
adj
Subject: Science
Venezuela
Bhenesuèla
n(m/f)
Venezuela - Bhenesuèla poss c
president of Venezuela ceann-suidhe Bhenesuèla
Subject: Geography
vent
deatachan
n(m)
vent - deatachain poss cvents - deatachain plvents - deatachanan pl
secondary vent leas-dheatachan
side vent taobh-dheatachan
Subject: GeographyScience
ventilate
èadhraig
vb
Subject: Science
ventilating
èadhradh
n(m)
ventilating - èadhraidh poss c
heating, ventilating and air-conditioning teasachadh, èadhradh agus fionnarachadh
Subject: Science
Venus
Bheunas
n(f)
Venus - Bheunais poss c
the position of Venus suidheachadh Bheunais
Venus is the second planet from the Sun 'S e Bheunas an dàrna planaid bhon Ghrèin
Subject: Science
verb
gnìomhair
n(m)
verb - gnìomhair poss cverbs - gnìomhairean pl
verbal noun gnìomh-ainmear
Subject: Language
version
dreach
n(m)
version - dreacha poss cversions - dreachan pl
accessible version dreach ruigsinneach
beta version dreach beta
print version dreach clò-bhualaidh
printer friendly version dreach clò-bhualadair
text only version dreach teacsa a-mhàin
trial version dreach deuchainn
Web Distributed Authoring and Versioning WebDav
Subject: Computing
vertebra
cnàimheag-droma
n(f)
vertebra - cnàimheig-droma poss cvertebrae - cnàimheagan-droma pl
Subject: Science
vertebrate
druim-altachan
n(m)
vertebrate - druim-altachain poss cvertebrates - druim-altachain pl
cold-blooded vertebrates druim-altachain fhuar-fhuileach
fossil cold-blooded vertebrates druim-altachain fhuar-fhuileach fhosaileach
Subject: Science
vertebrate
druim-altach
adj
Subject: Science
vertex
bheartaigs
n(f)
vertex - bheartaigs poss cvertices - bheartaigsean pl
Subject: Mathematics
vertex
gob
n(m)
vertex - guib poss cvertices - goban plvertices - guib pl
Subject: Mathematics
vertical
bheartagail
adj
vertical height àirde bheartagail
vertical line loidhne bheartagail
vertical plane raon bheartagail
Subject: Mathematics
vertically opposite angles
ceàrnan mu choinneamh (a chèile)
Subject: Mathematics
vestibule
seòmar
n phr
Subject: Science
vibration
crith
n(f)
vibration - crith(e) poss cvibrations - crithean pl
sound and related vibrations fuaim agus crithean co-cheangailte
Subject: Science
Victoria
Bhictoria
people of Victoria muinntir Bhictoria
Subject: Geography
Victoria
Bhictoria
n(f)
Victoria - Bhictoria poss c
Victoria Bridge Drochaid Bhictoria
Victoria Cross Crois Bhictoria
Subject: General
video
bhidio
n(m/f)
video - bhidio poss cvideos - bhidiothan pl
pop video bhidio pop
senior video conference technician àrd-theicneòlaiche co-labhairt bhidio
video conference co-labhairt bhidio
video conference technician teicneòlaiche co-labhairt bhidio
video conferencing services seirbheisean co-labhairt bhidio
video editing gearradh bhidio
Subject: General
Vietnam
Bhietnam
n(m/f)
Vietnam - Bhietnam poss c
history of Vietnam eachdraidh Bhietnam
Subject: Geography
view
sealladh
n(m)
view - seallaidh poss cviews - seallaidhean pl
Subject: Computing
view
seall
vb
view as slideshow seall mar thaisbeanadh-slaighd
view menu seall ri menu
Subject: Computing
view
sealladh
n(m)
view - seallaidh poss cviews - seallaidhean pl
exploded view sealladh spreadhte
Subject: Technical
view
sealladh
n(m)
view - seallaidh poss cviews - seallaidhean pl
back view cùl-shealladh
base view bonn-shealladh
end view sealladh-cinn
front view sealladh-aghaidh
plan view plan-shealladh
side view sealladh-cliathaich
top view sealladh-mullaich
Subject: Mathematics
view menu
menu-seallaidh
n(m)
view menu - menu-sheallaidh poss cview menus - menuthan-seallaidh pl
Subject: Computing
view menu
seall ri menu
vb
Subject: Computing
Viking
Lochlannach
n(m)
Viking - Lochlannaich poss cVikings - Lochlannaich pl
Subject: History
Viking
Lochlannach
adj
Viking clothes aodach Lochlannach
Viking helmet clogaid Lochlannach
Subject: History
violence
ainneart
n(m)
violence - ainneirt poss c
Subject: General
violent
ainneartach
adj
violent person neach ainneartach
Subject: General
virility
fearalas
n(m)
virility - fearalais poss c
Subject: GeographySciencePersonal and Social Education
virus
bhìoras
n(m)
virus - bhìorais poss cviruses - bhìorasan pl
virus protection dìon o bhìoras
virus signature seula bhìorais
Subject: Computing
visibility
faicsinneachd
n(f)
visibility - faicsinneachd poss c
Subject: GeographyGeneral
visualise
faic nad inntinn
vb
Subject: Mathematics
visualise
dèan dealbh nad inntinn
vb
Subject: Mathematics
visualising
a' faicinn nad inntinn
vb n
Subject: Mathematics
vocal
guthach
adj
vocal acrobatics guth-chleasachd
vocal music ceòl guthach
Subject: Music
vocative
gairmeach
adj
vocative case tuiseal gairmeach
vocative case suidheachadh gairmeach
Subject: Language
voice
guth
n(m)
voice - gutha poss cvoices - guthan pl
music for single voices ceòl do ghuthan singilte
the voice an guth
voice activated air a chur gu dol le guth
voice activation cur gu dol le guth
Subject: Music
volcanic
bholcànach
adj
volcanic ash luath bholcànach
volcanic bombs bomaichean bholcànach
volcanic cone còn bholcànach
volcanic eruption spreadhadh bholcànach
volcanic rock clach bholcànach
Subject: ScienceGeography
volcano
bholcàno
n(m)
volcano - bholcàno poss cvolcanoes - bholcànothan pl
active volcano bholcàno beò
dormant volcano bholcàno tàmhach
extinct volcano bholcàno marbh
volcano ash luath bholcàno
Subject: ScienceGeography
volcanologist
eòlaiche-bholcànothan
n(m)
volcanologist - eòlaiche-bholcànothan poss cvolcanologists - eòlaichean-bholcànothan pl
Subject: GeographyScience
voltage
bholtaids
n(f)
voltage - bholtaids poss cvoltages - bholtaidsean pl
Subject: Science
volume
tomhas-lìonaidh
n(m)
volume - tomhais-lìonaidh poss cvolumes - tomhasan-lìonaidh pl
volume of revolution tomhas-lìonaidh cruth-cuartail
Subject: Mathematics
vortex
bhortaigs
n(f)
vortex - bhortaigs poss cvortices - bhortaigsean pl
Subject: Mathematics
vote
bhòt
n(f)
vote - bhòta poss cvotes - bhòtaichean pl
result of the vote toradh na bhòta
Subject: Modern Studies
voting
bhòtadh
vb
Subject: Modern Studies
voting
bhòtadh
n(m)
voting - bhòtaidh poss c
Subject: Modern Studies