Logo: An Seotal

Terms beginning with:

Terms beginning with

Raasay
Ratharsair
Island of Raasay Eilean Ratharsair
Subject: Geography
rabbit
coineanach
n(m)
rabbit - coineanaich poss crabbits - coineanaich pl
jack rabbit coineanach-mòr
Subject: Science
rabbit
rabaid
n(f)
rabbit - rabaid(e) poss crabbits - rabaidean pl
Subject: Science
raccoon
racùn
n(m)
raccoon - racùn poss craccoons - racùnaichean pl
Subject: Science
race
cinneadh
n(m)
race - cinnidh poss craces - cinnidhean pl
race equality co-ionannachd cinnidh
Subject: General
race
rèis
n(f)
race - rèise poss craces - rèisean pl
horse race rèis-each
Subject: Physical Education
racial
cinneadail
adj
racial discrimation leth-bhreith chinneadail
Subject: General
racing
rèiseadh
n(m)
racing - rèisidh poss c
animal racing rèiseadh bheathaichean
car racing rèiseadh chàraichean
horse racing rèiseadh each
race track slighe-rèisidh
racing car càr-rèisidh
Subject: Physical Education
racism
gràin-cinnidh
n(f)
racism - gràin-cinnidh poss c
Subject: General
rackett
rackett
rackett - rackett poss cracketts - rackettean pl
Subject: Music
racquet
racaid
n(f)
racquet - racaid(e) poss cracquets - racaidean pl
tennis racquet racaid teanas
Subject: Physical Education
radian
radian
n(m)
radian - radian poss cradians - radianan pl
Subject: Mathematics
radiant
àirde
n(m)
radiant - àirde poss cradiants - àirdean pl
Perseid radiant àirde Perseid
Subject: Science
radiation
rèididheachd
n(f)
radiation - rèididheachd poss cradiation - rèididheachdan pl
gamma radiation rèididheachd gamma
Subject: Science
radiator
rèididheatar 
n(m)
radiator - rèidhidheatair  poss cradiators - rèididheataran pl
Subject: Technical
radio
rèidio
n(m)
radio - rèidio poss cradios - rèidiothan pl
radio button putan rèidio
radio pulse buille rèidio
radio wave tonn rèidio
radio waves tuinn rèidio
Subject: Science
radium
radium
n(m)
radium - radium poss c
Subject: Science
radius
radius
n(m)
radius - radius poss cradii - radii pl
Subject: Mathematics
radon
radon
n(m)
radon - radoin poss c
Subject: Science
raft
ràth
n(m)
raft - ràtha poss crafts - ràthan pl
whitewater rafts ràthan uisge geal
Subject: GeographyPhysical Education
rafting
ràthadaireachd
n(f)
rafting - ràthadaireachd poss c
whitewater rafting ràthadaireachd uisge geal
Subject: GeographyPhysical Education
rag
rag
n(m)
rag - rag poss crags - rags pl
Subject: Music
ragtime
ragtime
n(m)
ragtime - ragtime poss c
Subject: Music
raid
ionnsaigh
n(m/f)
raid - ionnsaigh poss craids - ionnsaighean pl
air raid ionnsaigh-adhair
air raid shelter fasgadh ionnsaigh-adhair
Subject: General
railroad
rèile
n(m/f)
railroad - rèile poss crailroads - rèilichean pl
engineering of railroads einnseanaireachd rèile
railroad transportation còmhdhail rèile
Subject: GeneralGeography
railway
rèile
n(f)
railway - rèile poss crailways - rèilichean pl
railway carriage coidse-rèile
railway line loidhne-rèile
railway siding taobh-rèile
railway station stèisean-rèile
railway under construction rèile ga togail
underground railways rèilichean fo-thalamh
Subject: GeneralGeography
rain
uisge
n(m)
rain - uisge poss crains - uisgeachan plrains - uisgichean pl
continuous rain sìor-uisg’
is it raining? a bheil an t-uisge ann?
rain gauge gèidse-uisge
rain shadow sgàil-uisge
Subject: Geography
rainfall
sileadh
n(m)
rainfall - silidh poss c
convectional rainfall sileadh conbheacsanach
orographic rainfall sileadh orografaig
relief rainfall sileadh orografaig
Subject: Geography
rainforest
coille-uisge
n(f)
rainforest - coille-uisge poss crainforests - coilltean-uisge pl
Amazon rainforest coille-uisge na Amason
tropical rainforests coilltean-uisge tropaigeach
Subject: Geography
rallentando
rallentando
adj
Subject: Music
Ramsey
Rhumsaa
n(m)
Ramsey - Rhumsaa poss c
tourism in Ramsey turasachd ann an Rhumsaa
Subject: Geography
ranch
rainse
n(m)
ranch - rainse poss cranches - rainsean plranches - rainsichean pl
cattle ranch rainse-chruidh
Subject: GeographyGeneral
ranching
a' rainseadh
vb n
cattle ranching rainseadh-chruidh
Subject: GeographyGeneral
Randalstown
Baile Raghnaill
Subject: Geography
random
tuaireamach
adj
random number àireamh thuaireamach
random number table clàr àireamhan tuaireamach
Subject: Mathematics
range
raon
n(m)
range - raoin poss cranges - raointean pl
interquartile range raon eadar-chairtealach
semi-interquartile range leth-raon eadar-chairtealach
Subject: Mathematics
range
sreath
n(m/f)
range - sreatha poss cranges - sreathan pl
Great Dividing Range An t-Sreath-dealachaidh Mhòr
Hammersley Range Sreath Hammersley
MacDonnell Ranges Sreathan MhacDonnell
Subject: Geography
range
mach-raon
n(m)
range - mach-raoin poss cranges - mach-raointean pl
Subject: Mathematics
range
rainnse
n(f)
range - rainnse poss cranges - rainnsean pl
firing and testing range rainnse losgaidh is deuchainn
firing range rainnse losgaidh
testing range rainnse deuchainn
Subject: GeographyGeneral
ranger
rainnsear
n(m)
ranger - rainnseir poss crangers - rainnsearan pl
park ranger rainnsear-pàirce
ranger services rainnsearan
Subject: Geography
rare
tearc
adj
manuscripts and rare books làmh-sgrìobhainnean agus leabhraichean tearc
rare book leabhar tearc
Subject: General
rat
radan
n(m)
rat - radain poss crats - radain pl
kangaroo rat radan cangarù
Subject: Science
rate
ìre
n(f)
rate - ìre poss crates - ìrean pl
constant rate ìre chunbhalach
interest rate ìre an rèidh
rate of inflation ìre na h-atmhorachd
Subject: Mathematics
rate
reat
n(m)
rate - reat poss crates - reatan pl
annual percentage rate (APR) reat ceudadach bliadhnail
constant rate reat cunbhalach
exchange rate reat-iomlaid
rate of filling reat-lìonaidh
rate of flow reat-ruith(e)
rate per hour reat san uair
Subject: Mathematics
rate
reat
n(m)
rate - reat poss crates - reatan pl
breathing rate reat tarraing anail
breathing rate reat-analachaidh
Subject: Science
Rath Luirc
An Ráth
Subject: Geography
Rathcormack
Ráth Chormaic
Subject: Geography
Rathkeale
Ráth Caola
Subject: Geography
Rathlin Island
Eilean Reachlainn
Subject: Geography
Rathlin Sound
Caolas Reachlainn
Subject: Geography
ratio
co-mheas
n(m)
ratio - co-mheas(a) poss cratios - co-mheasan pl
the constant ratio rule riaghailt a’ cho-mheas chunbhalaich
Subject: Mathematics
ration
raisean
n(m)
ration - raisein poss crations - raiseans plrations - raiseanan pl
ration book leabhar nan raisean(s)
Subject: General
rational
raiseanail
adj
rational number àireamh raiseanail
Subject: Mathematics
rationalise
raiseanailich
vb
rationalise the following fractions raiseanailich na bloighean a leanas
Subject: Mathematics
rationalising
a’ raiseanaileadh
vb n
Subject: Mathematics
rationalising
a’ raiseanailachadh
vb n
Subject: Mathematics
rationing
raiseanadh
n(m)
rationing - raiseanaidh poss c
Subject: GeneralHistory
rationing
a' raiseanadh
vb n
rationing food a' raiseanadh a' bhìdh
Subject: GeneralHistory
rattlesnake
nathair-ghlagain
n(f)
rattlesnake - nathrach-glagain poss crattlesnakes - nathraichean-glagain pl
Subject: Science
raven
fitheach
n(m)
raven - fithich poss cravens - fithich pl
Subject: Science
raw material
bun-stuth
n(m)
raw material - bun-stuth poss craw materials - bun-stuthan pl
Subject: GeographyGeneral
ray
gath
n(m)
ray - gath poss crays - gathan pl
cosmic rays gathan cosmaig
ray of light gath-solais
Subject: Science
ray-finned
cnàimh-iteach
adj
ray-finned fish iasg cnàimh-iteach
Subject: Science
reactant
iom-oibriche
n(m)
reactant - iom-oibriche poss creactants - iom-oibrichean pl
Subject: Science
reaction
iom-obrachadh
n(m)
reaction - iom-obrachaidh poss creactions - iom-obrachaidhean pl
chemical reactions iom-obrachaidhean ceimigeach
Subject: Science
reactive
iom-obrachail
adj
reactive substance stuth iom-obrachail
Subject: Science
reactivity
iom-oibreachd
n(f)
reactivity - iom-oibreachd poss c
Subject: Science
reading
leughadh
n(m)
reading - leughaidh poss creadings - leughaidhean pl
essential reading leughadh riatanach
reading and use of other information media leughadh agus cleachdadh meadhanan fiosrachaidh eile
reading for enjoyment leughadh airson tlachd
reading to appreciate other cultures leughadh airson sùim a ghabhail ann an cultaran eile
tools for listening and talking/reading/writing innealan airson èisteachd agus labhairt/leughadh/sgrìobhadh
Subject: General
ready reckoner
clàr-dèante
n(m)
ready reckoner - clàir-dhèante poss cready reckoners - clàran-dèante pl
Subject: Mathematics
real
fìor
adj
real number fìor-àireamh
real root fìor-fhreumh
Subject: Mathematics
Really Simple Syndication
RSS
n(m)
Really Simple Syndication (RSS) - RSS pl
RSS Subscriptions Ballrachd RSS
Subject: Computing
rearrange
ath-rèitich
vb
Subject: Mathematics
rearrangement
ath-rèiteachadh
n(m)
rearrangement - ath-rèiteachaidh poss crearrangements - ath-rèiteachaidhean pl
Subject: Mathematics
rearranging
ag ath-rèiteachadh
vb n
Subject: Mathematics
reasonable
reusanta
adj
reasonable force forsa reusanta
reasonable punishment peanas reusanta
Subject: General
reasoning
reusanachadh
n(m)
reasoning - reusanachaidh poss creasonings - reusanachaidhean pl
Subject: Mathematics
rebirth
ath-bhreith
n(f)
rebirth - ath-bhreith poss c
Subject: General
recapitulation
ath-innse
n(f)
recapitulation - ath-innse poss crecapitulations - ath-innse pl
do three recapitulations of the piece dèan ath-innse trì tursan air a' phìos
Subject: Music
rechargeable
ath-theàrrdsach
adj
rechargeable batteries bataraidhean ath-theàrrdsach
Subject: GeographyGeneral
recipe
reasabaidh
n(m)
recipe - reasabaidh poss crecipes - reasabaidhean pl
recipe book leabhar reasabaidhean
Subject: Home Economics
recipient
neach-faighinn
n(m)
recipient - neach-faighinn poss crecipients - luchd-faighinn pl
safe recipients list liosta luchd-faighinn earbsach
Subject: Computing
reciprocal
co-thionndadh
n(m)
reciprocal - co-thionndaidh poss creciprocals - co-thionndaidhean pl
Subject: Mathematics
reciprocal
co-thionndaichte
adj
reciprocal function fuincsean co-thionndaichte
the simplest form of a reciprocal function an riochd as sìmplidhe de fhuincsean co-thionndaichte
Subject: Mathematics
recitative
fonn-duain
adj
Subject: Music
record
clàraich
vb
Subject: General
record
clàr
vb
Subject: General
record
clàr
n(m)
record - clàir poss crecords - clàir plrecords - clàran pl
Student Records Manager Manaidsear Chlàran Oileanach
Student Records Training Officer Oifigear Trèanaidh Chlàran Oileanach
Subject: General
record
clàradh
n(m)
record - clàraidh poss crecords - clàraidhean pl
Subject: Mathematics
recorded
clàraichte
adj
Subject: Mathematics
recorder
reacòrdair
n(m)
recorder - reacòrdair poss crecorders - reacòrdairean pl
Subject: Music
recording
clàradh
n(m)
recording - clàraidh poss crecordings - clàraidhean pl
recording of an interview clàradh de dh'agallamh
Subject: General
recording
a' clàradh
vb n
Subject: General
recreation
cur-seachadan
n(pl)
recreation - cur-seachadan poss c
arts and recreation ealain agus cur-seachadan
ethics of recreation and leisure beus-eòlas chur-seachadan agus saor-ùine
performing arts ealain thaisbeanail
recreational arts ealain cur-seachad
Subject: General
rectangle
ceart-cheàrnach
n(m)
rectangle - ceart-cheàrnaich poss crectangles - ceart-cheàrnachan pl
Subject: Mathematics
rectangular
ceart-cheàrnachail
adj
rectangular shapes cumaidhean ceart-cheàrnachail
Subject: Mathematics
rectum
reactam
n(m)
rectum - reactam poss crectums - reactaman pl
rectal cancer aillse reactam
Subject: Science
recycling
ath-chuartachadh
n(m)
recycling - ath-chuartachaidh poss c
Subject: GeographyGeneral
red dwarf
troich dhearg
n phr
Subject: Science
red shift
gluasad an dearg
n(m)
red shift - gluasad an dearg poss c
Hubble's redshift gluasad dearg Hubble
Subject: Science
reddish-brown
ruadh-dhonn
adj
Subject: Art
redevelopment
ath-leasachadh
n(m)
redevelopment - ath-leasachaidh poss credevelopments - ath-leasachaidhean pl
Subject: GeographyGeneral
redo
ath-dhèan
vb
Subject: Computing
reduce
beagaich
vb
Subject: Mathematics
reduce
ìslich
vb
Subject: Mathematics
reduce
lùghdaich
vb
Subject: Mathematics
reducing
a’ lùghdachadh
vb n
Subject: Mathematics
reducing
a’ beagachadh
vb n
Subject: Mathematics
reducing
ag ìsleachadh
vb n
Subject: Mathematics
reduction
lùghdachadh
n(m)
reduction - lùghdachaidh poss creductions - lùghdachaidhean pl
Subject: Mathematics
reduction
beagachadh
n(m)
reduction - beagachaidh poss creductions - beagachaidhean pl
Subject: Mathematics
reduction
ìsleachadh
n(m)
reduction - ìsleachaidh poss creductions - ìsleachaidhean pl
Subject: Mathematics
reed section
roinn ribheidean
n phr
Subject: Music
reel
ruidhle
n(m)
reel - ruidhle poss creels - ruidhlean plreels - ruidhleachan pl
Subject: Music
reference grid
cliath-lorg
n(f)
reference grid - clèith-lorg poss creference grids - cliathan-lorg pl
Subject: Mathematics
reflect
nochd faileas-sgàthain
vb
reflect point A in the y-axis nochd faileas-sgàthain puing A air taobh eile an y-axis
Subject: Mathematics
reflect
seall faileas-sgàthain
vb
reflect point A in the y-axis seall faileas-sgàthain puing A air taobh eile an y-axis
Subject: Mathematics
reflecting
a’ nochdadh faileas-sgàthain
vb n
Subject: Mathematics
reflecting
a’ seallatinn faileas-sgàthain
vb n
Subject: Mathematics
reflection
faileas
n(m)
reflection - faileis poss creflections - faileasan pl
Subject: Mathematics
reflection
meòrachadh
n(m)
reflection - meòrachaidh poss c
support for reflection taic airson meòrachadh
Subject: General
reflection
faileas-sgàthain
n(m)
reflection - faileis-sgàthain poss creflections - faileasan-sgàthain pl
reflection symmetry co-chothromachd faileis-sgàthain
Subject: Mathematics
reflection
ìomhaigh
n(f)
reflection - ìomhaigh poss creflections - ìomhaighean pl
Subject: Mathematics
reflex
fosgailte
adj
reflex angle ceàrn fosgailte
Subject: Mathematics
reform
ath-leasachail
adj
sects and reform movements seactaichean agus gluasadan ath-leasachail
Subject: General
reform
ath-leasachadh
n(m) / n
reform - ath-leasachaidh poss creforms - ath-leasachaidhean pl
land reform ath-leasachadh fearainn
Subject: GeographyGeneral
reformed
ath-leasaichte
adj
Presbyterian, Reformed and Congregational Clèireach, Ath-leasaichte agus Coitheanalach
the Reformed Church an Eaglais Ath-leasaichte
Subject: Religious and Moral Education
refraction
fiaradh
n(m)
refraction - fiaraidh poss crefractions - fiaraidhean pl
angle of refraction ceàrn-fiaraidh
refraction of light fiaradh solais
refraction of light solas a’ fiaradh
Subject: Mathematics
refresh
nuadhaich
vb
refresh this page nuadhaich an duilleag seo
Subject: Computing
refresh
nuadhachadh
n(m)
refresh - nuadhachaidh poss crefreshes - nuadhachaidhean pl
Subject: Computing
refuse
sgudal
n(m)
refuse - sgudail poss c
refuse collection tionail-sgudail
refuse lorry làraidh sgudail
Subject: GeographyGeneral
refuse collection
tional-sgudail
n(m)
refuse collection - tionail-sgudail poss crefuse collections - tionalan-sgudail pl
Subject: GeographyGeneral
regeneration
ath-bheothachadh
n(m)
regeneration - ath-bheothachaidh poss c
urban regeneration ath-bheothachadh bailteil
Subject: GeographyGeneral
regeneration
ath-ghineamhainn
n(m)
regeneration - ath-ghineamhainn poss c
Subject: Geography
region
roinn
n(f)
region - roinne poss cregions - roinnean pl
Arctic region roinn na h-Artaig
climate regions roinnean gnàth-shìde
Europe an Roinn Eòrpa
local authority regions roinnean ughdarrasan ionadail
mountain region roinn beinne
natural regions roinnean nàdarra
ocean region roinn cuain
polar regions roinnean pòlarach
polar regions roinnean pòlach
regions of Canada roinnean Chanada
Subject: Geography
region
sgìre
n(f)
region - sgìre poss cregions - sgìrean pl
tropical region sgìre thropaigeach
Subject: Geography
regional
roinneil
adj
regional boundary crìoch roinneil
regional council comhairle roinneil
regional variation atharrachadh roinneil
Subject: Geography
register
clàr
n(m)
Subject: Computing
register
clàraich
vb
Subject: Computing
register
clàraich
vb
register here clàraich ann an seo
Subject: General
registered
clàraichte
adj
Subject: General
registrar
neach-clàraidh
n(m)
registrar - neach-clàraidh poss cregistrars - luchd-clàraidh pl
assistant registrar iar-neach-clàraidh
Subject: General
registration
clàrachadh
n(m)
registration - clàrachaidh poss c
registration opens at 9am clàrachadh a' fosgladh aig 9m
Subject: General
regret
aithreachas
n(m)
regret - aithreachais poss c
Subject: General
regular
riaghailteach
adj
regular polygon poileagan riaghailteach
Subject: Mathematics
regular
cothromach
adj
Subject: Mathematics
regulation
riaghailt
n(f)
regulation - riaghailt(e) poss cregulations - riaghailtean pl
laws, regulations and cases laghan, riaghailtean agus cùisean
Subject: General
reincarnation
ath-cholainneadh
n(m)
reincarnation - ath-cholainnidh poss creincarnations - ath-cholainnidhean pl
Subject: Religious and Moral Education
related
co-cheangailte
adj
agriculture and related technologies àiteachas agus teicneòlasan co-cheangailte
explosives, fuels and related products stuthan-spreadhaidh, connaidhean agus bathar co-cheangailte
idealism and related systems idealism agus siostaman co-cheangailte
leather, fur goods and related products leathar, bathar bèin agus bathar co-cheangailte
macroeconomics and related topics macro-eaconamas agus cuspairean co-cheangailte
Methodist and related churches An Eaglais Mheatodach agus eaglaisean co-cheangailte
mezzotinting, aquatinting and related processes meatso-tuaradh, uisge-thuaradh agus pròiseasan co-cheangailte
mining and related operations mèinnearachd agus obrachadh co-cheangailte
naturalism and related systems feallsanachd nàdair agus siostaman co-cheangailte
pantheism and related systems iom-dhiadhachd nàdair agus siostaman co-cheangailte
penal and related institutions ionadan peanasachaidh agus co-cheangailte
printing and related activities clò-bhualadh agus gnìomhan co-cheangailte
processing dairy and related products giullachd bainne agus toradh co-cheangailte
related facts fìrinnean co-cheangailte
related topics cuspairean co-cheangailte
residential and related buildings togalaichean còmhnaidh agus an leithid
socialism and related systems sòisealachd agus siostaman co-cheangailte
Socratic and related philosophies Feallsanachdan Socratach agus feallsanachdan co-cheangailte
sound and related vibrations fuaim agus crithean co-cheangailte
Subject: General
relation
dàimh
n(m/f)
realation - dàimhe poss crealations - dàimhean pl
advertising and public relations sanasachd agus dàimhean poblach
communications and external relations manager manaidsear conaltraidh agus dhàimhean a-muigh
ethics of social relations beus-eòlas dhàimhean sòisealta
external relations dàimhean a-muigh
external relations assistant neach-taice dhàimhean a-muigh
international relations dàimhean eadar-nàiseanta
management and public relations stiùireadh agus dàimhean poblach
public relations dàimhean poblach
relation of state to organized groups dàimh stàite ri buidhnean eagraichte
Subject: General
relationship
dàimh
n(m/f)
relationship - dàimhe poss crelationships - dàimhean pl
patterns and relationships pàtrain agus dàimhean
recurrence relationship dàimh-tillteachais
Subject: Mathematics
relationship
dàimh
n(m/f)
relationship - dàimhe poss crelationships - dàimhean pl
ethics of family relationships beus-eòlas dàimhean teaghlaich
library relationships dàimhean leabharlannan
sex and relationships education eòlas gnèitheachais agus dhàimhean
Subject: General
relationship
ceangal
n(m)
relationship - ceangail poss crelationships - ceangalan pl
Subject: Mathematics
relative
dàimheach
adj
relative frequency tricead dàimheach
Subject: Mathematics
relevance
buntanas
n(m)
relevance - buntanas poss crelevances - buntanasan pl
Subject: General
relief
tir-chruth
n(m)
relief - tir-chruth poss c
Subject: Geography
religion
creideamh
n(m)
religion - creideimh poss creligions - creideamhan pl
Germanic religion creideamh Gearmainig
Greek and Roman religion creideamh Greugach agus Ròmanach
other religions creideamhan eile
philosophy and theory of religion feallsanachd agus teòiridh creideimh
religions not provided for elsewhere creidheamhan eile
religions of Indic origin creideamhan às na h-Innseachan
science and religion saidheans agus creideamh
Zoroastrianism creideamh Zoroastair
Subject: Religious and Moral Education
religious
cràbhach
adj
religious congregations coitheanalan cràbhach
religious ethics beus-eòlas cràbhach
religious experience, life and practice eòlas, beatha agus gnàthas cràbhach
religious mythology and social theology miotas-eòlas cràbhach agus eòlas-diadhachd sòisealta
religious orders òrdughan cràbhach
religious orders in church history òrdughan cràbhach ann an eachdraidh na h-eaglais
Subject: Religious and Moral Education
religious belief
creideamh
n(m)
religious belief - creideimh poss creligious beliefs - creideamhan pl
associations for religious works comainn airson obair creideimh
buildings for religious purposes togalaichean airson adhbharan creideimh
Christian pastoral practice and religious orders gnàthas aoghaireil Crìosdail agus òrdughan cràbhach
missions and religious education miseanan agus foghlam creideimh
religious congregations and orders coitheanalan agus òrdughan cràbhach
religious education foghlam creideimh
religious observance cumail creideimh
religious observance is required in schools tha cumail creideimh na dhleastanas air sgoiltean
religious, moral and philosophical studies eòlas creideimh, moraltachd agus feallsanachd
Subject: Religious and Moral Education
remainder
(an) còrr
n(m)
remainder - corra poss cremainders - corran pl
Subject: Mathematics
remind me
cuimhnich dhomh
vb
remind me later cuimhnich dhomh aig àm eile
Subject: Computing
reminder
cuimhneachan
n(m)
reminder - cuimhneachain poss creminders - cuimhneachain pl
Subject: Computing
render
sglàib
n(f)
render - sglàib poss crender - sglàibean pl
Subject: Technical
render
sglàibrich
vb
Subject: Technical
renewable
ath-nuadhachail
adj
renewable energy lùth ath-nuadhachail
renewables lùthan ath-nuadhachail
Subject: ScienceGeography
renewable energy
lùth ath-nuadhachail
n(m)
renewable energy - lùtha ath-nuadhachail poss c
renewable energy source bun lùtha ath-nuadhachail
Subject: ScienceGeography
renewal
ath-nuadhachadh
n(m)
renewal - ath-nuadhachaidh poss c
spiritual renewal ath-nuadhachadh spioradail
urban renewal ath-nuadhachadh bailteil
Subject: General
renovation
ath-nuadhachadh
n(m)
renovation - ath-nuadhachaidh poss c
Subject: GeographyGeneral
repayment
ais-phàigheadh
n(m)
repayment - ais-phàighidh poss crepayments - ais-phàighidhean pl
repayment period ùine àis-phàighidh
repayment plan plana àis-phàigheadh
Subject: Mathematics
repeated addition
cur-ris a-rithist ’s a-rithist
Subject: Mathematics
repetition
ath-chluiche
n(f)
repetition - ath-chluiche poss crepetitions - ath-chluichean pl
Subject: Music
represent
riochdaich
vb
Subject: Mathematics
representative
riochdail
adj
representative fraction bloigh riochdail
Subject: Mathematics
representative
riochdaire
n(m)
representative - riochdaire poss crepresentatives - riochdairean pl
holiday reps riochdairean làithean-saora
Subject: GeographyGeneral
representing
a’ riochdachadh
vb n
Subject: Mathematics
reproduction
gineadh
n(m)
reproduction - ginidh poss creproductions - ginidhean pl
Subject: Science
republic
poblachd
n(f)
republic - poblachd poss crepublics - poblachdan pl
the Irish Republic Poblachd na h-Èireann
Subject: Geography
Republic of Ireland
Poblachd na h-Èireann
n(f)
population of the Republic of Ireland àireamh-sluaigh Poblachd na h-Èireann
Republic of Ireland Poblachd na h-Èireann
Subject: Geography
Republic of South Africa
Poblachd Afraga a Deas
n(f)
South Africa - Afraga a Deas poss c
people of South Africa muinntir Afraga a Deas
Southern Africa Afraga a Deas
Subject: Geography
research
rannsachadh
n(m)
research - rannsachaidh poss cresearch - rannsachaidhean pl
clinical research rannsachadh clionaigeach
clinical research nurse nurs rannsachadh clionaigeach
energy research group buidheann rannsachaidh lùth
lipidomic research rannsachadh liopadomaig
market research rannsachadh margaidheachd
medical research rannsachadh meidigeach
research assistant neach-taice rannsachaidh
research associate com-pàirtiche rannsachaidh
research coordinator co-òrdanaiche rannsachaidh
research fellow co-eòlaiche rannsachaidh
research laboratory deuchainn-lann rannsachaidh
research officer oifigear rannsachaidh
research projects pròiseactan rannsachaidh
research technician teicneòlaiche rannsachaidh
senior research associate àrd-chom-pàirtiche rannsachaidh
stem cell research rannsachadh bun-cheallach
Subject: General
reservation
tèarmann
n(m)
reservation - tèarmainn poss creservations - tèarmainn pl
Subject: Geography
reserve
tèarmann
n(m)
reserve - tèarmainn poss creserves - tèarmainn pl
Arctic National Wildlife Reserve Tèarmann Nàiseanta Fiadh-bheatha Artaigeach
Marine Nature Reserve Tèarmann Nàdair Mara
National Nature Reserve Tèarmann Nàdair Nàiseanta
nature reserve tèarmann nàdair
Subject: Geography
reservoir
loch-tasgaidh
n(m)
reservoir - loch-tasgaidh poss creservoirs - lochan-tasgaidh pl
Blackwater Reservoir Loch-tasgaidh an Dubh-Uisge
Claerwen Reservoir Loch-tasgaidh Chlaerwen
Lake Brianne Reservoir Loch-tasgaidh Loch Bhrianne
Subject: Geography
residential
còmhnaidheach
adj
residential buildings togalaichean còmhnaidheach
Subject: General
resin
ròiseid
n(f)
resin - ròiseid(e) poss cresin - ròiseidean pl
acrylic resin paint peant ròiseid acriolach
Subject: General
resistance
bacadh
n(m)
resistance - bacaidh poss cresistances - bacaidhean pl
air resistance bacadh-èadhair
electrical resistance bacadh-dealain
Subject: Science
resistant rock
clach chruaidh
n phr
Subject: GeographyScience
resource
goireas
n(m)
resource - goireis poss cresources - goireasan pl
electronic resources goireasan eileagtronaigeach
electronic resources manager manaidsear ghoireasan eileagtronaigeach
head of human resources ceannard ghoireasan daonna
human resources goireasan daonna
land resources goireasan fearainn
learning resources goireasan ionnsachaidh
online resource database stòr-dàta ghoireasan air-loidhne
popular resources goireasan bitheanta
resources for early years goireasan airson nan tràth-ìrean
resources for National Qualifications goireasan airson Theisteanais Nàiseanta
resources for positive behaviour goireasan airson dol a-mach dòigheil
resources for primary and S1, S2 goireasan airson bun-sgoil agus AS1, AS2
science resource centre Ionad Ghoireasan Saidheans
Subject: General
resource
stòras
n(m)
resource - stòrais poss cresource - stòrais plresources - stòrasan pl
Glow communications resource bank stòrasan airson conaltradh Glow
graphic novel resource stòras nobhailean grafaigeach
managing environmental resources manaidseadh stòrasan na h-àrainneachd
natural resources stòrasan nàdarra
Subject: General
respiration
analachadh
n(m)
respiration - analachaidh poss c
anaerobic respiration analachadh an-èarobaig
respiration rate reat-analachaidh
respiratory system siostam analachaidh
the complex respiratory system siostam iom-fhillte an analachaidh
Subject: Science
respiration
tarraing anail
n phr
respiration rate reat tarraing anail
Subject: Science
responsibility
dleastanas
n(m)
responsibility - dleastanais poss cresponsibilities - dleastanasan pl
responsibility of all dleastanas nan uile
Subject: General
responsible tourism
turasachd neo-mhillteach
n phr
Subject: GeographyGeneral
rest on
sìn
vb
rest on that note sìn an nota sin
Subject: Music
rest on
laigh air
vb
rest on the note laigh air an nota
Subject: Music
restart
ath-thòisich
vb
Subject: Computing
retail park
pàirce cheannaichean
n phr
Subject: GeographyGeneral
retailer
ceannaiche
n(m)
retailer - ceannaiche poss cretailers - ceannaichean pl
Subject: GeographyGeneral
return address
seòladh-tillidh
n(m)
return address - seòlaidh-thillidh poss creturn addresses - seòlaidhean-tillidh pl
Subject: Computing
reuse
ath-chleachdadh
n(m)
reuse - ath-chleachdaidh poss c
Subject: GeographyGeneral
revelation
taisbeanadh
n(m)
revelation - taisbeanaidh poss crevelations - taisbeanaidhean pl
Revelation (Apocalypse) An Taisbeanadh (Apocalypse)
The Book of Revelation Leabhar an Taisbeanaidh
Subject: Religious and Moral Education
reverberant
fuaimearra
adj
Subject: Science
reverberate
fuaimrich
vb
Subject: Science
reverberation
fuaimreachadh
n(m)
reverberation - fuaimreachaidh poss creverberations - fuaimreachaidhean pl
Subject: Science
reverse theorem
ais-theoram
n(f)
reverse theorem - ais-theoram poss creverse theorems - ais-theoraman pl
Subject: Mathematics
revise
ath-sgrùd
vb
Subject: Mathematics
revising
ag ath-sgrùdadh
vb n
Subject: Mathematics
revision
ath-sgrùdadh
n(m)
revision - ath-sgrùdaidh poss crevisions - ath-sgrùdaidhean pl
Subject: Mathematics
revision
sùil air ais
Subject: Mathematics
revolution
cuairt
n(f)
revolution - cuairt(e) poss crevolutions - cuairtean pl
complete revolution cuairt iomlan
half revolution leth-chuairt
solid of revolution cruth-cuartail
volume of revolution tomhas-lìonaidh cruth-cuartail
Subject: Mathematics
revolution
ar-a-mach
n(m)
revolution - ar-a-mach poss crevolutions - ar-a-mach pl
The French Revolution Ar-a-mach na Frainge
The Jacobite Rebellion Ar-a-mach nan Seumasach
Subject: GeneralHistory
revolution
mòr-chaochladh
n(m)
revolution - mòr-chaochlaidh poss crevolutions - mòr-chaochlaidhean pl
political revolution mòr-chaochladh poilitigeach
The Age of Revolutions Linn nan Caochlaidhean Mòra
The Agricultural Revolution Mòr-chaochladh an Àiteachais
The Green Revolution Am Mòr-chaochladh Uaine
The Industrial Revolution Mòr-chaochladh a' Ghnìomhachais
Subject: GeneralGeographyHistory
revolve
cuir mun cuairt
vb
Subject: Mathematics
revolving
a’ cur mun cuairt
vb n
Subject: Mathematics
rhapsodic style
stoidhle rapsodaig
n phr
Subject: Music
rhapsody
rapsodaidh
n(m)
rhapsody - rapsodaidh poss crhapsodies - rapsodaidhean pl
Subject: Music
rhenium
renium
n(m)
rhenium - renium poss c
Subject: Science
rhetoric
reatoraig
n(m)
rhetoric - reatoraig poss c
literature and rhetoric litreachas agus reatoraig
literature, rhetoric and criticism litreachas, reatoraig agus breithneachadh
rhetoric and collections of literature reatoraig agus cruinneachaidhean litreachais
Subject: Language
rhodium
ròdium
n(m)
rhodium - ròdium poss c
Subject: Science
rhombus
rombas
n(m)
rhombus - rombas poss crhombuses - rombasan pl
Subject: Mathematics
Rhum
Rùm
Isle of Rhum Eilean Rùm
Subject: Geography
rhythm
ruitheam
n(m/f)
rhythm - ruitheim poss crhythms - ruitheaman pl
common time rhythm ruitheam tìm choitcheann
dotted rhythm ruitheam dhotagach
rhythm of the beat ruitheam na buille
Subject: Music
rib
asna
rib - asna poss cribs - asnaichean pl
ribcage cliabh asnaichean
Subject: Science
ribbon lake
loch riobain
n phr
Subject: Geography
ribcage
cliabh
n(m)
ribcage - clèibh poss cribcages - clèibh pl
Subject: Science
ribcage
cliabh asnaichean
n phr
Subject: Science
ricercar
ricercar
n(m)
ricercar - ricercar poss cricercari - ricercari pl
Subject: Music
Rich Site Summary
Mion-chunntas Làraich
n(m)
Rich Site Summary - Mion-chunntas Làraich poss cRich Site Summaries - Mion-chunntasan Làraich pl
Subject: Computing
Richter scale
sgèile Richter
n phr
Subject: Geography
ridge
rids
n(f)
ridge - rids poss cridges - ridsean pl
Subject: Geography
ridge
druim
n(m)
ridge - droma poss cridges - dromannan pl
Subject: Geography
riff
riff
n(m)
riff - riff poss criffs - riffs pl
Subject: Music
rifle
raidhfil
n(m)
rifle - raidhfil poss crifles - raidhfilean pl
Subject: General
right
ceart
adj
right angle ceàrn ceart
right angle tester feuchadair cheàrnan cearta
Subject: Mathematics
right
còir
n(f)
right - còire poss crights - còraichean pl
all rights reserved còraichean uile glèidhte
civil rights còraichean catharra
civil rights campaign iomairt nan còraichean catharra
civil rights movement gluasad nan còraichean catharra
human rights còraichean a' chinne-daonna
political rights còraichean poilitigeach
UN Convention on the Rights of the Child Cùmhnantan UN air Còraichean Chloinne
UN Declaration of Human Rights Foillseachadh UN air Còraichean a' Chinne-daonna
Subject: Modern Studies
right
deas
adj
right lung sgamhan deas
turn right tionndaidh gu do làimh dheis
Subject: General
right-angled
ceart-cheàrnach(ail)
adj
right-angled triangle triantan ceart-cheàrnach(ail)
Subject: Mathematics
rigid
neo-atharrachail
adj
rigid shape cumadh neo-atharrachail
Subject: Mathematics
ring road
cuairt-rathad
n(m)
ring road - cuairt-rathaid poss cring roads - cuairt-rathaidean pl
Subject: Geography
ripieno
ripieno
n(m)
ripieno - ripieno poss cripieni - ripieni pl
Subject: Music
rite
deas-ghnàth
n(m)
rite - deas-ghnàtha poss crites - deas-ghnàthan pl
sacracraments, other rites and acts sàcramaidean, deas-ghnàthan agus gnìomhan eile
Subject: Religious and Moral Education
ritornello
ritornello
n(m)
ritornello - ritornello poss critornelli - ritornelli pl
ritornello form cruth ritornello
Subject: Music
river
abhainn
n(f)
river - abhainn(e) poss criver - aibhne poss crivers - aibhnichean plrivers - aibhneachan pl
course of the river cùrsa na h-aibhne
Mississippi River Abhainn Mhississippi
river basin cuach-aibhne
river beach tràigh-aibhne
river beach lùb-thràigh
river bed grunnd aibhne
river cliff bearradh-aibhne
River Clyde Abhainn Chluaidh
river course cùrsa aibhne
River Nile Abhainn Nìl
river source bun-aibhne
Subject: Geography
river
uisge
n(m)
river - uisge poss crivers - uisgeachan plrivers - uisgichean pl
River Doon Uisge Dùin
Subject: Geography
River Aln
Uisge Aln
n(m)
River Aln - Uisge Aln poss c
length of the River Aln faid Uisge Aln
Subject: Geography
River Bann
An Bhanna
Subject: Geography
River Barrow
An Bhearú
Subject: Geography
river basin
cuach-aibhne
n(f)
river basin - cuaich-aibhne poss criver basin - cuachan-aibhne pl
Subject: Geography
river beach
tràigh-aibhne
n(f)
river beach - tràigh-aibhne poss criver beaches - tràigh-aibhnichean pl
Subject: Geography
River Blackwater
An Abhainn Mhór
Subject: Geography
River Blackwater
An Dubhabhainn
Subject: Geography
River Boyne
An Bhóinn
Subject: Geography
River Brosna
An Bhrosnach
Subject: Geography
River Bush
An Bhuais
Subject: Geography
River Clare
Abhainn an Chláir
Subject: Geography
River Clyde
Abhainn Chluaidh
n(f)
Song of the Clyde Òran Abhainn Chluaidh
Subject: Geography
River Dee
Uisge Dè
n(m)
mouth of the River Dee beul Uisge Dè
Subject: Geography
River Derg
Abhainn na Deirge
Subject: Geography
River Deveron
Uisge Dubh-Èireann
n(m)
mouth of River Deveron beul Uisge Dubh-Èireann
Subject: Geography
River Don
Uisge Deathann
n(m)
mouth of the River Don beul Uisge Deathann
Subject: Geography
River Doon
Uisge Dùin
n(m)
mouth of River Doon beul Uisge Dùin
Subject: Geography
River Earn
Uisge Èireann
n(m)
mouth of River Earn beul Uisge Èireann
Subject: Geography
River Feale
An Fhéil
Subject: Geography
River Finn
An Fhinn
Subject: Geography
River Forth
Abhainn Foirthe
n(f)
mouth of the River Forth beul Abhainn Foirthe
Subject: Geography
River Foyle
An Feabhal
Subject: Geography
River Laggan
Abhainn an Lagáin
Subject: Geography
River Lee
An Laoi
Subject: Geography
River Liffey
An Life
Subject: Geography
River Maine
An Mhaing
Subject: Geography
River Moy
An Mhuaidh
Subject: Geography
River Nile
Abhainn Nìl
n(f)
River Nile - Abhainn Nìl poss c
Subject: Geography
River Nith
Abhainn Nid
n(f)
mouth of River Nith beul Abhainn Nid
Subject: Geography
River Orchy
Abhainn Urchaidh
n(f)
mouth of River Orchy beul Abhainn Urchaidh
Subject: Geography
River Tay
Uisge Tatha
n(m)
mouth of the River Tay beul Uisge Tatha
Subject: Geography
River Teviot
Uisge Tìbhiot
n(m)
banks of the River Teviot bruachan Uisge Tìbhiot
Subject: Geography
River Thurso
Abhainn Theòrsa
n(f)
banks of (the) River Thurso bruachan Abhainn Theòrsa
Subject: Geography
River Tweed
Uisge Thuaidh
n(m)
River Tweed salmon bradan Uisge Thuaidh
Subject: Geography
River Wick
Abhainn Ùige
n(f)
banks of (the) River Wick bruachan Abhainn Ùige
Subject: Geography
road
rathad
n(m)
road - rathaid poss croad - rothaid poss croads - rathaidean plroads - ròidean pl
engineering of roads einnseanaireachd rathaid
main road rathad mòr
major road rathad mòr
minor road rathad beag
ring road cuairt-rathad
road information fiosrachadh rathaid
road markings comharraidhean rathaid
road signs soidhnichean rathaid
road under construction rathad ga thogail
scondary road leas-rathad
Subject: GeneralGeography
robot
ròbot
n(m)
robot - ròbot poss crobot - ròbotan pl
Subject: General
rock
clach
n(f)
rock - cloiche poss crocks - clachan pl
hard rock clach chruaidh
igneous rock clach theinnteach
impermeable rock clach neo-dhrùidhteach
metamorphic rock clach atharrachail
permeable rock clach dhrùidhteach
resistant rock clach chruaidh
rock cycle cuairt nan clachan
rock hardness cruas cloiche
sedimentary rock clach ghrùideach
soft rock clach bhog
volcanic rock clach bholcànach
Subject: ScienceGeography
rock
rock
n(m)
rock - rock poss c
rock music ceòl rock
Subject: Music
rock
creag
n(f)
rock - creige poss crocks - creagan pl
molten rock creag leaghte
outcrop (rocks) creagan loma
rock pillar colbh-creige
Subject: Geography
rock pillar
colbh-creige
n(m)
rock pillar - cuilbh-creige poss crock pillars - colbhan-creige pl
Subject: Geography
Rocky Mountains
Na Rockies
peaks of the Rocky Mountains stùcan nan Rockies
Subject: Geography
rodent
criomadair
n(m)
rodent - criomadair poss crodents - criomadairean pl
Subject: Science
roentgenium
roentgenium
n(m)
roentgenium - roentgenium poss c
Subject: Science
role model
eisimpleir
n(m/f)
role model - eisimpleir poss crole models - eisimpleirean pl
good role model deagh eisimpleir
Subject: General
roll
roilig
vb
Subject: Mathematics
roll
toirm
n(f)
roll - toirme poss crolls - toirmean pl
drum roll toirm dhrumaichean
snare-drum roll toirm teud-dhruma
Subject: Music
roll
roile
n(m/f)
roll - roile poss crolls - roilichean pl
Subject: General
rolling
a' roiligeadh
vb n
Subject: Mathematics
rolling
roiligeadh
n(m)
rolling - roiligidh poss crollings - roiligidhean pl
Subject: Mathematics
Roman
Ròmanach
adj
Roman numerals figearan Ròmanach
Roman religion creideamh Ròmanach
Roman sculpture snaigheadh Ròmanach
Subject: General
Roman numerals
figearan Ròmanach
n phr
Subject: Mathematics
Romance
Romansach
adj
Romance languages cànanan Romansach
Subject: Language
Romania
Romàinia
n(f)
Romania - Romàinia poss c
size of Romania meud Romàinia
Subject: Geography
Romanian
Romàinianach
adj
Subject: Geography
Romanian
Romàinianach
n(m)
Romanian - Romàinianaich poss cRomanians - Romàinianaich pl
Romanian (female) ban-Romàinianach
Subject: Geography
Romanian
Romànianais
n(f)
Romanian - Romànianais poss c
encyclopedias in Romanian leabhraichean mòr-eòlais ann an Romànianais
Romanian literatures litreachasan Romànianais
Subject: Language
Romansch
Romànais
n(f)
Romansch - Romànais poss c
Subject: Language
rondo
rondo
n(m)
rondo - rondo poss crondos - rondothan pl
Subject: Music
roof
mullach
n(m)
roof - mullaich poss croofs - mullaichean plroofs - mullaich pl
dome roof cuach-mhullach
roof covering còmhdach mullaich
slate roof mullach sglèat
thatch roof mullach tughaidh
Subject: Technical
rook
tùr
n(m)
rook - tùir poss crooks - tùir pl
Subject: General
root
freumh
n(m)
root - freumha poss croots - freumhan pl
cubic root freumh ciùbach
powers and roots cumhachdan agus freumhan
real root fìor-fhreumh
square root freumh ceàrnagach
Subject: Mathematics
root
freumh
n(m)
root - freumha poss croots - freumhaichean plroots - freumhan pl
buttress roots freumhaichean-taice
roots of a tree freumhan craoibhe
Subject: Geography
Roscommon
Ros Comáin
Subject: Geography
Roscrea
Ros Cré
Subject: Geography
Rosehearty
Ros Abhartaich
n(m)
Burgh of Rosehearty Borgh Ros Abhartaich
Subject: Geography
rosewood
ròs-fhiodh
n(m)
rosewood - ròs-fhiodha poss c
Subject: Geography
Ross of Mull
An Ros Muileach
n(m)
shore of (the) Ross of Mull cladach an Rois Mhuilich
Subject: Geography
Rosslare
Ros Láir
Subject: Geography
Rosslare Harbour
Cala Ros Láir
Subject: Geography
rotate
cuir mun cuairt
vb
Subject: Mathematics
rotate
cuir car de
vb
rotate the shape 120° cuir car treasamh-cuairt den chumadh
rotate the shape 180° cuir leth-chuairt den chumadh
Subject: Mathematics
rotating
a' cur mun cuairt
vb n
Subject: Mathematics
rotating
a’ cur car de
vb n
Subject: Mathematics
rotation
cuairt
n(f)
rotation - cuairt(e) poss crotations - cuairtean pl
complete rotation cuairt iomlan
Subject: Mathematics
rotation
car
n(m)
rotation - cuir poss crotations - caran pl
rotation of the earth tionndadh na talmhainn
rotation of the wheels caran nan cuibhlichean
Subject: Science
rotational
cuartail
adj
rotational symmetry co-chothromachd chuartail
Subject: Mathematics
rotational movement
cuairt-ghluasad
n(m)
rotational movement - cuairt-ghluasaid poss crotational movements - cuairt-ghluasadan pl
Subject: Geography
Rothes
Rathais
town of Rothes baile Rathais
Subject: Geography
Rothesay
Baile Bhòid
Rothesay Castle Caisteal Bhaile Bhòid
Subject: Geography
round
cuairt-òran
n(m)
round - cuairt-òrain poss crounds - cuairt-òrain pl
Subject: Music
round off to
cruinnich gu
vb
round off to 2 decimal places cruinnich gu 2 ionad dheicheadh
Subject: Mathematics
rounding
cruinneachadh gu
n(m)
rounding - cruinneachaidh poss croundings - cruinneachaidhean pl
Subject: Mathematics
rounding off to
a' cruinneachadh gu
vb n
estimating and rounding a' toirt tuairmse agus a' cruinneachadh gu
Subject: Mathematics
route
slighe
n(f)
route - slighe poss croutes - slighean pl
car ferry route slighe aiseag chàraichean
European route slighe Eòrpach
primary route prìomh shlighe
route with public access slighe phoblach
take a southerly route gabh cùrsa chun na h-àird a deas
trade route slighe malairt
Subject: General
route with public access
slighe phoblach
n phr
Subject: Geography
row
sreath
n(m/f)
row - sreatha poss crows - sreathan pl
Subject: Mathematics
Roxburgh
Rosbrog
Roxburgh Castle Caisteal Rosbrog
Subject: Geography
Royal Canal
An Chanáil Ríoga
Subject: Geography
rubato
rubato
n(m)
rubato - rubato poss crubatos - rubatothan pl
Subject: Music
Rubha Hunish
Rubha Hùnais
n(m)
Rubha Hunish moorland mòinteach Rubha Hùnais
Subject: Geography
rubidium
ruibidium
n(m)
rubidium - ruibidium poss c
Subject: Science
rule
rùilear
n(m)
rule - rùileir poss crules - rùilearan pl
horizontal rule rùilear còmhnard
steel rule rùilear stàilinn
Subject: Technical
rule
riaghailt
n(f)
rule - riaghailt poss crules - riaghailtean pl
product rule riaghailt iomadachaidh
the constant ratio rule riaghailt a’ cho-mheas chunbhalaich
Subject: Mathematics
ruler
rùilear
n(m)
ruler - rùileir poss crulers - rùilearan pl
cm ruler rùilear cm
horizontal rule rùilear comhnard
Subject: Mathematics
run-off
ruith-dheth
n(f)
run-off - ruith-dheth poss c
Subject: Geography
rune
rùn
n(m)
rune - rùin poss crunes - rùnaichean pl
rune stone clach rùnaichean
Subject: History
running water
uisge-pìoba
n(m)
running water - uisge-pìoba poss c
Subject: Geography
rural
dùthchail
adj
rural area sgìre dhùthchail
rural community coimhearsnachd dhùthchail
rural development leasachadh dùthchail
Rural Development Contracts Cùmhnantan Leasachadh Dùthchail
rural health management stiùireadh slàinte dhùthchail
rural land fearann dùthchail
rural land users cleachdadairean-fearainn dùthchail
rural landscape dealbh-tìre dùthchail
rural-urban migration imrich bhailteil
rural/urban fringe oir dhùthchail/bhailteil
Subject: GeneralGeography
rural-urban migration
imrich bhailteil
n phr
Subject: Geography
rural/urban fringe
oir dhùthchail/bhailteil
n phr
Subject: Geography
Russia
An Ruis
n(f)
Russia - na Ruis poss c
Asiatic Russia An Ruis Àisianach
Eastern Europe; Russia Taobh Sear na Roinn Eòrpa; An Ruis
newspapers in Eastern Europe; in Russia pàipearan-naidheachd ann an Taobh Sear na Roinn Eòrpa; anns an Ruis
organizations in Eastern Europe; in Russia buidhnean ann an Taobh Sear na Roinn Eòrpa; anns an Ruis
people of Russia muinntir na Ruis
Subject: Geography
Russian
Ruiseanach
adj
Subject: Geography
Russian
Ruiseanach
n(m)
Russian - Ruiseanaich poss cRussians - Ruiseanaich pl
Russian (female) ban-Ruiseanach
Subject: Geography
Russian
Ruisis
n(f)
Russian - Ruisis poss c
Subject: Language
Russian
Ruiseanais
n(f)
Russian - Ruiseanais poss c
Subject: Language
Russian Federation
An Ruis
n(f)
Russian Federation - na Ruis poss c
capital city of the Russian Federation ceanna-bhaile na Ruis
Russian society comann-sòisealta na Ruis
Subject: Geography
ruthenium
rutenium
n(m)
ruthenium - rutenium poss c
Subject: Science
rutherfordium
rutherfordium
n(m)
rutherfordium - rutherfordium poss c
Subject: Science
Rutherglen
An Ruadh-Ghleann
Rutherglen railway station stèisean-rèile An Ruadh-Ghlinn
Subject: Geography
Rutland Water
Uisge Rutland
n(m)
Rutland Water - Uisge Rutland poss c
Rutland Water Nature Reserve Tèarmann Nàdair Uisge Rutland
Subject: Geography
Rwanda
Ruanda
n(m/f)
Rwanda - Ruanda poss c
Republic of Rwanda Poblachd Ruanda
Subject: Geography