Logo: An Seotal

Terms beginning with:

Terms beginning with

e-book
leabhar-d
n(m)
e-book - leabhair-d poss ce-books - leabhraichean-d pl
e-book leabhar-dealain
e-book reader leughadair-d
e-book reader leughadair-dealain
search e-book lorg san leabhar-d
Subject: Computing
e-learning
ionnsachadh-d
n(m)
e-learning - ionnsachadh-d poss c
head of e-learning ceannard ionnsachadh-d
Subject: General
e-mail
post-d
n(m)
e-mail - puist-d poss ce-mails - puist-d pl
e-mail account cunntas puist-d
e-mail address seòladh puist-d
e-mail message brath puist-d
e-mail server frithealaiche puist-d
e-mail updates ùrachaidhean puist-d
unsolicited commercial e-mail post-d malairteach gun iarraidh
Subject: Computing
eagle
iolaire
n(f)
eagle - iolaire poss ceagles - iolairean pl
eagle's nest nead iolaire
Subject: Science
ear
cluas
n(f)
ear - cluaise poss cears - cluasan pl
ear canal canàl na cluaise
eardrum druma na cluaise
inner ear cluas a-staigh
inside the ear broinn na cluaise
malleus òrd na cluaise
middle ear meadhan na cluaise
outer ear cluas a-muigh
outside the ear taobh a-muigh na cluaise
semi-circular canals (of the ear) canàlan leth-chearcallach (na cluaise)
stapes stiorap na cluaise
vestibule (of the ear) seòmar na cluaise
Subject: Science
eardrum
druma na cluaise
n(m)
eardrum - druma na cluaise poss ceardrums - drumaichean nan cluasan pl
Subject: Science
earlobe
failbhean na cluaise
n(m)
earlobe - failbhean na cluaise poss cearlobes - failbheanan nan cluasan pl
Subject: Science
early
tràth
adj
early church and eastern churches an eaglais thràth agus eaglaisean na h-àird an ear
early education foghlam tràth-ìrean
early intervention tràth-thaic(e)
early years tràth-ìrean
resources for early years goireasan airson nan tràth-ìrean
Subject: General
early intervention
tràth-thaic
n(f)
early intervention - tràth-thaic(e) poss c
Subject: General
earn
coisinn
vb
Subject: Mathematics
earth
talamh
n(m)
earth - talmhainn poss cearths - talamhan pl
climate and Earth science saidheans Talmhainn agus gnàth-shìde
Earth forces forsaichean na Talmhainn
Earth sciences saidhseansan Talmhainn
Earth sciences and geology saidheansan Talmhainn agus geòlas
Earth sciences of Africa saidhseansan Talmhainn Afraga
Earth sciences of other areas saidhseansan Talmhainn cheàrnaidhean eile
earth tremors tormanan-talmhainn
Earth's crust rùsg na Talmhainn
Earth's elliptical orbit around the sun cuairt eilipseach na Talmhainn timcheall na Grèine
motion of the Earth gluasad na Talmhainn
planet Earth An Talamh
rotation of the Earth tionndadh na Talmhainn
spin of the Earth tionndadh na Talmhainn
the Earth an Talamh
tilt of the Earth fiaradh na Talmhainn
Subject: ScienceGeography
earthquake
crith-thalmhainn
n(f)
earthquake - crithe-talmhainn poss cearthquake - crith-thalmhainn poss cearthquakes - crithean-talmhainn pl
active earthquake zones sònaichean chrithean-talmhainn beò
earthquake drill drile crith-thalmhainn
earthquake proof buildings togalaichean crith-sheasmhach
Subject: Geography
earthwork
obair-talmhainn
n(f)
earthwork - obair-talmhainn poss cearthworks - obraichean-talmhainn pl
Subject: Geography
earthworm
boiteag
n(f)
earthworm - boiteig poss cearthworms - boiteagan pl
Subject: Science
east
ear
n(f)
east - ear poss c
(the) north east (an) ear-thuath
(the) south east (an) ear-dheas
East Dereham Dereham an Ear
East Indo-European and Celtic languages Cànanan Indo-Eòrpach an Ear agus Ceilteach
East Indo-European and Celtic literatures litreachasan Ear-Indo-Eòrpach agus Ceilteach
East Kilbride Cille Bhrìghde an Ear
East Timor Timor an Ear
languages of East and Southeast Asia cànanan taobh an ear agus ear-dheas Àisia
literatures of East and Southeast Asia litreachasan taobh an ear agus ear-dheas Àisia
Near East An Ear Dhlùth
Southeast Asia Ear-dheas Àisia
southeastern United States ear-dheas nan Stàitean Aonaichte
the east an àird an ear
the Far East An Ear Chèin
the Middle East an Ear Mheadhanach
they scattered chaidh iad an ear 's an iar
Subject: Geography
east
an àird an ear
n phr
ancient, medieval and eastern philosophy feallsanachd àrsaidh, nam meadhan-aoisean agus na h-àird an ear
early church and eastern churches an eaglais thràth agus eaglaisean na h-àird an ear
Eastern Europe; Russia Taobh Sear na Roinn Eòrpa; An Ruis
eastern philosophy feallsanachd na h-àird an ear
newspapers in Eastern Europe; in Russia pàipearan-naidheachd ann an Taobh Sear na Roinn Eòrpa; anns an Ruis
organizations in Eastern Europe; in Russia buidhnean ann an Taobh Sear na Roinn Eòrpa; anns an Ruis
wise men from the east fir ghlice bhon àird an ear
Subject: Geography
East Dereham
Dereham an Ear
n(m)
East Dereham - Dhereham an Ear poss c
East Dereham windmill muileann-gaoithe Dhereham an Ear
Subject: Geography
East Kilbride
Cille Bhrìghde an Ear
town of East Kilbride baile Chille Bhrìghde an Ear
Subject: Geography
East Timor
Timor an Ear
n(m/f)
East Timor - Thimor an Ear poss c
independence of East Timor neo-eisimeileachd Thimor an Ear
Subject: Geography
easterly
an ear
adj
an easterly wind gaoth an ear
Subject: Geography
easting
ear-loidhne
n(f)
easting - ear-loidhne poss ceastings - ear-loidhnichean pl
Subject: Geography
eaves
anainn
n(f)
eaves - anainn(e) poss ceaves - anainnean pl
Subject: Technical
ecclesiastical
eaglaiseil
adj
ecclesiastical theology eòlas-diadhachd eaglaiseil
Subject: Religious and Moral Education
ecclesiology
eaglais-eòlas
n(m)
ecclesiology - eaglais-eòlais poss c
Subject: Religious and Moral Education
echidna
echidna
n(f)
echidna - echidna poss cechidnae - echidnathan plechidnas - echidnathan pl
Subject: Science
echinoderm
echinoderm
n(m)
echinoderm - echinoderm poss cechinoderms - echinoderman pl
Subject: Science
eclecticism
roghainneachd
n(f)
eclecticism roghainneachd
eclecticism, liberalism and traditionalism roghainneachd, liberalachd agus traidiseantalachd
Subject: General
Eco School
Eag-sgoil
n(f)
Eco School - Eag-sgoile poss cEco Schools - Eag-sgoiltean pl
Subject: General
eco-lodge
eag-loidse
n(m/f)
eco-lodge - eag-loidse poss ceco-lodges - eag-loidsichean pl
Subject: Geography
eco-tourism
eag-thurasachd
n(f)
eco-tourism - eag-thurasachd poss c
Subject: Geography
eco-tourist
neach-eag-thurais
n(m)
eco-tourist - neach-eag-thurais poss ceco-tourists - luchd-eag-thurais pl
Subject: Geography
ecological
eag-eòlach
adj
Subject: Geography
ecology
eag-eòlas
n(m)
ecology - eag-eòlais poss cecologies - eag-eòlasan pl
Subject: Geography
economic
eaconamach
adj
economic development leasachadh eaconamach
economic geology geòlas eaconamach
economic indicator taisbeanair eaconamach
Subject: GeneralBusiness Studies
economics
eaconomas
n(m)
economics - eaconomais poss ceconomics - eaconomas pl
economics of land and energy eaconamas talmhainn agus lùtha
financial economics eaconamas ionmhasail
home economics eaconomas dachaigh
international economics eaconamas eadar-nàiseanta
labour economics eaconamas obrach
Subject: GeneralBusiness Studies
economy
eaconamaidh
n(m/f)
economy - eaconamaidh poss ceconomies - eaconamaidhean pl
administration of economy and environment rianachd na h-eaconamaidh agus na h-àrainneachd
state of the economy staid na h-eaconamaidh
Subject: General
ecosystem
eag-shiostam
n(m)
ecosystem - eag-shiostaim poss cecosystems - eag-shiostaman pl
Subject: Geography
Ecuador
Ecuador
n(f)
Ecuador - Ecuador poss c
Colombia and Ecuador Colombia agus Ecuador
Republic of Ecuador Poblachd Ecuador
Subject: Geography
Eddrachillis Bay
Loch Eadar Dhà Chaolas
n(m)
water of Eddrachillis Bay uisge Loch Eadar Dhà Chaolas
Subject: Geography
edge
oir
n(f)
edge - oire poss cedges - oirean pl
straight edge oir dhìreach
Subject: Mathematics
Edinburgh
Dùn Èideann
Duke of Edinburgh Diùc Dhùn Èideann
Duke of Edinburgh Award Duais Diùc Dhùn Èideann
Edinburgh Castle Caisteal Dhùn Èideann
Subject: Geography
editor
deasaiche
n(m)
editor - deasaiche poss ceditors - deasaichean pl
Subject: General
education
foghlam
n(m)
education - foghlaim poss c
adult education foghlam inbhich
broad general education foghlam farsaing coitcheann
Career Education Foghlam Dhreuchdan
education for citizenship foghlam airson saoranachd
education law lagh foghlaim
education news naidheachdan foghlaim
Education Scotland Foghlam Alba
elementary education foghlam bun-sgoile
enhancing secondary school education a' cur ri foghlam àrd-sgoile
enterprise in education iomairt ann am foghlam
financial education foghlam ionmhais
Gaelic education foghlam Gàidhlig
Gaelic Medium Education Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig
higher education foghlam àrd ìre
ICT in education ICT ann am foghlam
inclusive education foghlam in-ghabhalta
international education foghlam eadar-nàiseanta
lower education foghlam nas tràithe
national priorities in education prìomhachasan nàiseanta ann am foghlam
peace education foghlam sìthe
Personal and Social Education Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
Physical Education Eòlas Corporra
policy issues in education cùisean poileasaidh ann am foghlam
primary education foghlam bun-sgoile
Religious and Moral Education Eòlas Creideimh agus Moraltachd
Scottish Education Awards Duaisean Foghlaim na h-Alba
secondary education foghlam àrd-sgoile
sex and relationships education eòlas gnèitheachais agus dhàimhean
special education foghlam sònraichte
supporting primary and lower education a' cur taic ri foghlam bun-sgoile agus nas tràithe
sustainable development education foghlam leasachadh seasmhach
Subject: General
educational
foghlaim
adj
educational developer neach-leasachaidh foghlaim
educational development coordinator co-òrdanaiche leasachadh foghlaim
educational technologist teicneòlaiche foghlaim
educational tours cuairtean foghlaim
Subject: General
Edward
Eideard
Edward's son mac Eideird
Subject: General
eel
easgann
n(f)
eel - easgainn poss ceel - easgannan pl
as slippery as an eel cho sleamhainn ri druim nah-easgainn
Subject: Science
egg
ugh
n(m)
egg - uighe poss ceggs - uighean pl
egg cell cealla uighe
egg cells ceallan uighe
Subject: Science
Egypt
An Èipheit
n(f)
Egypt - na h-Èipheit poss c
Egypt to 640 An Èipheit gu 640
history of Egypt eachdraidh na h-Èipheit
Subject: Geography
Egyptian
Èipheiteach
adj
Egyptyian art ealan Èipheiteach
Subject: Geography
Egyptian
Èipheiteach
n(m)
Egyptian - Èipheitich poss cEgyptians - Èipheitich pl
Subject: Geography
Eigg
Eige
Isle of Eigg Eilean Eige
Subject: Geography
eight
ochd
n(f) / adj
Subject: Mathematics
eighteen
ochd-deug
n(f) / adj
Subject: Mathematics
eightfold
ochd-fillte
adj
the noble eightfold path an t-slighe uasal ochd-fillte
Subject: Religious and Moral Education
eighth
ochdamh
n(m)
eighth - ochdaimh poss ceighths - ochdamhan pl
Subject: Mathematics
eighth
ochdamh
adj
the eighth one an t-ochdamh fear
the eighth one an ochdamh tè
Subject: Mathematics
eighty
ochdad
n(f) / adj
Subject: Mathematics
einsteinium
einsteinium
n(m)
einsteinium - einsteinium poss c
Subject: Science
El Salvador
El Salbhador
n(m/f)
El Salvador - El Shalbhador poss c
country of El Salvador dùthaich El Shalbhador
Subject: Geography
elastomer
ealastomar
n(m)
elastomer - ealastomar poss celastomers - ealastomaran pl
elastomer products bathar ealastomar
Subject: Home Economics
electric
dealain
adj
electric fire teine dealain
Subject: GeographyScience
electric ray
sòrnan-dealain
n(m)
electric ray - sòrnan-dealain poss celectric rays - sòrnain-dealain pl
Subject: Science
electricity
dealan
n(m)
electricity - dealain poss c
electricity station stèisean-dealain
Subject: ScienceGeography
electromagnetic
dealan-mhagnaiteach
adj
using the electromagnetic spectrum a' cleachdadh an speactraim dealan-mhagnaitich
Subject: Science
electronic
eileagtronaigeach
adj
electronic communication conaltradh eileagtronaigeach
electronic resources goireasan eileagtronaigeach
Subject: Science
electronic mail
post-dealain
n(m)
electronic mail - puist-dhealain poss celectronic mail - puist-dhealain pl
Subject: Computing
electronics
eileagtronaigs
n(f)
electronics - eileagtronaigs poss c
Subject: Science
element
eileamaid
n(f)
element - eileamaide(e) poss celements - eileamaidean pl
chemical element eileamaid cheimigeach
chemical elements eileamaidean ceimigeach
Periodic Table of Elements Clàr nan Eileamaidean
weather element eileamaid sìde
Subject: Science
elephant
ailbhean
n(m)
elephant - ailbhein poss celephants - ailbheanan pl
Subject: Science
elevate
àrdaich
vb
Subject: Mathematics
elevating
ag àrdachadh
vb n
Subject: Mathematics
elevation
sealladh-àirde
n(m)
elevation - seallaidh-àirde poss celevations - seallaidhean-àirde pl
end elevation sealladh-cinn
side elevation sealladh-cliathaich
Subject: Technical
elevation
àrdachadh
n(m)
elevation - àrdachaidh poss celevations - àrdachaidhean pl
angle of elevation ceàrn-àrdachaidh
end elevation àrdachadh-cinn
front elevation àrdachadh-aghaidh
side elevation àrdachadh-cliathaich
Subject: Mathematics
eleven
aon-deug
n(f) / adj
Subject: Mathematics
eleventh
an t-aonamh fear deug
adj
Subject: Mathematics
eleventh
an aonamh tè deug
adj
Subject: Mathematics
elf
màileachan
n(m)
elf - màileachain poss celves - màileachain pl
Subject: General
Elgin
Eilginn
people of Elgin muinntir Eilginn
Subject: Geography
elimination
gearradh-às
n(m)
elimination - gearraidh-às poss celiminations - gearraidhean-às pl
Gaussian elimination gearradh-às Gauss
Subject: Mathematics
Elizabeth
Ealasaid
Elizabeth I Ealasaid a h-aon
Elizabeth II an dàrna banrigh Ealasaid
Subject: General
Ellesmere Port
Port Ellesmere
n(m)
Ellesmere Port - Port Ellesmere poss c
Ellesmere Port shops bùithtean Port Ellesmere
Subject: Geography
ellipse
eiliops
n(m)
ellipse - eiliops poss cellipses - eiliopsan pl
Subject: TechnicalMathematics
elliptical
eilipseach
adj
earth's elliptical orbit around the sun cuairt eilipseach na Talmhainn timcheall na Grèine
Subject: Science
Ellon
Eilean
Ellon Auld Brig Seann Drochaid Eilein
Subject: Geography
emancipation
saoradh
n(m)
emancipation - saoraidh poss c
slavery and emancipation tràillealachd agus saoradh
Subject: General
embankment
uchdan
n(m)
embankment - uchdain poss cembankments - uchdanan pl
Subject: Geography
embankment
uchdan-rèile
n(m)
embankment - uchdain-rèile poss cembankments - uchdanan-rèile pl
Subject: Geography
embryo
tùs-ghinean
n(m)
embryo - tùs-ghinein poss cembryos - tùs-ghineanan pl
Subject: Science
embryology
eòlas tùs-ghinean
n(m)
embryology - eòlas tùs-ghinean poss c
Subject: Science
emergency
èiginn
n(f)
emergency - èiginn poss c
emergency aid cobhair èiginn
emergency exit doras-èiginn
emergency services seirbheisean èiginn
emergency shelter fasgadh èiginn
emergency sirens dùdaich èiginn
Subject: GeographyGeneral
emergent
bàrr-chrann
n(m)
emergent - bàrr-chrainn poss cemergents - bàrr-chrannan pl
Subject: Geography
emigration
às-imrich
n(f)
emigration - às-imrich(e) poss c
Subject: Geography
emission
silteachan
n(m)
emission - silteachain poss cemissions - silteachain pl
nocturnal emissions silteachain oidhche
Subject: Personal and Social Education
emotion
faireachdainn
n(f)
emotion - faireachdainn poss cemotions - faireachdainnean pl
perception, movement, emotions and drive lèirsinn, gluasad, faireachdainn agus dealas
Subject: General
emphysema
emfasìoma
n(f)
emphysema - emfasìoma poss c
Subject: Science
employability
comas-obrach
n(m)
employability - comais-obrach poss c
employability officer oifigear comais-obrach
employability skills sgilean comais-obrach
Subject: General
employer
neach-fastaidh
n(m)
employer - neach-fastaidh poss cemployers - luchd-fastaidh pl
partnership with employers compàirteachas le luchd-fastaidh
Subject: General
employment
cosnadh
n(m)
employment - cosnaidh poss c
employment opportunities cothroman cosnaidh
Subject: GeographyGeneral
enamel
cruan
n(m)
enamel - cruain poss cenamels - cruain pl
Subject: Science
Enard Bay
Bàgh Eineart
n(m)
water of Enard Bay uisge Bàgh Eineart
Subject: Geography
encore
encore
n(m)
encore - encore poss cencores - encorean pl
singing an encore a' seinn encore
Subject: Music
encore
encore
adv
Encore! Encore!
Subject: Music
encrypt
inchrioptaich
vb
Subject: Computing
encrypted
inchrioptaichte
adj
Subject: Computing
encryption
inchrioptadh
n(m)
encryption - inchrioptaidh poss cencryptions - inchrioptaidhean pl
Subject: Computing
encyclopedia
leabhar mòr-eòlais
n phr
encyclopedias - leabhraichean mòr-eòlais pl
encyclopedias in American English leabhraichean mòr-eòlais anns a' Bheurla Ameireaganaich
general encyclopedic works leabhraichean mòr-eòlais coitcheann
Subject: General
end
sguir
vb
Subject: Computing
end user
neach-cleachdaidh deireannach
n(m)
end user - neach-chleachdaidh dheireannaich poss cend users - luchd-cleachdaidh deireannach pl
Subject: Computing
endpoint
puing-deiridh
n(f)
endpoint - puing-deiridh poss cendpoints - puingean-deiridh pl
Subject: Mathematics
energy
lùth
n(m)
energy - lùtha poss cenergies - lùthan pl
economics of energy eaconamas lùtha
energy consumption caitheamh-lùth
energy efficient light bulbs bolgain-solais beag-lùth
energy in food lùth ann am biadh
energy in the environment lùth san àrainneachd
energy research rannsachadh lùtha
energy research group buidheann rannsachaidh lùtha
energy source bun lùtha
energy sources bunan lùtha
energy transfer aiseag lùtha
force and energy fòrsa agus lùth
geo-thermal energy lùth geo-thearmach
kinetic energy lùth cineataig
renewable energy lùth ath-nuadhachail
renewable energy source bun lùtha ath-nuadhachail
solar energy lùth grèine
thermal energy lùth tearmach
wave energy lùth nan tonnan
wind energy lùth gaoithe
Subject: ScienceGeography
engaged
fo ghealladh-pòsaidh
n phr
they got engaged thug iad gealladh-pòsaidh
Subject: General
engagement
gealladh-pòsaidh
n(m)
engagement geallaidh-pòsaidh
engagements geallaidhean-pòsaidh
Subject: General
engineering
innleadaireachd
n(f)
engineering - innleadaireachd poss c
genetic engineering innleadaireachd ghinteil
Subject: Science
engineering
einnseanaireachd
n(f)
engineering - einnseanaireachd poss c
chemical engineering einnseanaireachd cheimigeach
civil engineering einnseanaireachd chatharra
engineering and allied operations einnseanaireachd agus obrachadh co-cheangailte
engineering of railroads and roads einnseanaireachd rèile agus rathaid
hydraulic engineering einnseanaireachd haidreolaig
military and nautical engineering einnseanaireachd airm agus seòlaidh
other branches of engineering meuran eile einnseanaireachd
sanitary and municipal engineering einnseanaireachd shlàinteil agus bhaileil
Subject: Science
England
Sasainn
n(f)
England - Shasainn poss c
England and Wales Sasainn agus A' Chuimrigh
England's cities bailtean Shasainn
Subject: Geography
English
Beurla
n(f)
English - Beurla poss c
English class clas Beurla
English humour àbhachdas Beurla
English language variations diofar riochdan na Beurla
English literature litreachas Beurla
learn English ionnsaich Beurla
Old English Seann Bheurla
standard English usage cleachdadh stèidhichte na Beurla
Subject: Language
English
Sassanach
adj
English cheese càise Sassanach
Subject: General
English
Sassanach
n(m)
English - Sassanaich poss cEnglish - Sassanaich pl
Englishman Sassanach
Englishwoman ban-Shassanach
Subject: Geography
engraver
gràbhalaiche
n(m)
engraver - gràbhalaiche poss cengravers - gràbhalaichean pl
Subject: Art
engraving
gràbhalachd
n(f)
engraving - gràbhalachd poss cengravings - gràbhalachdan pl
copper engraving gràbhalachd copair
line engraving gràbhalachd loidhne
metal engraving gràbhalachd meatailt
wood engraving gràbhalachd fiodh
Subject: Art
enjoyment
tlachd
n(f)
enjoyment - tlachd poss cenjoyments - tlachd pl
challenge and enjoyment dùbhlan agus tlachd
enjoyment and choice tlachd agus roghainn
reading for enjoyment leughadh airson tlachd
Subject: General
enlarge
meudaich
vb
Subject: Mathematics
enlargement
meudachadh
n(m)
enlargement - meudachaidh poss cenlargements - meudachaidhean pl
Subject: Mathematics
enlarging
a' meudachadh
vb n
Subject: Mathematics
Ennis
Inis
Subject: Geography
Enniscorthy
Inis Córthaidh
Subject: Geography
Enniskillen
Inis Ceithleann
Subject: Geography
Ennistimon
Inis Díomáin
Subject: Geography
enquire
rannsaich
vb
Subject: Mathematics
enquiring
a' rannsachadh
vb n
Subject: Mathematics
enquiry
rannsachadh
n(m)
enquiry - rannsachaidh poss cenquiries - rannsachaidhean pl
enquiry skills sgilean rannsachaidh
problem solving and enquiry fuasgladh cheistean agus rannsachadh
Subject: Mathematics
ensemble
ensemble
n(f)
ensemble - ensemble poss censembles - ensemblean pl
ensembles with one instrument per part ensemblean le aon ionnsramaid gach pàirt
instruments and instrumental ensembles ionnsramaidean agus ensemblean ionnsramaideach
the ensemble musicians luchd-ciùil na h-ensemble
Subject: Music
ENTER key
iuchair ENTER
n(f)
ENTER key - iuchrach ENTER poss cENTER keys - iuchraichean ENTER pl
Subject: Computing
enterprise
iomairt
n(f)
enterprise - iomairt(e) poss centerprises - iomairtean pl
enterprise in education iomairt ann am foghlam
enterprise zone ceàrnaidh iomairt
head of development and enterprise ceannard leasachaidh agus iomairt
Subject: General
entertainment
dibhearsain
n(m)
entertainment - dibhearsain poss c
sports, games and entertainment spòrs, geamannan agus dibhearsain
Subject: General
entr'acte
entr'acte
n(f)
entr'acte - entr'acte poss centr'actes - entr'actan pl
length of entr'acte interval fad eadar-ùine na h-entr'acte
Subject: Music
entrepreneur
neach-tionnsgain
n(m)
entrepreneur - neach-tionnsgain poss centrepreneurs - luchd-tionnsgain pl
Subject: General
entrepreneurial
tionnsgaineach
adj
entrepreneurial learning ionnsachadh tionnsgaineach
Subject: General
entry
inntrigeadh
n(m)
entry - inntrigidh poss centries - inntrigidhean pl
chorus entry inntrigeadh sèiste
no entry na inntrig
the time of the entry àm an inntrigidh
Subject: Music
envelope
cèis
n(f)
envelope - cèise poss cenvelopes - cèisean pl
Subject: General
environment
àrainneachd
n(f)
environment - àrainneachd poss cenvironments - àrainneachdan pl
energy in the environment lùth san àrainneachd
environmental quality survey suirbhidh càileachd àrainneachd
environmentally friendly neo-mhillteach don àrainneachd
environmentally positive behaviour cleachdaidhean neo-mhillteach don àrainneachd
managing environmental resources manaidseadh stòrasan na h-àrainneachd
natural environment àrainneachd nàdarra
people, place and environment daoine, àite agus àrainneachd
Scottish Environment Protection Agency (SEPA) Buidheann Dìon Àrainneachd na h-Alba (SEPA)
urban environment àrainneachd bhailteil
Subject: ScienceGeography
environmental
àrainneachdail
adj
environmental hazard gàbhadh àrainneachdail
environmental quality survey suirbhidh càileachd àrainneachd
environmental resources stòrasan na h-àrainneachd
Subject: Geography
enzyme
beirmear
n(m)
enzyme - beirmeir poss cenzyme - beirmearan pl
digestive enzyme beirmear-cnàmhaidh
Subject: Science
Eoropie
Eòropaidh
Eoropie beach tràigh Eòropaidh
Subject: Geography
ephemeris
ephemeris
n(m)
ephemeris - ephemeris poss cephemerides - ephemerides pl
Subject: Science
epic
eapaig
adj
epic poetry bàrdachd eapaig
Subject: General
epicentre
epi-mheadhan
n(m)
epicentre - epi-mheadhain poss cepicentre - epi-mheadhanan pl
Subject: Geography
Epicurean
Epicùrach
adj
Epicurean philosophy feallsanachd Epicùrach
Subject: General
epidemic
mòr-ghalar
n(m)
epidemic - mòr-ghalair poss cepidemics - mòr-ghalaran pl
Subject: Science
episode
eadar-fhonn
n(m)
episode - eadar-fhuinn poss cepisodes - eadar-fhuinn pl
Subject: Music
epistemology
aithne-eòlas
n(m)
epistemology - aithne-eòlais poss c
epistemology, causation and humankind aithne-eòlas, adhbharachadh agus daonnachd
Subject: General
epistle
litir
n(f)
epistle - litreach poss cepistles - litrichean pl
the Epistles na Litrichean
Subject: Religious and Moral Education
equal
co-ionann
adj
equal fractions bloighean co-ionann
equal parts pàirtean co-ionann
equal probability coltachd cho-ionann
equal to co-ionann ri
outcomes of equal probability builean le coltachd cho-ionann
Subject: Mathematics
equal
cothromach
adj
divided equally air a roinn/roinnte gu cothromach
equal function fuincsean cothromach
equal shares roinnean cothromach
Subject: Mathematics
equal temperament
co-rèiteachd
n(f)
equal temperament - co-rèiteachd poss cequal temperaments - co-rèiteachdan pl
equal temperament tuning gleusadh co-rèiteachd
Subject: Music
equality
co-ionannachd
n(f)
equality - co-ionannachd poss cequalities - co-ionannachdan pl
Subject: General
equally spaced
ionann-bheàrnach
adj
equally spaced points puingean ionann-bheàrnach
Subject: Mathematics
equation
co-aontar
n(m)
equation - co-aontair poss cequations - co-aontaran pl
Cartesian equation co-aontar Cartesianach
differential equation co-aontar diofarail
expressions and equations abairtean agus co-aontaran
parametric equations co-aontaran parameatrach
polynomial equation co-aontar ioma-theirmeach
quadratic equation co-aontar ceàrnanach
second order differential equation co-aontar diofarail den dàrna òrdugh
simultaneous equations co-aontaran co-amail
two-step equation co-aontar dà-cheum
Subject: Mathematics
Equator
Crios-meadhain
n(m)
Equator - Crios-meadhain poss c
near the Equator faisg air a' Chrios-mheadhain
Subject: ScienceGeography
equatorial
crios-meadhaineil
adj
equatorial climate gnàth-shìde chrios-meadhaineil
Subject: Geography
Equatorial Guinea
Guinea a' Chrios-Mheadhain
n(f)
Equatorial Guinea - Guinea a' Chrios-Mheadhain poss c
Republic of Equatorial Guinea Poblachd Guinea a' Chrios-mheadhain
Subject: Geography
equestrian
marcachd
adj
equestrian sports spòrsan marcachd
Subject: Physical Education
equiangular
ionann-cheàrnachail
adj
Subject: Mathematics
equidistant
co-astarail
adj
Subject: Mathematics
equidistant
ionann-astarail
adj
Subject: Mathematics
equilateral
ionann-thaobhach
adj
equilateral triangle triantan ionann-thaobhach
Subject: Mathematics
equinox
co-fhad nan tràth
n(m)
equinox - co-fhad nan tràth poss cequinoxes - co-fhadan nan tràth pl
autumnal equinox co-fhad nan tràth foghair
spring equinox co-fhad nan tràth earraich
Subject: Science
equipment
uidheam
n(f)
equipment - uidheim poss cequipment - uidheaman pl
Subject: General
equipment
uidheamachd
n(f)
equipment - uidheamachd poss cequipment - uidheamachdan pl
household equipment uidheamachd taighe
Subject: General
equivalence
co-ionannachd
n(f)
equivalence - co-ionannachd poss cequivalences - co-ionannachdan pl
Subject: Mathematics
equivalent
co-ionann
adj
decimal equivalents deicheadan co-ionann
equivalent fractions bloighean co-ionann
equivalent surds surdan co-ionann
Subject: Mathematics
era
linn
n(m/f)
era - linne poss ceras - linntean pl
the Mesozoic Era an Linn Mesozoic
Subject: General
erbium
erbium
n(m)
erbium - erbium poss c
Subject: Science
erection
èirigh
n(m)
erection - èirigh poss cerections - èirighean pl
unwanted erection èirigh gun iarraidh
Subject: Personal and Social Education
Eriskay
Èirisgeigh
Isle of Eriskay Eilean Èirisgeigh
Subject: Geography
Eritrea
Eritrea
n(m/f)
Eritrea - Eritrea poss c
State of Eritrea Stàit Eritrea
Subject: Geography
eroded
bleithte
adj
Subject: Geography
erosion
bleith
n(f)
erosion - bleithe poss c
agent of erosion bleitheadair
differential erosion bleith mhì-chothromach
glacial erosion bleith eigheadail
lateral erosion bleith thaobhach
soil erosion bleith ùire
vertical erosion bleith bheartagail
Subject: Geography
erosion
caitheamh
n(m/f)
erosion - caitheimh poss c
chemical erosion caitheamh ceimigeach
hydraulic erosion caitheamh haidreolaig
Subject: Geography
Errigal Mountain
An Earagail
Subject: Geography
Erris Head
Rubha Iorrais
Subject: Geography
error
mearachd
n(f)
error - mearachd poss cerrors - mearachdan pl
error bar bàr-mearachd
error code còd-mearachd
error log loga-mhearachdan
sources of error tùsan mhearachdan
Subject: Computing
eruption
spreadhadh
n(m)
eruption - spreadhaidh poss ceruptions - spreadhaidhean pl
volcanic eruption spreadhadh bholcànach
Subject: GeographyScience
ESC key
iuchair ESC
n(f)
ESC key - iuchrach ESC poss cESC keys - iuchraichean ESC pl
Subject: Computing
escarpment
easgarpa
n(m)
escarpment - easgarpa poss cescarpments - easgarpan plescarpments - easgarpannan pl
Subject: Geography
eschatology
feallsanachd mu chrìoch na cruinne
n phr
Subject: Religious and Moral Education
Esk
Uisge Easg
n(m)
banks of the Esk bruachan Uisge Easg
Subject: Geography
esprit
esprit
n(f)
esprit - esprit poss c
esprit liveliness beothalachd esprit
Subject: Music
essay
aiste
n(f)
essay - aiste poss cessays - aistean pl
German essays aistean Gearmailtis
Subject: Language
essayist
aistear
n(m)
essayist - aisteir poss cessayists - aistearan pl
Subject: Language
essence
brìgh
n(f)
essence - brìgh poss cessences - brìghean pl
Subject: Religious and Moral Education
estimate
tuairmse
n(f)
estimate - tuairmse poss cestimates - tuairmsean pl
Subject: Mathematics
estimate
thoir tuairmse air
vb
Subject: Mathematics
estimating
a' toirt tuairmse air
vb n
estimating the area of a shape a' toirt tuairmse air farsaingeachd cumaidh
Subject: Mathematics
estimation
tuairmse
n(f)
estimation - tuairmse poss cestimations - tuairmsean pl
Subject: Mathematics
Estonia
Estòinia
n(m/f)
Estonia - Estòinia poss c
islands of Estonia eileanan Estòinia
Subject: Geography
estuary
inbhir
n(m)
estuary - inbhir poss cestuaries - inbhirean pl
Lochinver Loch an Inbhir
Subject: Geography
estuary
beul-aibhne
estuary - beul-aibhne poss cestuaries - beul-aibhnichean pl
Subject: Geography
etch
eits
vb
etching on wood ag eitseadh air fiodh
Subject: Art
etching
eitseadh
n(m)
etching - eitsidh poss cetchings - eitsidhean pl
etching and drypoint eitseadh agus eitseadh tioram
Subject: Art
ethic
beus
n(f)
ethic - beusa poss cethics - beusan pl
Subject: General
ethical
beusail
adj
Subject: General
ethics
beus-eòlas
n(m)
ethics - beus-eòlais poss cethics - beus-eòlasan pl
Christian ethics beus-eòlas Crìosdail
ethical systems siostaman beus-eòlach
ethics of consumption beus-eòlas caitheimh
ethics of family relationships beus-eòlas dàimhean teaghlaich
ethics of sex and reproduction beus-eòlas feise agus ginidh
ethics of social relations beus-eòlas dhàimhean sòisealta
occupational ethics beus-eòlas cosnaidh
other ethical norms gnàthasan beus-eòlach eile
political ethics beus-eòlas poilitigeach
religious ethics beus-eòlas cràbhach
Subject: General
Ethiopia
Etiòpia
n(m/f)
Ethiopia - Etiòpia poss c
history of Ethiopia eachdraidh Etiòpia
Subject: Geography
ethnic
cinnidheach
adj
Subject: General
ethnicity
cinnidheachd
n(f)
ethnicity - cinnidheachd poss cethnicities - cinnidheachdan pl
Subject: General
ethnography
eitneografaidh
n(m)
ethnography - eitneografaidh poss c
Subject: General
ethnologist
eitneòlaiche
n(m)
ethnologist - eitneòlaiche poss cethnologists - eitneòlaichean pl
Subject: General
ethnology
eitneòlas
n(m)
ethnology - eitneòlais poss cethnologies - eitneòlasan pl
Subject: General
etiquette
modhan
n(m)
etiquette - modhan poss cetiquette - modhan pletiquette - modhannan pl
customs, etiquette and folklore cleachdaidhean, modhan agus beul-aithris
Subject: General
Etruscan
Etruscanach
adj
Etruscan sculpture snaigheadh Etruscanach
Subject: General
Ettrick Water
Uisge Eadaraig
n(m)
banks of Ettrick Water bruachan Uisge Eadaraig
Subject: Geography
etymology
freumh-fhaclachd
n(m)
etymology - freumh-fhaclachd poss c
classical Greek etymology freumh-fhaclachd na Greugais chlasaigich
Italian etymology freumh-fhaclachd na h-Eadailtis
Subject: Language
Euro
Iùro
n(m/f)
Euro - Iùro poss cEuros - Iùrothan pl
value of the Euro luach an Iùro
Subject: Mathematics
Europe
An Roinn Eòrpa
n(f)
Europe - na Roinn Eòrpa poss c
Central Europe Meadhan na Roinn Eòrpa
earth sciences of Europe saidhseansan talmhainn na Roinn Eòrpa
Eastern Europe Taobh Sear na Roinn Eòrpa
Europe north and west of Italy to ca. 499 An Roinn Eòrpa tuath agus an iar air an Eadailt gu ca. 499
general statistics of Europe staitistigs choitcheann na Roinn Eòrpa
geography of and travel in Europe cruinn-eòlas agus siubhal anns an Roinn Eòrpa
history of Christianity in Europe eachdraidh Crìosdaidheachd san Roinn Eòrpa
history of Europe eachdraidh na Roinn-Eòrpa
newspapers in Central Europe pàipearan-naidheachd ann am meadhan na Roinn Eòrpa
organisations in Eastern Europe buidhnean ann an Taobh Sear na Roinn Eòrpa
other parts of Europe ceàrnaidhean eile na Roinn Eòrpa
Subject: Geography
European
Eòrpach
adj
European Commission An Coimisean Eòrpach
European development leasachadh Eòrpach
European dimension sealladh Eòrpach
European Parliament Pàrlamaid na h-Eòrpa
European Union An t-Aonadh Eòrpach
head of European development ceannard leasachadh Eòrpach
Subject: Modern Studies
European Union (EU)
An t-Aonadh Eòrpach (EU)
n phr
Subject: Geography
europium
eòrpium
n(m)
europium - eòrpium poss c
europium oxide eòrpium ogsaid
Subject: Science
Eustachian tube
pìob Eustachio
n phr
Subject: Science
evacuation
falmhachadh-sluaigh
n(m)
evacuation - falmhachaidh-sluaigh poss c
evacuation plan plana falmhachaidh-sluaigh
Subject: GeographyGeneral
evacuee
pàiste air fògradh
n phr
evacuee children clann air fògradh
evacuees clann air fògradh
Subject: General
evaluate
meas
vb
Subject: Mathematics
evaluating
a' measadh
vb n
Subject: Mathematics
evaluating
a’ lorg luach
vb n
Subject: Mathematics
evaluation
luach
n(m)
evaluation - luaich poss cevaluations - luachan pl
evaluation and research coordinator co-òrdanaiche luachaidh agus rannsachaidh
Subject: Mathematics
evaluation
measadh
n(m)
evaluation - measaidh poss cevaluations - measaidhean pl
Subject: Mathematics
evangelistic
soisgeulach
adj
evangelistic services seirbheisean soisgeulach
evangelistic writings for individuals sgrìobhaidhean soisgeulach do dhaoine fa leth
Subject: Religious and Moral Education
evaporation
deatachadh
n(m)
evaporation - deatachaidh poss cevaporations - deatachaidhean pl
Subject: ScienceGeography
even
cothromach
adj
even function fuincsean cothromach
even number àireamh chothromach
Subject: Mathematics
even
rèidh
adj
Subject: Mathematics
even
còmhnard
adj
Subject: Mathematics
even
flat
adj
Subject: Mathematics
evenly
gu cothromach
adv
Subject: Mathematics
event
tachartas
n(m)
event - tachartais poss cevents - tachartasan pl
collected accounts of events cunntasan cruinnichte de thachartasan
events officer oifigear thachartasan
past events tachartasan san àm a dh'fhalbh
timetable of events clàr-ama thachartasan
Subject: General
evergreen
sìor-ghorm
adj
evergreen tree craobh shìor-ghorm
evergreen trees craobhan sìor-ghorm
Subject: Science
evil
olc
n(m)
evil - uilc poss c
moral evil olc moralta
natural evil olc nàdarra
Subject: General
evil
aingidheachd
n(f)
evil - aingidheachd poss c
Subject: General
evolution
mean-fhàs
n(m)
evolution - mean-fhàis poss cevolutions - mean-fhàsan pl
evolution will happen tachraidh mean-fhàs
it will evolve thig mean-fhàs air
theory of evolution teòiridh mean-fhàis
Subject: Science
evolutionary
mean-fhàsach
adj
evolutionary cycle cuairt mhean-fhàsach
Subject: Science
evolve
mean-fhàs
vb
Subject: Science
exact
mionaideach
adj
exact number àireamh mhionaideach
exact value luach mionaideach
Subject: Mathematics
exam
deuchainn
n(f)
exam - deuchainn(e) poss cexams - deuchainnean pl
exam preparation ullachadh airson dheuchainnean
Subject: General
examination
deuchainn
n(f)
examination - deuchainn(e) poss cexaminations - deuchainnean pl
Gaelic examination deuchainn Ghàidhlig
Modern Studies examination deuchainn Nuadh-eòlais
Subject: General
excellence
sàr-mhathas
n(m)
excellence - sàr-mhathais poss c
Curriculum for Excellence Curraicealam airson Sàr-mhathais
excellence for all sàr-mhathas do na h-uile
Journey to excellence An t-Slighe gu Sàr Mhathas
purposes and aims of Curriculum for Excellence adhbharan agus amasan a' Churraicealam airson Sàr-mhathais
values, purposes and principles of Curriculum for Excellence luachan, adhbharan agus prionnsapalan Curraicealam airson Sàr-mhathais
Subject: General
excellent
sàr-mhath
adj
Ambitious Excellent Schools Sgoiltean Sàr-mhath Adhartach
Subject: General
excerpt
earrann
n(f)
excerpt - earrainn poss cexcerpt - earrannan pl
excerpt from the overture earrann bhon an ro-cheòl
Subject: Music
exchange
iomlaid
vb
Subject: Mathematics
exchange
iomlaid
n(f)
exchange - iomlaid poss cexchanges - iomlaidean pl
exchange rate reat-iomlaid
Subject: Mathematics
exchanging
ag iomlaid
vb n
Subject: Mathematics
execution
gnìomhachadh
n(m)
execution - gnìomhachaidh poss cexecutions - gnìomhachaidhean pl
execution of the song gnìomhachadh an òrain
success of the execution èifeachdas a' ghnìomhachaidh
Subject: Music
exhalation
a' toirt anail a-mach
n phr
Subject: Science
existence
bith
n(f)
existence - bith poss cexistences - bithean pl
existence, knowablility and attributes of God bith, nàdar agus feartan Dhè
Subject: Religious and Moral Education
exit
fàg
vb
exit and close fàg is dùin
Subject: Computing
expand
leudaich
vb
Subject: Computing
expansion
leudachadh
n(m)
expansion - leudachaidh poss cexpansions - leudachaidhean pl
binomial expansion leudachadh dà-theirmeach
Maclaurin expansion leudachadh Maclaurin
Subject: Mathematics
expenditure
cosgais
n(f)
expenditure - cosgais poss cexpenses - cosgaisean pl
Subject: Mathematics
experience
eòlas
n(m)
experience - eòlais poss cexperiences - eòlasan pl
Christian experience, practice and life eòlas, gnàthas agus beatha Chrìosdail
overarching experiences tar-eòlasan
religious experience, life and practice eòlas, beatha agus gnàthas cràbhach
totality of experiences iomlanachd eòlasan
Subject: General
experiment
deuchainn
n(f)
experiment - deuchainn(e) poss cexperiment result - toradh deuchainn poss cexperiments - deuchainnean pl
Subject: Science
experimental
deuchainneach
adj
experimental data dàta deuchainneach
Subject: Science
expert
eòlaiche
n(m)
expert - eòlaiche poss cexperts - eòlaichean pl
Subject: General
exploit
gabh brath air
adj
Subject: General
exploitation
gabhail brath air
n phr
Subject: General
exploitation
cleachdadh airson buannachd
n phr
Subject: General
exploitation
reubadh-àrainneachd
n(m) / n
exploitation - reubaidh-àrainneachd poss c
Subject: Geography
explore
rannsaich
vb
Subject: Computing
Explorer
Explorer
n(m)
Explorer - Explorer poss c
Subject: Computing
explosive
stuth-spreadhaidh
n(m)
explosive - stuth-spreadhaidh poss cexplosives - stuthan-spreadhaidh pl
explosives, fuels and related products stuthan-spreadhaidh, connadh agus bathar co-cheangailte
Subject: General
exponential
eagspoineinsial
n(m)
exponentials - eagspoineinsialan pl
Subject: Mathematics
export
mach-ghluais
vb
Subject: Computing
export
às-mhalairt
n(f) / n
export - às-mhalairt poss c
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
export
às-mhalairt
vb
Scotland exports fish bidh Alba ag às-mhalairt iasg
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
export(s)
mach-bhathar
n(m) / n
export - mach-bhathair poss c
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
expression
abairt
n(f)
expression - abairt poss cexpressions - abairtean pl
binomial expression abairt dhà-theirmeach
expressions and equations abairtean agus co-aontaran
trinomial expression abairt thrì-theirmeach
\( 3x^2 − 3y^2 + 2 \) is a trinomial is e abairt thrì-theirmeach a tha ann an \( 3x^2 − 3y^2 + 2 \)
Subject: Mathematics
expressionism
expressionism
n(m)
expressionism - expressionism poss c
Subject: Music
external
a-muigh
adv
external display sgrion a-muigh
external links ceangalan a-muigh
external relations dàimhean a-muigh
external sites làraich a-muigh
X is not responsible for external sites Chan eil X an urra ri làraich a-muigh
Subject: Computing
extinct
à bith
adj
extinct species gnè à bith
extinct volcano bholcàno marbh
Subject: ScienceGeography
extinct
rach à bith
vb
becoming extinct a' dol à bith
Subject: GeographyScience
extraterrestrial
neo-thalmhaidh
adj
extraterrestrial creutair neo-thalmhaidh
extraterrestrial worlds saoghalan neo-thalmhaidh
Subject: General
extravaganza
extravaganza
n(f)
extravaganza - extravaganza poss cextravaganzas - extravaganzathan pl
an extravaganza by James Planche extravaganza le James Planche
Subject: Music
extreme
dian
adj
extreme climate gnàth-shìde dhian
extreme cold dian-fhuachd
extreme heat dian-theas
extreme temperatures dian-theòthachdan
Subject: Geography
eye
sùil
n(f)
eye - sùla poss ceyes - sùilean pl
black eye sùil-dhubh
blink of an eye priobadh na sùla
blue eyes sùilean gorma
eye-level àird na sùla
eyebrow mala
eyesight fradharc
red-eyed tree frog losgann craoibhe nan sùilean dearga
Subject: Science
Eye Peninsula
Rubha na h-Aoidhe
n(m)
villages of Eye Peninsula bailtean Rubha na h-Aoidhe
Subject: Geography
eye-tooth
fiacail-crìche
n(f)
eye-tooth - fiacla-crìche poss ceye-teeth - fiaclan-crìche pl
Subject: Science
eyebrow
mala
n(f)
eyebrow - mala poss ceyebrow - malaidhean pleyebrow - malaichean pleyebrow - mailghean pl
Subject: Science
Eyemouth
Eyemouth
town of Eyemouth baile Eyemouth
Subject: Geography
eyesight
fradharc
n(m)
eyesight - fradhairc poss c
Subject: Science