Logo: An Seotal

Terms beginning with:

Terms beginning with

Qatar
Catàr
n(m/f)
Qatar - Chatàr poss c
wealth of Qatar beairteas Chatàr
Subject: Geography
quadrant
cairteal
n(m)
quadrant - cairteil poss cquadrants - cairtealan pl
1st quadrant a’ 1d chairteal
2nd quadrant an 2ra cairteal
Subject: Mathematics
quadratic
ceàrnanach
adj
quadratic equation co-aontar ceàrnanach
quadratic function fuincsean ceàrnanach
Subject: Mathematics
quadrilateral
ceithir-cheàrnach
n(m)
quadrilateral - ceithir-cheàrnaich poss cquadrilaterals - ceithir-cheàrnachan pl
Subject: Mathematics
quadrilateral
ceithir-cheàrnach(ail)
adj
Subject: Mathematics
qualification
teisteanas
n(m)
qualification - teisteanais poss cqualifications - teisteanasan plqualifications - teisteanais pl
national qualifications teisteanasan nàiseanta
Scottish Credit and Qualifications Framework Frèam Creideis agus Teisteanais na h-Alba
Scottish Qualifications Authority Ùghdarras Theisteanas na h-Alba
Subject: General
quality
deagh-ghnè
n(m)
quality - deagh-ghnè poss c
quality indicators slatan-tomhais deagh-ghnè
Subject: General
quality
càileachd
n(f)
quality - càileachd poss c
environmental quality survey dearbhadh càileachd
quality assurance suirbhidh càileachd àrainneachd
Subject: General
quantity
uiread
n(f)
quantity - uireid poss cquantities - uiread pl
number and quantity àireamh agus uiread
Subject: Mathematics
Quantock Hills
Monadh Quantock
n(m)
Quantock Hills - Monadh Quantock poss c
map of the Quantock Hills mapa de Mhonadh Quantock
Subject: Geography
quantum
cuantam
n(m)
quantum - cuantam poss cquanta - cuantaman pl
Subject: Science
quantum
cuantam
adj
quantum mechanics meacanaigs cuantam
quantum physics fiosaigs cuantam
Subject: Science
quarry
cuaraidh
n(m/f)
quarry - cuaraidh poss cquarries - cuaraidhean pl
quarried stone clach cuaraidh
Subject: Geography
quarrying
cuaraidheachd
n(f)
quarrying - cuaraidheachd poss c
Subject: Geography
quarter
cairteal
n(m)
quarter - cairteil poss cquarters - cairtealan pl
quarter past cairteal an dèidh
quarter to cairteal gu
quarter turn symmetry co-chothromachd cairteal-chuartail
three quarters trì cairtealan
three quarters trì chairteal
two quarters dà chairteal
Subject: Mathematics
quarter
cairtealaich
vb
Subject: Mathematics
quartered
cairtealaichte
adj
Subject: Mathematics
quartered
air a chairteal(ach)adh
adj
Subject: Mathematics
quartering
a' cairteal(ach)adh
vb n
Subject: Mathematics
quartile
cairteal
n(m)
quartile - cairteil poss cquartiles - cairtealan pl
interquartile eadar-chairtealach
lower quartile cairteal ìosal
semi-interquartile range leth-raon eadar-chairtealach
upper quartile cairteal àrd
Subject: Mathematics
quaver
cuèbhear
n(f)
quaver - cuèbher poss cquavers - cuèbhearan pl
length of the quaver faid na cuèbher
Subject: Music
quay
cidhe
n(m)
quay - cidhe poss cquays - cidheachan pl
Meadowside Quay Cidhe na h-Innse
Subject: Geography
query
ceist
n(f)
query - ceiste poss cqueries - ceistean pl
Subject: General
question
ceist
n(f)
question - ceistean poss cquestions - ceistean pl
frequently asked questions ceistean cumanta
Subject: General
questionnaire
ceisteachan
n(m)
questionnaire - ceisteachain poss cquestionnaires - ceisteachain pl
Subject: GeographyGeneral
quetzal
cueadsal
n(m)
quetzal - cueadsail poss cquetzals - cueadsalan pl
resplendent quetzal cueadsal riochdail
Subject: Science
quicksilver
airgead-beò
n(m)
quicksilver - airgid-bheò poss c
Subject: Science
quiz
ceistean
n(f)
quiz - cheistean poss cquizes - ceistean pl
Subject: Computing
quotation
abairt
n(f)
quotation - abairt(e) poss cquotations - abairtean pl
Subject: General