Logo: An Seotal

Terms beginning with:

Terms beginning with

Sabbath
Sàbaid
n(f)
Sabbath - Sàbaid poss cSabbath - Sàbaidean pl
Sabbath Là na Sàbaid
Subject: General
sacrament
sàcramaid
n(f)
sacracrament - sàcramaid(e) poss csacracraments - sàcramaidean pl
sacracraments, other rites and acts sàcramaidean, deas-ghnàthan agus gnìomhan eile
Subject: Religious and Moral Education
sacred
naomh
adj
sacred text teacsa naomh
Subject: Religious and Moral Education
safety
sàbhailteachd
n(f)
safety - sàbhailteachd poss c
health and safety slàinte agus sàbhailteachd
personal health and safety slàinte agus sàbhailteachd phearsanta
safety regulations riaghailtean sàbhailteachd
Subject: General
saint
naomh
n(m)
saint - naoimh poss csaints - naoimh pl
St Andrew Naomh Anndra
St Andrew's Day Latha Naomh Anndra
Subject: Religious and Moral Education
Saintfield
Tamhnaigh Naomh
Subject: Geography
salary
tuarastal
n(m)
salary - tuarastail poss csalaries - tuarastalan plsalaries - tuarastail pl
yearly salary tuarastal bliadhnail
Subject: Mathematics
Salisbury Plain
Raon Shalisbury
n(m)
Salisbury Plain - Raon Shalisbury poss c
archaeology of Salisbury Plain arc-eòlas Raon Shalisbury
Subject: Geography
salt
salann
n(m)
salt - salainn poss c
Great Salt Lake Loch Mòr an t-Salainn
metallic salt processes pròiseasan salann meatailteach
salt solution eadar-sgaoileadh salainn
Subject: Science
salt
saill
vb
salting a' sailleadh
salting the roads a' sailleadh nan rathaidean
Subject: Science
salt marsh
fideach
n(m)
salt marsh - fidich poss csalt marshes - fidichean pl
Subject: Geography
saltation
saltachadh
n(m)
saltation - saltachaidh poss c
Subject: Geography
Saltcoats
Saltcoats
history of Saltcoats eachdraidh Saltcoats
Subject: Geography
Saltee Islands
Na Sailtí
Subject: Geography
salting
sailleadh
n(m)
salting - saillidh poss c
Subject: Science
salvation
teàrnadh
n(m)
salvation - teàrnaidh poss c
God's salvation teàrnadh Dhè
salvation and grace teàrnadh agus gràs
Subject: Religious and Moral Education
samarium
samarium
n(m)
samarium - samarium poss c
samarium oxide samarium ogsaid
Subject: Science
Samoa
Samoa
n(m/f)
Samoa - Shamoa poss c
capital of Samoa ceanna-bhaile Shamoa
Subject: Geography
sample
sampall
n(m)
sample - sampaill poss csamples - sampallan pl
Subject: Mathematics
sample
eisimpleir
n(m)
sample - eisimpleir poss csamples - eisimpleirean pl
Subject: Mathematics
sample
taghadh
n(m)
sample - taghaidh poss csamples - taghaidhean pl
Subject: Mathematics
San Marino
San Marino
n(m/f)
San Marino - San Marino poss c
Republic of San Marino Poblachd San Marino
Subject: Geography
San Salvador
San Salbhador
Republic of San Salvador Poblachd San Salbhador
Subject: Geography
sand
gainmheach
n(f)
sand - gainmhich poss c
sand bar bàr-gainmhich
sand dunes coilleagan
sand spit teanga-gainmhich
sandgrouse cearc-ghainmhich
sandpiper ladhran-tràghad
sandstone clach-ghainmhich
sandstorm stoirm-gainmhich
Subject: Geography
sand bar
bàr-gainmhich
n(m)
sand bar - bàr-gainmhich poss csand bars - bàraichean-gainmhich pl
Subject: Geography
sand dune
coilleag
n(f)
sand dune - coilleig poss csand dunes - coilleagan pl
Subject: Geography
sand spit
teanga-gainmhich
n(f)
sand spit - teanga-gainmhich poss csand spits - teangan-gainmhich plsand spits - teangannan-gainmhich pl
Subject: Geography
sandgrouse
cearc-ghainmhich
n(f)
sandgrouse - circe-gainmhich poss csandgrouse - cearcan-gainmhich pl
Subject: Science
sandpiper
ladhran-tràghad
n(m)
sandpiper - ladhrain-tràghad poss csandpipers - ladhrain-tràghad pl
Subject: GeographyScience
sanitary
slàinteil
adj
sanitary engineering einnseanaireachd shlàinteil
Subject: General
sanitary towel
tubhailte-mhìosail
n(f)
sanitary towel - tubhailte-mhìosail poss csanitary towels - tubhailtean-mìosail pl
Subject: Personal and Social Education
sanitation
slàintealachd
n(f)
sanitation - slàintealachd poss c
Subject: Geography
Sanquhar
An t-Seann Chathair
Sanquhar old post office seann oifis-puist na Seann Chathrach
Subject: Geography
São Tomé and Principe
São Tomé agus Principe
n(m/f)
São Tomé and Principe - São Tomé agus Principe poss c
Democratic Republic of São Tomé and Principe Poblachd Dheamocratach São Tomé agus Principe
Subject: Geography
satellite
saideal
n(m)
satellite - saideil poss csatellites - saidealan pl
Subject: ScienceGeography
satire
aoireadh
n(f)
satire - aoiridh poss c
Spanish satire aoireadh Spàinntis
Subject: General
satire
aoir
n(f)
satire - aoir(e) poss csatires - aoirean pl
a satire by John Maclean on another bard aoir a rinn Iain MacIlleathain air bàrd eile
Subject: General
saturate
sàthaich
vb
Subject: Science
saturated
sàthaichte
adj
saturated fat saill shàthaichte
saturated solution eadar-sgaoileadh sàthaichte
Subject: Science
saturation
sàthachd
n(f)
saturation - sàthachd poss c
Subject: Science
Saturday
Disathairne
n(m)
Saturday - Disathairne poss c
Sat Dis
Saturday afternoon feasgar Disathairne
Saturday night oidhche Shathairne
Subject: General
Saturn
Satharn
n(f)
Saturn - Shathairne poss c
Saturn is the sixth planet from the Sun 'S e Satharn an t-siathamh planaid bhon Ghrèin
Saturn's satellites saidealan Shathairne
Subject: ScienceGeography
Saudi Arabia
Saudi Arabia
n(m/f)
Saudi Arabia - Shaudi Arabia poss c
Kingdom of Saudi Arabia Rìoghachd Shaudi Arabia
Subject: Geography
save
sàbhail 
vb
Subject: Computing
save
sàbhail
vb
Subject: Mathematics
saving
sàbhaladh
n(m)
saving - sàbhalaidh poss csavings - sàbhaladh pl
Subject: Mathematics
saving
a' sàbhaladh
vb n
Subject: Mathematics
Saxon
Sagson
n(m)
Saxon - Sagson poss cSaxons - Sagsonaich pl
Anglo-Saxon Anglo-Sagson
Subject: General
Saxon
Sagsonach
adj
Saxon language cànan Sagsonach
Subject: General
scalar
scalar
n(m)
scalar - scalar poss cscalars - scalaran pl
Subject: Mathematics
scalar
scalar
adj
scalar product toradh scalar
Subject: Mathematics
Scalasaig
Sgalasaig
Scalasaig eagles iolairean Sgalasaig
Subject: Geography
scale
sgèile
n(f)
scale - sgèile poss cscales - sgèilean plscales - sgèilichean pl
ascending scale sgèile-dìridh
ascending scales sgèilean-dìridh
chromatic scale sgèile chromataig
constructing scales a' cumadh sgèilean
construction of scale cumadh sgèile
descending blues scale sgèile-teàrnaidh blues
descending scale sgèile-teàrnaidh
descending scales sgèilean-teàrnaidh
pentatonic scales sgèilean còig-nota
Subject: Music
scale
sgèile
n(f)
scale - sgèile poss cscales - sgèilichean plscales - sgèilean pl
scale diagram diagram-sgèile
scale drawing dealbh-sgèile
scale factor factar-sgèile
scale model modail-sgèile
Subject: Mathematics
scale
sgèile
n(f)
scale - sgèile poss cscales - sgèilichean plscales - sgèilean pl
Subject: Geography
scalene
neo-chothromach
adj
scalene triangle triantan neo-chothromach
Subject: Mathematics
scales
meidh
n(f)
scales - meidhe poss cscales - meidhean pl
Subject: Mathematics
scales
toimhsean
n(m)
scales - toimhsean poss cscales - toimhseanan pl
Subject: Mathematics
Scalloway
Scalloway
Scalloway fishing port port-iasgaich Scalloway
Subject: Geography
Scalpay
Scalpaigh
Isle of Scalpay Eilean Scalpaigh
Subject: Geography
Scandinavia
Lochlann
n(f)
Scandinavia - Lochlainn poss c
newspapers in Scandinavia pàipearan-naidheachd ann an Lochlainn
philosophy of Scandinavia feallsanachd Lochlainn
Subject: Geography
Scandinavian
Lochlannach
adj
collections in Scandinavian languages cruinneachaidhean anns na cànanan Lochlannach
encyclopedias in Scandinavian languages leabhraichean mòr-eòlais anns na cànanan Lochlannach
Scandinavian languages cànanan Lochlannach
serials in Scandinavian languages irisean anns na cànanan Lochlannach
Subject: Language
scandium
scandium
n(m)
scandium - scandium poss c
Subject: Science
scanner
sganair
n(m)
scanner - sganair poss cscanners - sganairean pl
Subject: General
Scapa
Scapa
Scapa distillery taigh-staile Scapa
Subject: Geography
scar
sgàr
n(m)
scar - sgàr poss cscars - sgàraichean pl
Subject: Geography
Scarba
Sgarba
Island of Scarba Eilean Sgarba
Subject: Geography
scarlet
sgàrlaid
adj
Subject: Art
Scarp
An Sgarp
evacuation of Scarp falamhachadh na Sgarp
Subject: Geography
scarred landscape
dealbh-tìre millte
n phr
Subject: Geography
scatter diagram
diagram-sgapte
n(m)
scatter diagram - diagram-sgapte poss cscatter diagrams - diagraman-sgapte pl
Subject: Mathematics
scavenger
clàbaraiche
n(m)
scavenger clàbaraiche
scavengers clàbaraichean
Subject: Geography
scenery
seallaidhean
n(pl)
coastal scenery seallaidhean costail
Subject: GeographyGeneral
scheme
sgeama
n(m/f)
scheme - sgeama poss cschemes - sgeamaichean pl
Blue Flag Scheme Sgeama nam Bratach Gorma
Countryside Stewardship Schemes Sgeamaichean Stiùbhardachd Dhùthchail
hydro-electric schemes sgeamaichean dealain-uisge
park and ride scheme sgeama park and ride
self-help scheme sgeama fèin-chuideachaidh
site and service scheme sgeama làraichean-is-seirbheisean
sustainable forestry schemes sgeamaichean coilltearachd sheasmach
Subject: GeographyGeneral
school
sgoil
n(f)
school - sgoile poss cschools - sgoiltean pl
Ambitious Excellent Schools Sgoiltean Sàr-mhath Adhartach
choosing a school a' taghadh sgoil
debating in schools deasbad ann an sgoiltean
Eco School Eag-sgoil
Harvard Law School Sgoil-lagha Harvard
Headteacher Ceannard-sgoile
Health Promoting Schools Sgoiltean airson Slàinte
law school sgoil-lagha
nursery school sgoil-àraich
out of school hours learning ionnsachadh taobh a-muigh uairean na sgoile
personal support in schools taic phearsanta ann an sgoiltean
philosophy in schools feallsanachd ann an sgoiltean
pre-school ro-sgoil
pre-school education foghlam ro-sgoile
primary school bun-sgoil
school activities gnìomhan sgoile
school assembly co-thional sgoile
school book leabhar-sgoile
schoolhouse taigh-sgoile
schoolmaster maighstir-sgoile
schoolmistress bana-mhaighstir-sgoile
schools liaison ceangal ri sgoiltean
schools of ambition sgoiltean adhartach
schools' global footprint lorg cruinne sgoiltean
Scottish schools online sgoiltean na h-Alba air-loidhne
secondary school àrd-sgoil
Sunday school sgoil Shàbaid
whole-school activities gnìomhan tar-sgoile
Subject: General
science
saidheans
n(m)
science - saidheans poss csciences - saidheansan pl
allied sciences saidheansan co-cheangailte
climate and earth science saidheans talmhainn agus gnàth-shìde
computer science saidheans coimpiutair
earth sciences saidhseansan talmhainn
forensic science saidheans foireansach
information sciences saidheansan fiosrachaidh
life sciences saidheansan beatha
military science saidheans armailteach
museum science saidheans taigh-tasgaidh
natural sciences saidheansan nàdarra
political science saidheans poilitigeach
science resource centre ionad-ghoireasan saidheans
social sciences saidheansan sòisealta
topical science saidheans sna naidheachdan
Subject: Science
scientific
saidheansail
adj
scientific concepts bun-bheachdan saidheansail
scientific developments leasachaidhean saidheansail
scientific equipment uidheam shaidheansail
Site of Special Scientific Interest (SSSI) Làrach de Shùim Shònraichte Shaidheansail (SSSI)
Subject: GeographyScience
scientific notation
riochd saidheansail
n(m)
Subject: Mathematics
score
sgòr
n(m)
score - sgòr poss cscores - sgòran pl
median score sgòr-meadhain
modal score sgòr-mòdach
Subject: Mathematics
score
sgòr
vb
Subject: Mathematics
score
fichead
n(f)
score - ficheid poss cscores - ficheadan pl
three score and ten trì fichead ’s a deich
Subject: Mathematics
scoring
a' sgòradh
vb n
Subject: Mathematics
scorpion
sgairp
n(f)
scorpion - sgairpe poss cscorpions - sgairpean pl
fat-tailed scorpion sgairp an earbaill mhòir
Subject: Science
Scotland
Alba
n(f)
Scotland - na h-Alba poss c
Education Scotland Foghlam Alba
Learning and Teaching Scotland Ionnsachadh agus Teagasg Alba
longitudinal study - e.g. Growing Up in Scotland (GUS) sgrùdadh leantainneach - me Fàs suas an Alba (GUS)
Scotland and the abolition of the slave trade Alba agus cur-às do mhalairt nan tràillean
Scotland forever Alba gu bràth
Scotland's culture, history and heritage cultar, eachdraidh agus dualchas na h-Alba
Subject: Geography
Scots
Albais
n(f)
Subject: Language
Scots
Scots
n(f)
Subject: Language
Scottish Environment Protection Agency (SEPA)
Buidheann Dìon Àrainneachd na h-Alba (SEPA)
n phr
Subject: Geography
scree
sgàirneach
n(m)
scree - sgàirnich poss c
Subject: Geography
screen
sgrion
n(f)
screen - sgrion poss cscreens - sgrionaichean pl
full screen làn-sgrion
full screens làn-sgrionaichean
print full screen clò-bhuail làn-sgrion
screen reader leughadair sgrion
Subject: Computing
screen reader
leughadair sgrion
n(m)
screen reader - leughadair sgrion poss cscreen readers - leughadairean sgrion pl
Subject: General
screw
sgriubha
n(m/f)
screw - sgriubha poss cscrews - sgriubhaichean pl
length of the screw fad an sgriubha
Subject: Technical
screwdriver
sgriubhaire
n(m)
screwdriver - sgriubhaire poss cscrewdrivers - sgriubhairean pl
handle of the screwdriver làmh an sgriubhaire
Subject: Technical
sculpted
snaighte
adj
sculpted works obair shnaighte
Subject: Art
sculpture
snaigheadh
n(m)
sculpture - snaighidh poss csculptures - snaighidhean pl
Greek, Etruscan and Roman sculpture snaigheadh Greugach, Etruscanach agus Ròmanach
piece of sculpture ìomhaigh shnaighte
processes, forms and subjects of sculpture pròiseasan, cruthan agus cuspairean snaighte
sculpture from 1400 snaigheadh bho 1400
sculpture to ca. 500 snaigheadh gu ca. 500
sculpture, ceramics and metalwork snaigheadh, searamaigs agus obair-mheatailt
Subject: General
sea
muir
n(m/f)
sea - mara poss cseas - marannan pl
above sea level (asl) os cionn ìre na mara (ocm)
high tide làn-mara
high tide muir-làn
low tide muir-tràigh
lunar sea muir-gealaich
sea forces and warfare feachdan agus cogadh mara
sea level ìre na mara
the sea of tranquility Muir a' Chiùineis
the tide is high tha làn mòr ann
Subject: GeneralGeography
sea cliff
grìob
n(m)
sea cliff - grìoba poss csea cliffs - grìoban pl
Subject: Geography
sea cucumber
cularan mara
n phr
the length of a sea cucumber faid cularan mara
the length of the sea cucumber faid a' chularain mhara
Subject: Science
sea level
ìre na mara
n phr
above sea level (asl) os cionn ìre na mara (ocm)
Subject: GeographyMathematics
sea lion
leòmhann-mara
n(m)
sea lion - leòmhainn-mhara poss csea lions - leòmhainn-mhara pl
Californian sea lion leòmhann-mara Chalafòrnia
Subject: Science
sea snake
nathair-mhara
n(f)
sea snake - nathrach-mara poss csea snakes - nathraichean-mara pl
yellow-bellied sea snake nathair-mhara na broinne buidhe
Subject: Science
sea water
sàl
n(m)
sea water - sàile poss c
Subject: Geography
seaborgium
seaborgium
n(m)
seaborgium - seaborgium poss c
Subject: Science
seafood
maorach
n(m)
seafood - maoraich poss c
Subject: Home Economics
seagull
faoileag
n(f)
seagull - faoileig poss cseagulls - faoileagan pl
Subject: Science
seahorse
each-mara
n(m)
seahorse - eich-mhara poss cseahorses - eich-mhara pl
Subject: Science
search
lorg
vb
quick search grad-lorg
search engine einnsean-lorg
search engine optimization leasachadh einnsein-lorg
search site lorg san làrach
search the web lorg san lìon
search this site lorg san làrach seo
search web lorg san lìon
search whole web lorg san lìon shlàn
search within this site lorg san làrach seo
Subject: Computing
seashore
cladach
n(m)
seashore - cladaich poss cseashores - cladaichean pl
seashore invertebrates neo-dhruim-altachain cladaich
Subject: Science
season
ràith
n(f)
season - ràithe poss cseasons - ràithean plseasons - ràitheachan pl
beginning of the season toiseach na ràithe
growing season ràith-fàis
seasons of the year ràithean na bliadhna
Subject: ScienceGeographyGeneral
season
seusan
n(m)
season - seusain poss cseasons - seusanan pl
end of the season deireadh an t-seusain
herring season seusan an sgadain
pantomime season seusan pantomaim
peak season seusan trang
Subject: ScienceGeographyGeneral
seasonal
ràitheil
adj
seasonal jobs obraichean ràitheil
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
second
dàrna
adj
2nd 2ra
second order differential equation co-aontar diofarail den dàrna òrdugh
the second one an dàrna fear/tè
The Second World War An Dàrna Cogadh
Subject: Mathematics
second
dara
adj
2nd 2ra
Second Summary An Dara Geàrr-Chunntas
the second one an dara fear/tè
Subject: Mathematics
second
diog
n(m)
second - diog poss cseconds - diogan pl
metres per second (mps) meatair/meatairean san diog (msd)
per second san diog
Subject: Mathematics
secondary
àrd-sgoil
n(f)
secondary - àrd-sgoile poss csecondaries - àrd-sgoiltean pl
enhancing secondary school education a' cur ri foghlam àrd-sgoile
secondary education foghlam àrd-sgoile
Subject: General
secondary cone
leas-chòn
n(m)
secondary cone - leas-chòn poss csecondary cones - leas-chònaichean pl
Subject: Geography
secondary road
leas-rathad
n(m)
secondary road - leas-rathaid poss csecondary road - leas-rothaid poss csecondary roads - leas-rathaidean plsecondary roads - leas-ròidean pl
Subject: Geography
secondary vent
leas-dheatachan
n(m)
secondary vent - leas-dheatachain poss csecondary vents - leas-dheatachain pl
Subject: Geography
Secret Secrets
Rùintean-dìomhair
n phr
Subject: Personal and Social Education
secretary
rùnaire
n(m)
secretary - rùnaire poss csecretary - rùnairean pl
deputy secretary leas-rùnaire
finance secretary rùnaire ionmhais
Home Secretary Rùnaire na Dùthcha
project secretary rùnaire pròiseict
Secretary of State Rùnaire na Stàite
Subject: General
sect
seact
n(m)
sect - seact poss csects - seactaichean pl
Christian denominations and sects meuran agus seactaichean Crìosdail
other denominations and sects meuran agus seactaichean eile
sects and reform movements seactaichean agus gluasadan ath-leasachail
Subject: Religious and Moral Education
section
roinn
n(f)
section - roinne poss csections - roinnean pl
The Thousand Sections Roinnean nam Mìltean
Subject: General
sector
seactor
n(m)
sector - seactor poss csectors - seactoran pl
Subject: Mathematics
sector
seactor
n(m)
sector - seactor poss csectors - seactoran pl
cold sector seactor fuar
warm sector seactor blàth
Subject: Geography
sector
roinn
n(f)
sector - roinne poss csectors - roinnean pl
informal sector roinn neo-fhoirmeil
informal sector jobs obraichean san roinn neo-fhoirmeil
Subject: GeographyGeneral
sedimentary
grùideach
adj
sedimentary rock clach ghrùideach
Subject: GeographyScience
sedimentary rock
clach ghrùideach
n(f)
sedimentary rock - cloiche grùidich poss csedimentary rocks - clachan grùideach pl
sedimentary rock properties feartan cloiche grùidich
sedimentary rock property feart cloiche grùidich
Subject: Science
seed
sìol
n(m)
seed - sìl poss cseeds - sìl pl
High Yield Variety seeds (HYV) sìol-toradh-àrd (HYV)
oil seed rape bàrr sìol-ola
Subject: GeographyGeneral
seedless
gun shìol
n phr
seedless plants lusan gun shìol
vascular seedless plants lusan bhascular gun shìol
Subject: Science
seedless
neo-shìolach
adj
seedless plants lusan neo-shìolach
vascular seedless plants lusan bhascular neo-shìolach
Subject: Science
seedling
planntrais
n(f)
seedling - planntrais poss cseedlings - planntrais pl
Subject: GeographyGeneralScience
segment
seigmeant
n(m)
segment - seigmeant poss csegments - seigmeantan  pl
Subject: Mathematics
segregation
sgaradh
n(m)
segregation - sgaraidh poss c
segregation in schools sgaradh ann an sgoiltean
Subject: General
seismic
sìosmaig
adj
seismic activity crithean sìosmaig
seismic waves tonnan sìosmaig
Subject: GeographyScience
seismic activity
crithean sìosmaig
n phr
Subject: GeographyScience
seismic waves
tonnan sìosmaig
n phr
Subject: GeographyScience
seismograph
sìosmograf
n(m)
seismograph - sìosmograif poss cseismographs - sìosmografan pl
Subject: Geography
seismology
seis-eòlas
n(m)
seismology - seis-eòlais poss c
Subject: Geography
selection
taghadh
n(m)
selection - taghaidh poss cselections - taghaidhean pl
Subject: Mathematics
selection
measgachadh
n(m)
selection - measgachaidh poss cselections - measgachaidhean pl
Subject: Mathematics
selenium
selenium
n(m)
selenium selenium
Subject: Science
self
fèin
pron
self-assessment fèin-mheasadh
self-employed (female) ag obair air a ceann fhèin
self-employed (male) ag obair air a cheann fhèin
self-employed person oibriche air a cheann fhèin
self-explanatory fèin-mhìneachail
the self an fhèin
Subject: General
self-help scheme
sgeama fèin-chuideachaidh
n phr
Subject: GeographyGeneral
self-similar
fèin-choltach
adj
Subject: Mathematics
self-similarity
fèin-choltas
n(m)
self-similarity - fèin-choltais poss cself-similarities - fèin-choltasan pl
Subject: Mathematics
selfish
fèineil
adj
Subject: Personal and Social Education
Selkirk
Selkirk
history of Selkirk eachdraidh Shelkirk
Subject: Geography
semi-detached
leth-dhealaichte
adj
semi-detached house taigh leth-dhealaichte
Subject: GeographyGeneral
semibreve
semibrìbh
n(m)
semibreve - semibrìbh poss csemibreves - semibrìbhean pl
Subject: Music
semicircle
leth-chearcall
n(m)
semicircle - leth-chearcaill poss csemicircles - leth-chearcallan plsemicircles - leth-chearcaill pl
Subject: Mathematics
semiquaver
semicuèbhear
n(f)
semiquaver - semicuèbhear poss csemiquavers - semicuèbhearan pl
Subject: Music
Semitic
Seimitig
adj
Semitic languages cànanan Seimitig
Semitic literatures litreachasan Seimitig
Subject: Language
semitone
semitòn
n(m)
semitone - semitòn poss csemitones - semitònan pl
chromatic semitone semitòn cromataig
diatonic semitone semitòn diatonaig
sound of diatonic semitone fuaim semitòn diatonaig
Subject: Music
senator
seanadair
n(m)
senator - seanadair poss csenators - seanadairean pl
Subject: Modern Studies
send
cuir
vb
Subject: Computing
sender
neach-cuir
n(m)
sender - neach-cuir poss csenders - luchd-cuir pl
safe senders list liosta luchd-cuir earbsach
Subject: Computing
Senegal
Seanagal
n(m/f)
Senegal - Sheanagal poss c
Republic of Senegal Poblachd Sheanagal
Subject: Geography
sensationalism
feallsanachd mothachaidh
n phr
Subject: General
sense
ciad-fàth
n(f)
sense - ciad-fàth poss csenses - ciad-fàthan pl
using my senses a' cleachdadh mo chiad-fàthan
Subject: General
sensor
seansar
n(m)
sensor - seansair poss csensors - seansaran pl
light sensor seansar-solais
position of the sensor suidheachadh an t-seansair
Subject: Science
sent
cuirte
adj
this item as been sent for moderation chaidh an nì seo a chur chun mhodaràtor
Subject: Computing
September
Sultain
n(f)
September - Sultain(e) poss c
19 September 19 Sultain
19th of September an 19mh dhen t-Sultain
19th of September 19mh (An t-) Sultain
a day in September latha anns an t-Sultain
beginning of September toiseach na Sultain
Sept Sult
September An t-Sultain
the nineteenth of September an naoidheamh latha deug dhen t-Sultain
Subject: General
sequence
òrdugh
n(m)
sequence - òrduigh poss csequences - òrdughan pl
arithmetic sequence òrdugh aritmeataigeach
number sequence òrdugh-àireamhan
Subject: Mathematics
sequence
ruith
n(f)
sequence - ruithe poss csequences - ruithean pl
ascending sequences ruithean-dìridh
chromatic sequence ruith chromataig
chromatic sequences ruithean cromataig
descending sequences ruithean-teàrnaidh
Subject: Music
sequential process
pròiseas òrdughail
n phr
Subject: GeographyGeneral
Serbia
Serbia
n(m/f)
Serbia - Sherbia poss c
Republic of Serbia Poblachd Sherbia
Subject: Geography
serial
iris
n(f)
serial - iris(e) poss cserials - irisean pl
general serial publications irisean coitcheann
serial publications irisean
serial publications of fine and decorative arts irisean ealain fhìnealta agus maiseachaidh
serials in American English irisean anns a' Bheurla Ameireaganaich
serials in English irisean anns a' Bheurla
serials in French, Occitan and Catalan irisean ann am Fraingis, Occitan agus Catalan
serials in Italian, Romanian and related languages irisean ann an Eadailtis, Romàinis agus cànanan co-cheangailte
serials in other Germanic languages irisean ann an cànanan Gearmainig eile
serials in other languages irisean ann an cànanan eile
serials in Scandinavian languages irisean anns na cànanan Lochlannach
serials in Slavic languages irisean anns na cànanan Slàbhach
serials in Spanish and Portuguese irisean ann an Spàinntis agus Portagailis
Subject: General
series
sreath
n(m/f)
series - sreatha poss cseries - sreathan pl
actinide series sreath nan actanach
actinium series sreath actinium
actinoid series sreath nan actanach
connected in series ceangailte ann an sreath
lanthanide series sreath nan lantanach
lanthanoid series sreath nan lantanach
neptunium series sreath neiptiunium
thorium series sreath torium
uranium series sreath uranium
Subject: Science
series
sreath
n(m/f)
series - sreatha poss cseries - sreathan pl
arithmetic series sreath aritmeataigeach
converging series sreath-dlùthachaidh
diverging series sreath-meudachaidh
geometric series sreath geoimeatrach
infinite series sreath neo-chrìochnach
Maclaurin series sreath MacLaurin
Subject: Mathematics
serigraphy
serigrafaidh
n(m)
serigraphy - serigrafaidh poss c
chromolithography and serigraphy cròmo-liotografaidh agus serigrafaidh
Subject: Art
sermon
searmon
n(m)
sermon - searmoin poss csermons - searmonan plsermons - searmoin pl
texts of sermons searmoin sgrìobhte
Subject: Religious and Moral Education
service
seirbheis
n(f)
service - seirbheis poss cservices - seirbheisean pl
auxiliary services seirbheisean taice
careers service seirbheis dhreuchdan
corprate services seirbheisean corparra
customer services seirbheisean luchd-ceannaich
customer services seirbheisean luchd-cleachdaidh
customer services manager manaidsear seirbheisean luchd-cleachdaidh
customer services manager manaidsear seirbheisean luchd-ceannaich
director of learning and information services stiùiriche seirbheisean ionnsachaidh agus fiosrachaidh
emergency services seirbheisean èiginn
evangelistic services seirbheisean soisgeulach
head of IT services ceannard sheirbheisean IT
Internet Information Services (IIS) Seirbheisean Fiosrachaidh Eadar-lìn (IIS)
Internet Service Provider (ISP) Solaraiche Seirbheis Eadar-lìn (ISP)
Internet Storage Name Service (iSNS) Seirbheis Stòr Ainmean Eadar-lìn (iSNS)
local services seirbheisean ionadail
LTS Education News Service Seirbheis Naidheachdan Foghlaim LTS
meals and table service seirbheis bìdh agus bùird
military service seirbheis armailteach
news service seirbheis naidheachdan
office services seirbheisean oifis
senior analyst data messaging service àrd-neach-anailis, seirbheis bhrathan dàta
social services seirbhisean sòisealta
social welfare services seirbheisean shochairean sòisealta
sudent support services seirbheisean taic oileanach
technology service developer neach-leasachaidh seirbheis teicneòlais
video conferencing services seirbheisean co-labhairt bhidio
website services seirbheisean làraich-lìn
Subject: General
session
seisean
n(m)
session - seisein poss csessions - seiseanan pl
Subject: Computing
set
seata
n(m)
set - seata poss csets - seataichean pl
Subject: Computing
set
suidhich
vb
Subject: Computing
set
seata
n(m)
set - seata poss csets - seataichean pl
fraction of sets bloigh sheataichean
indexed set seata indeacste
number sets seataichean àireamhan
Subject: Mathematics
set square
seat-sgueathar
n(m)
set square - seat-sgueathair poss cset squares - seat-sgueathraichean pl
45 Degree Set Square seat-sgueathar 45 puing
60/30 Degree Set Square seat-sgueathar 60/30 puing
Subject: Technical
setting
suidheachadh
n(m)
setting - suidheachaidh poss csettings - suidheachaidhean pl
personal settings seataidhean pearsanta
Subject: Computing
settle
seatlaig
vb
Subject: Science
settlement
tuineachadh
n(m)
settlement - tuineachaidh poss csettlements - tuineachaidhean pl
settlement function prìomh-adhbhar tuineachaidh
Subject: GeographyGeneral
setup
seatadh
n(m)
setup - seataidh poss csetups - seataidhean pl
Subject: Computing
seven
seachd
n(f) / adj
Subject: Mathematics
seventeen
seachd-deug
n(f) / adj
Subject: Mathematics
seventh
seachdamh
adj
the seventh one an seachdamh fear
the seventh one an t-seachdamh tè
Subject: Mathematics
seventh
seachdamh
n(m)
seventh - seachdaimh poss csevenths - seachdamhan pl
Subject: Mathematics
seventy
seachdad
n(f) / adj
Subject: Mathematics
several
grunnan
adj
add several numbers cuir-ris grunnan àireamhan
Subject: Mathematics
sew
fuaigheil
vb
Subject: Home Economics
sewage
òtrachas
n(m)
sewage - òtrachais poss c
sewage treatment plant ionad-òtrachais
Subject: Geography
sewing
fuaigheal
n(m)
sewing - fuaigheil poss c
sewing, clothing and personal living fuaigheal, aodach agus beatha làitheil
Subject: Home Economics
sewing
a' fuaigheal
vb n
Subject: Home Economics
sex
feise
n(f)
sex - feise poss c
ethics of sex and reproduction beus-eòlas feise agus ginidh
sex and relationships education eòlas gnèitheachais agus dhàimhean
Subject: Personal and Social Education
sex
gnè
n(f)
sex - gnè poss csexes - gnèithean pl
sex selection taghadh gnè
Subject: Science
sexual
ghnèitheasach
adj
sexual health slàinte ghnèitheasach
Subject: Personal and Social Education
sexy
seagsaidh
adj
Subject: Personal and Social Education
Seychelles
Na Seychelles
n(pl)
Seychelles - nan Seychelles poss c
Island Republic of the Seychelles Poblachd Eileanan nan Seychelles
Subject: Geography
Sgurr Mor
An Sgùrr Mòr
n(m)
height of Sgurr Mor àirde an Sgùrr Mhòir
Subject: Geography
shade
dubhradh
n(m)
shade - dubhraidh poss cshades - dubhraidhean pl
Subject: Technical
shaded
dathte
adj
work out the size of the shaded area obraich a-mach meud an raoin dhathte
Subject: Mathematics
shading
dubhradh
n(m)
put shading on the diagram cuir dubhradh air an diagram
Subject: Technical
shadow
faileas
n(m)
shadow - faileis poss cshadows - faileasan pl
Subject: General
Shannon
Sionainn
Subject: Geography
Shannon
An tSionainn
Subject: Geography
shanty town
baile-seantaidh
n(m)
shanty town - baile-seantaidh poss cshanty towns - bailtean-seantaidh pl
Subject: Geography
shape
cumadh
n(m)
shape (2d) - cumaidh poss cshapes (2d) - cumaidhean pl
composite shape cumadh co-cheangailte
composite shape cumadh co-thàthte
double shape cumadh dùbailte
flat shape cumadh còmhnard
properties of shapes feartan chumaidhean
rigid shape cumadh neo-atharrachail
shape, position and movement cumadh, suidheachadh agus gluasad
symmetrical shape cumadh co-chothromach
symmetrical shape cumadh cothromaichte
Subject: Mathematics
shape
cruth
n(m)
shape (3d) - crutha poss cshapes (3d) - cruthan pl
3d shapes cruthan 3sh
irregular shape cruth neo-chothromach
irregular shape cruth neo-riaghailteach
solid shape cruth
spiral shape cruth snìomhanach
Subject: Mathematics
share
roinn
n(f)
share - roinne poss cshares - roinnean pl
equal shares roinnean cothromach
Subject: Mathematics
share
cuibhreann
n(m/f)
share - cuibhrinn poss cshares - cuibhreannan pl
Subject: Mathematics
share
riaraich
vb
Subject: Mathematics
share
roinn
vb
Subject: Mathematics
share
earrann
n(f)
share - earrainn poss cshares - earrannan pl
Subject: Mathematics
share
riarachadh
n(m)
share - riarachaidh poss cshares - riarachaidhean pl
unequal sharing riarachadh neo-chothromach
Subject: Mathematics
share
earrann
n(f)
share - earrainn poss cshares - earrannan pl
stock exchange margadh nan earrannan
stock market margadh nan earrannan
Subject: Mathematics
sharing
a' riarachadh
vb n
Subject: Mathematics
sharing
a' roinn
vb n
Subject: Mathematics
sharing
riarachadh
n(m)
sharing - riarachaidh poss c
Subject: Mathematics
shark
cearban
n(m)
shark - cearbain poss csharks - cearbain pl
great white shark cearban mòr geal
Subject: Science
sharp
biorach
adj
F sharp F biorach
Subject: Music
shaving
a' sèibheadh
vb n
Subject: Personal and Social Education
shaving
sèibheadh
n(m)
shaving - sèibhidh poss cshavings - sèibhidhean pl
Subject: Personal and Social Education
Shawbost
Siabost
Shawbost school - sgoil Shiaboist poss c
Subject: Geography
sheep
caora
n(f)
sheep - caorach poss csheep - caoraich pl
a sheep chewing the cud caora a' cnàmh a cìr
hill sheep farming tuathanachas chaorach-monaidh
sheepdog cù-chaorach
wintering sheep a' geamhrachadh chaorach
Subject: GeographyGeneralScience
sheet
siota
n(f)
sheet - siota poss csheets - siotaichean pl
Cascading Style Sheet (CSS) Iar-Shiota Stoidhle (CSS)
style sheet siota stoidhle
Subject: Computing
shelter
fasgadh
n(m)
shelter - fasgaidh poss cshelters - fasgaidhean pl
air raid shelter fasgadh ionnsaigh-adhair
Anderson Shelter Fasgadh Anderson
emergency shelter fasgadh èiginn
shelter belt crios-fasgaidh
Subject: General
shelter belt
crios-fasgaidh
n(m)
shelter belt - crios-fasgaidh poss cshelter belts - criosan-fasgaidh pl
Subject: Geography
shepherd
cìobair
n(m)
shepherd - cìobair poss cshepherds - cìobairean pl
Subject: General
Shetland
Sealtainn
Shetland Islands Eileanan Shealtainn
Shetland Islands people muinntir Eileanan Shealtainn
Subject: Geography
Shiant (Isles)
Na h-Eileanan Mòra
n(pl)
seabirds of the Shiants eòin-mara nan Eileanan Mòra
Subject: Geography
SHIFT key
iuchair SHIFT
n(f)
SHIFT key - iuchrach SHIFT poss cSHIFT keys - iuchraichean SHIFT pl
press SHIFT key brùth iuchair SHIFT
Subject: Computing
shifting cultivation
àiteachas gluasadach
n phr
Subject: Geography
shingle
mol
n(m)
shingle - moil poss cshingle - mola poss cshingle - molan pl
Subject: Geography
ship
bàta
n(m)
ship - bàta poss cships - bàtaichean pl
ferry boat bàt'-aiseig
fishing boat bàt'-iasgaich
shipyard gàrradh-iarainn
weather ship bàta sìde
Subject: GeographyGeneral
ship
soitheach
n(m/f)
ship - soithich poss cships - soithichean pl
shipbuilding togail shoithichean
shipyard gàrradh-iarainn
Subject: GeographyGeneral
ship
long
n(f)
ship - luinge poss cships - longan pl
Subject: GeographyGeneral
shipping address
seòladh puist
n(m)
shipping address - seòladh puist poss cshipping addresses - seòlaidhean puist pl
list of shipping addresses liosta sheòlaidhean puist
Subject: Computing
shipping label
leubail puist
n(m)
shipping label - leubail puist poss cshipping labels - leubailean puist pl
write shipping label sgrìobh leubail puist
Subject: Computing
shipyard
gàrradh-iarainn
n(m)
shipyard - gàrraidh-iarainn poss cshipyards - gàrraidhean-iarainn pl
Subject: GeographyGeneral
shire
siorrachd
n(f)
shire - siorrachd poss cshires - siorrachdan pl
Cambridgeshire Siorrachd Chambridge
Gloucestershire Siorrachd Ghloucester
Yorkshire Wolds Wolds Siorrachd York
Subject: Geography
shockwave
crith-thonn
n(m)
shockwave - crith-thuinn poss cshockwaves - crith-thonnan pl
Subject: GeographyScience
shoot
loisg
vb
shooting the geese a' losgadh air na geòidh
Subject: General
shooting
sealg ghunnaichean
n phr
Subject: General
shooting
losgadh
n(m)
shooting - losgaidh poss cshootings - losgaidhean pl
Subject: General
shooting star
sgeith-rionnaig
n(f)
shooting star - sgeith-rionnaig poss cshooting stars - sgeith-rionnagan pl
Subject: Science
shop
bùth
n(f)
shop - bùtha poss cshops - bùthan plshops - bùithtean pl
comparison shops bùithtean coimeasail
discount shops bùithtean lasachaidh
souvenir shops bùithtean chuimhneachan
Subject: GeographyGeneral
shopping centre
ionad-bhùithtean
n(m)
shopping centre - ionaid-bhùithtean poss cshopping centres - ionadan-bhùithtean pl
out of town shopping centre ionad-bhùithtean às-bhaile
Subject: GeographyBusiness Studies
shopping centre
ionad-bhùthan
n(m)
shopping centre - ionaid-bhùthan poss cshopping centres - ionadan-bhùthan pl
Subject: GeographyBusiness Studies
shore
cladach
n(m)
shore - cladaich poss cshores - cladaichean pl
offshore islands eileanan bhon chladach
seashore invertebrates neo-dhruim-altachain cladaich
shores of Loch Fyne cladaichean Loch Fìn
Subject: Science
short
goirid
adj
Subject: Mathematics
shorter
nas giorra
comp
Subject: Mathematics
shortest
as giorra
sup
Subject: Mathematics
shorthand
geàrr-sgrìobhadh
n(m)
shorthand - geàrr-sgrìobhaidh poss c
Subject: General
show
seall
vb
show all seall air fad
Subject: Computing
showcase
taisbean
vb
Subject: Computing
shower
fras
n(f)
shower - froise poss cshowers - frasan pl
Subject: General
shower
frasair
n(m)
shower - frasair poss cshowers - frasairean pl
shower tray treidhe frasair
Subject: General
shower
fras
n(f)
shower - froise poss cshowers - frasan pl
Subject: Geography
shower
meall
n(m)
shower - mill poss cshowers - mill pl
Subject: Geography
shrimp
carran
n(m)
shrimp - carrain poss cshrimps - carrain pl
brine shrimp carran-mara
freshwater shrimp carran fìor-uisge
Subject: Science
shrine
sgrìn
n(f)
shrine - sgrìne poss cshrines - sgrìnichean pl
Subject: Religious and Moral Education
shrub
preas
n(m)
shrub - pris poss cshrub - pris plshrubs - preasan pl
Subject: GeographyScience
shrub layer
preaslach
n(m)
shrub layer - preaslaich poss c
Subject: GeographyScience
shut down
dùin sìos
vb
Subject: Computing
shutdown
dùnadh sìos
n(m)
shutdown - dùnaidh sìos poss cshutdowns - dùnaidhean sìos pl
Subject: Computing
siamang
siamang
n(m)
siamang - siamang poss csiamangs - siamangan pl
Subject: Science
Siberia
Siberia
n(f)
Siberia - Shiberia poss c
Subject: Geography
side
taobh
n(m)
side - tao(i)bh poss csides - taobhan pl
corresponding sides taobhan co-fhreagarrach
side adjacent an taobh dlùth
side opposite an taobh mu choinneamh
the sloping side an taobh claon
the sloping side an taobh aomach
Subject: Mathematics
side
cliatha(i)ch
n(f)
side - cliathaich poss csides - cliathaichean pl
side elevation dealbh-cliathaich
side view sealladh-cliathaich
Subject: Mathematics
side vent
taobh-dheatachan
n(m)
side vent - taobh-dheatachain poss cside vents - taobh-dheatachain pl
Subject: Geography
sidereal day
latha-reultach
n(m)
sidereal day - latha-reultach poss c
Subject: Science
siding
taobh-rèile
n(f)
siding - taobh-rèile poss csidings - taobh-rèilichean pl
Subject: GeographyGeneral
Sidlaw Hills
Na Sidlaws
n(pl)
peaks of the Sidlaw Hills stùcan nan Sidlaws
Subject: Geography
Sierra Leone
Sierra Leone
n(m/f)
Sierra Leone - Shierra Leone poss c
climate of Sierra Leone gnàth-shìde Shierra Leone
Subject: Geography
sightseeing
coimhead sheallaidhean
n phr
Subject: GeographyGeneral
sigillography
seula-eòlas
n(m)
sigillography - seula-eòlais poss c
numismatics and sigillography buinn-eòlas agus seula-eòlas
Subject: General
sign
soidhne
n(m)
sign - soidhne poss csigns - soidhnichean pl
minus sign soidhne toirt-air-falbh
plus sign soidhne cur-ris
sign languages cànanan soidhne
Subject: Mathematics
sign
samhla
n(f)
sign - samhla poss csigns - samhlan pl
minus sign samhla toirt-air-falbh
plus sign samhla cur-ris
Subject: Mathematics
sign in
soidhnig a-steach
vb
Subject: Computing
sign out
soidhnig a-mach
vb
Subject: Computing
signature
ainm-sgrìobhte
n(m)
signature - ainm-sgrìobhte poss csignatures - ainmean-sgrìobhte pl
signature setup seatadh ainm-sgrìobhte
Subject: Computing
significant
brìgheil
adj
most significant figure figear as brìgheile
significant figure figear brìgheil
Subject: Mathematics
Sikh
Siog
n(m)
Sikh - Sioga poss cSikhs - Siogan plSikhs - Siogaich pl
Subject: Religious and Moral Education
Sikh
Siogach
adj
Sikh temple teampall Siogach
Subject: Religious and Moral Education
Sikhism
Siogachd
n(f)
Sikhism - Siogachd poss c
Subject: Religious and Moral Education
silage
saidhlids
n(f)
silage - saidhlids poss c
Subject: Geography
silicon
sileacon
n(m)
silicon - sileacoin poss c
Subject: Science
silt
silt
n(m)
silt - silt poss c
Subject: Geography
silver
airgead
n(m)
silver - airgid poss c
silver bromide airgead bròmaid
silver chloride airgead clòraid
Subject: Science
similar
co-choltach
adj
Subject: Mathematics
similarity
co-choltas
n(m)
similarity - co-choltais poss csimilarities - co-choltasan pl
Subject: Mathematics
simple
sìmplidh
adj
Subject: Mathematics
simpler
nas sìmplidh(e)
comp
Subject: Mathematics
simplest
as sìmplidhe
sup
simplest form an riochd as sìmplidhe
Subject: Mathematics
simplification
sìmpleachadh
n(m)
simplification - sìmpleachaidh poss csimplifications - sìmpleachaidhean pl
Subject: Mathematics
simplify
sìmplich
vb
Subject: Mathematics
simplifying
a' sìmpleachadh
vb n
Subject: Mathematics
simultaneous
co-amail
adj
simultaneous equations co-aontaran co-amail
simultaneous variation atharrachadh co-amail
Subject: Mathematics
sin
peacadh
n(m)
sin - peacaidh poss csins - peacaidhean pl
Subject: Religious and Moral Education
Singapore
Singapore
n(m/f)
Singapore - Shingapore poss c
hotels of Singapore taighean-òsta Shingapore
Subject: Geography
single
singilte
adj
single digit figear singilte
single digit aon-fhigear
single digit aon-didseat
single figure aon-fhigear
Subject: Mathematics
singular
singilte
adj
first person singular a' chiad phearsa singilte
Subject: Language
sink
sinc
n(m/f)
sink - since poss csinks - sincean plsinks - sinceachan pl
heat sink sinc-teas
Subject: Technical
siren
dùdach
n(m/f)
siren - dùdaich(e) poss csirens - dùdaichean plsirens - dùdaich pl
emergency sirens dùdaich èiginn
Subject: GeographyGeneral
sit-ins
sit-ins
n phr
Subject: History
site
làrach
n(m/f)
site - làraich poss csites - làraichean plsites - làraich pl
site features feartan làraich
site reports aithisgean làraich
sitemap mapa làraich
social network sites làraichean-lìn sòisealta
Subject: Computing
site
làrach
n(m/f)
site - làraich poss csites - làraichean plsites - làraich pl
greenfield site làrach-uaine
industrial site làrach gnìomhachais
landfill site làrach lìonadh-talmhainn
picnic site làrach cuirm-cnuic
site and service scheme sgeama làraichean-is-seirbheisean
Site of Special Scientific Interest (SSSI) Làrach de Shùim Shònraichte Shaidheansail (SSSI)
site plan plana-làraich
World Heritage Site status Inbhe Làrach Dualchas Cruinneil
Subject: GeographyGeneral
Site of Special Scientific Interest (SSSI)
Làrach de Shùim Shònraichte Shaidheansail (SSSI)
n phr
Subject: GeographyScience
situation
suidheachadh
n(m)
situation - suidheachaidh poss csituations - suidheachaidhean pl
sticky situation suidheachadh steigeach
Subject: General
six
sia
n(f) / adj
Subject: Mathematics
sixteen
sia-deug
n(f) / adj
Subject: Mathematics
sixth
siathamh
adj
the sixth one an siathamh fear
the sixth one an t-siathamh tè
Subject: Mathematics
sixth
siathamh
n(m)
sixth - siathaimh poss csixths - siathamhan pl
Subject: Mathematics
sixty
seasgad
n(f) / adj
Subject: Mathematics
size
meud
n(m)
size - meud poss csizes - meudan pl
size of the angle meud a’ cheàirn
Subject: Mathematics
size
meudachd
n(f)
size - meudachd poss csizes - meudachdan pl
Subject: Mathematics
skateboard
spèileabord
n(m)
skateboard - spèileabuird poss cskateboards - spèileabuird pl
Subject: Physical Education
skating
spèileadh
n(m)
skating - spèilidh poss c
Subject: Physical Education
skating
a' spèileadh
vb n
Subject: Physical Education
Skeptic
Skeptic
adj
Skeptic and Neoplatonic philosophies feallsanachdan Skeptic agus Nuadh-phlatonach
Subject: General
sketch
sgeidse
n(f)
sketch - sgeidse poss csketches - sgeidsichean pl
Subject: Art
sketch
dèan sgeidse
vb
Subject: Art
sketching
a' sgeidseadh
vb n
Subject: Art
sketching
a’ dèanamh sgeidse
vb n
Subject: Mathematics
ski resort
baile-turasachd sgithidh
n phr
Subject: GeographyGeneralPhysical Education
Skibbereen
An Sciobairín
Subject: Geography
skier
sgitheadair
n(m)
skier - sgitheadair poss cskiers - sgitheadairean pl
Subject: GeographyGeneralPhysical Education
skiing
sgitheadh
n(m)
skiing - sgithidh poss c
ski resort baile-turasachd sgithidh
water skiing sgitheadh-uisge
Subject: GeographyGeneralPhysical Education
skill
sgil
n(m/f)
skill - sgil poss cskills - sgilean pl
core skills bun-sgilean
curriculum at a glance geàrr-shealladh den churraicealam
developing your skills a' leasachadh do sgilean
enquiry skills sgilean ceasnachaidh
information skills and literacy sgilean fiosrachaidh agus litearrachd
Skills for Scotland Sgilean airson Alba
skills for work sgilean airson obair
study skills sgilean ionnsachaidh
thinking skills sgilean smaoineachaidh
Subject: General
skip
leum thairis
vb
skip to next leum air adhart
skip to top leum gu bàrr
Subject: Computing
Skull
An Scoil
Subject: Geography
skull
claigeann
n(m)
skull - claiginn poss cskulls - claiginn plskulls - claigeannan plskulls - claignean pl
Subject: Science
skunk
sgunc
n(m)
skunk - sgunc poss cskunks - sguncan pl
Subject: Science
sky
adhar
n(m)
sky - adhair poss c
air and other specialised forces feachdan adhair agus feachdan speisealta eile
air forces feachdan adhair
air transportation còmhdhail adhair
the (Royal) Air Force Feachd an Adhair
Subject: General
Skye
An t-Eilean Sgitheanach
n(m)
people of Skye muinntir an Eilein Sgitheanaich
Subject: Geography
Slane
Baile Shláine
Subject: Geography
Slaney
An tSláine
Subject: Geography
slang
mith-chainnt
n(f)
slang - mith-chainnt poss cslangs - mith-chainntean pl
Subject: Language
slant
fiaradh
n(m)
slant - fiaraidh poss cslants - fiaraidhean pl
at an angle air fhiaradh
slanting air fiaradh
Subject: Mathematics
slant
fiaraich
vb
Subject: Mathematics
slant
cuir fiaradh ann
vb
Subject: Mathematics
slanting
a’ fiaradh
vb n
Subject: Mathematics
slanting
a’ cur fiaradh ann
vb n
Subject: Mathematics
slanting
a’ fiarachadh
vb n
Subject: Mathematics
slash
stràc
n(m/f)
slash - stràic poss cslashes - stràcan pl
backslash stràc-air-ais
forward slash stràc-air-adhart
slash mark comharra stràic
Subject: Computing
slash and burn
gearradh is losgadh
n phr
Subject: Geography
slavery
tràillealachd
n(f)
slavery - tràillealachd poss c
slavery and emancipation tràillealachd agus saoradh
Subject: General
Slavic
Slàbhach
adj
collections in Slavic languages cruinneachaidhean anns na cànanan Slàbhach
encyclopedias in Slavic languages leabhraichean mòr-eòlais anns na cànanan Slàbhach
serials in Slavic languages irisean anns na cànanan Slàbhach
Slavic languages cànanan Slàbhach
Subject: Language
sleet
flinne
n(m)
sleet - flinne poss c
Subject: Geography
sleet
flin
n(m)
sleet - fline poss c
Subject: Geography
slide
slaighd
n(f)
slide - slaighde poss cslides - slaighdean pl
Subject: Science
slide
slaighd
n(f)
slide - slaighde poss cslides - slaighdean pl
Powerpoint slide slaighd Powerpoint
Subject: Computing
slideshow
taisbeanadh-slaighd
n(m)
slideshow - taisbeanaidh-shlaighd poss cslideshows - taisbeanaidhean-slaighd pl
view as slideshow seall mar thaisbeanadh-slaighd
Subject: Computing
Slieve Donard
Sliabh Dónairt
Subject: Geography
Slieve Gamph
Sliabh Gamh
Subject: Geography
Slieve Snaght
Sliabh Sneachta
Subject: Geography
Sligo
Sligeach
Subject: Geography
Sligo Bay
Cuan Shligigh
Subject: Geography
slip-off slope
lùb-thràigh
n(f)
slip-off slope - lùb-thràighe poss cslip-off slope - lùb-thràghad poss cslip-off slopes - lùb-thràighean pl
Subject: Geography
slope
claonadh
n(m)
slope - claonaidh poss cslopes - claonaidhean pl
find the slope of the line AB lorg claonadh na loidhne AB
Subject: Mathematics
slope
claon
vb
Subject: Mathematics
slope
leathad
n(m)
slope - leathaid poss cslope - leothaid poss cslopes - leathadan plslopes - leòidean pl
height of a slope àirde leathaid
Pacific Slope region Leathad a' Chuain Shèimh
steep slope leathad cas
Subject: Geography
slope
aomadh
n(m)
slope - aomaidh poss cslopes - aomaidhean pl
Subject: Mathematics
slope
aom
vb
Subject: Mathematics
sloping
a' claonadh
vb n
sloping to one side a’ claonadh gu aon taobh
Subject: Mathematics
sloping
claon
adj
sloping face aodann claon
the sloping side an taobh claon
Subject: Mathematics
sloping
ag aomadh
vb n
sloping to one side ag aomadh gu aon taobh
Subject: Mathematics
sloping
aomach
adj
the sloping side an taobh aomach
Subject: Mathematics
sloth
slaodaire
n(m)
sloth - slaodaire poss csloths - slaodairean pl
Subject: Science
Slovakia
Slobhagia
n(m/f)
Slovakia - Shlobhagia poss c
Republic of Slovakia Poblachd Shlobhagia
Subject: Geography
Slovenia
Slobhinia
n(m/f)
Slovenia - Shlobhinia poss c
Republic of Slovenia Poblachd Shlobhinia
Subject: Geography
slum
slum
n(m)
slum - slum poss cslum - slumaichean pl
Subject: Geography
slur
slur
n(m)
slur - slur poss cslur - sluran pl
Subject: Music
slur
stràic
n(m)
slur - stràic poss cslurs - stràicean pl
Subject: Music
Slyne Head
Ceann Léime
Subject: Geography
small
beag
adj
Subject: Mathematics
small intestine
caolan beag
n(m)
small intestine - caolain bhig poss csmall intestines - caolain bheaga pl
Subject: Science
smaller
nas lugha
comp
Subject: Mathematics
smallest
as lugha
sup
Subject: Mathematics
smith
gobha
n(m)
smith - gobhann poss csmith - gobhainn poss csmiths - goibhnean pl
Subject: General
smog
smog
n(f)
smog - smog poss c
choking smog smog thachdach
Subject: Geography
smog
toit-cheò
n(m/f)
smog - toit-cheò poss csmog - toit-cheòtha poss c
Subject: Geography
smooch
pòg
n(f)
smooch - pòige poss csmooches - pògan pl
big smooch pòg fhada
Subject: Personal and Social Education
Snaefell
Sniaul
n(m)
Snaefell - Shniaul poss c
Snaefell - the highest mountain on the Isle of Man Sniaul - a' bheinn is àirde air Eilean Mhanainn
Subject: Geography
snow
sneachd
n(m)
snow - sneachda poss c
snowball ball-sneachda
Subject: Geography
snow
sneachd
n(m)
snow - sneachda poss c
carbon dioxide snow sneachd carbon dà-ogsaid
cosmic snowball ball-sneachda cosmaig
snowball ball-sneachda
snowman bodach-sneachda
Subject: GeographyGeneralScience
snowball
ball-sneachda
n(m)
snowball - buill-sneachda poss csnowballs - buill-sneachda pl
cosmic snowball ball-sneachda cosmaig
Subject: ScienceGeneral
Soay
Sòthaigh
Isle of Soay Eilean Shòthaigh
Subject: Geography
social
sòisealta
adj
factors affecting social behaviour cùisean a tha a' toirt buaidh air modhan sòisealta
Personal and Social Education Eòlas Pearsanta agus Sòisealta
social behaviour modhan sòisealta
Social Democrat Deamocratach Sòisealta
social groups buidhnean sòisealta
social indicator taisbeanair sòisealta
social interaction eadar-obair shòisealta
social justice ceartas sòisealta
social law lagh sòisealta
social network sites làraichean-lìn sòisealta
social networking lìonrachadh sòisealta
social problems duilgheadasan sòisealta
social processes pròiseasan sòisealta
social sciences saidheansan sòisealta
social security sochairean sòisealta
social services seirbheisean sòisealta
social studies eòlas sòisealta
social subjects cuspairean sòisealta
social theology eòlas-diadhachd sòisealta
social well-being sunnd sòisealta
social work obair shòisealta
Subject: General
social indicator
taisbeanair sòisealta
n phr
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
social network
lìonra sòisealta
n(m)
social network - lìonra shòisealta poss csocial networks - lìonraidhean sòisealta pl
social network sites làraichean-lìn sòisealta
Subject: Computing
social studies
eòlas sòisealta
n phr
Subject: General
socialism
sòisealachd
n(f)
socialism and related systems - sòisealachd agus siostaman co-cheangailte poss csocialism - sòisealachd pl
Subject: Modern Studies
society
co-chomann
n(m)
society - co-chomainn poss csocieties - co-chomainn pl
people in society, economy and business daoine ann an co-chomann, eaconamaidh agus gnothachas
people, past events and societies daoine, tachartasan san àm a dh'fhalbh agus co-chomainn
science in society saidheans sa cho-chomann
the arts in society na h-ealain am measg an t-sluaigh
Subject: General
sociology
soiseòlas
n(f)
sociology - soiseòlais poss c
social sciences, sociology and anthropology saidheansan sòisealta, soiseòlas agus daonn-eòlas
Subject: General
socket
socaid
n(f)
socket - socaid(e) poss csockets - socaidean pl
Subject: Technical
socket
bun-dealain
n(m)
socket - bun-dealain poss csockets - bunan-dealain pl
Subject: Technical
Socratic
Socratach
adj
pre-Socratic ro-Shocratach
pre-Socratic Greek philosophies feallsanachdan Greugach ro-Shocratach
Socratic philosophies feallsanachdan Socratach
Subject: General
sodium
sodium
n(m)
sodium - sodium poss c
sodium carbonate sodium carbonat
sodium chloride sodium clòraid
sodium fluoride sodium fluaraid
Subject: Science
soft
bog
adj
soft rock clach bhog
Subject: Geography
soil
ùir
n(f)
soil - ùireach poss csoils - ùirean pl
fertile soil ùir thorrach
soil erosion bleith ùire
Subject: ScienceGeography
solar
(na) grèine
adj
solar day latha-grèine
solar energy lùth grèine
solar panel panail-grèine
solar year bliadhna-grèine
The Solar System An Crios-grèine
Subject: ScienceGeography
solar system
crios-grèine
n(m)
solar system - crios-grèine poss csolar systems - criosan-grèine pl
size of the Solar System meud a' Chrios-grèine
The Solar System An Crios-grèine
Subject: Science
soldier
saighdear
n(m)
soldier - saighdeir poss csoldiers - saighdearan pl
soldiers of the Great War saighdearan a' Chogaidh Mhòir
Subject: General
solid
teann-stuth
n(m)
solid mechanics meacanaigs teann-stuth
Subject: Science
solid
cruth
n(m)
solid - crutha poss csolids - cruthan pl
3 dimensional solid cruth trì-sheallach
circumference of a solid cearcall-thomhas crutha
composite solids cruthan co-cheangailte
composite solids cruthan co-thàthte
solid of revolution cruth-cuartail
solid shape cruth cruaidh
Subject: Mathematics
Solomon Islands
Eileanan Sholaimh
n(pl)
Solomon Islands - Eileanan Sholaimh poss c
people of the Solomon Islands muinntir Eileanan Sholaimh
Subject: Geography
solstice
grian-stad
n(m)
solstice - grian-staid poss csolstices - grian-stadan pl
summer solstice grian-stad an t-samhraidh
winter solstice grian-stad a' gheamhraidh
Subject: Science
solubility
sgaoilteachd
n(f)
solubility - sgaoilteachd poss c
Subject: Science
soluble
so-sgaoilte
adj
soluble powder pùdar so-sgaoilte
Subject: Science
solute
sgaoilteachan
n(m)
solute - sgaoilteachain poss csolutes - sgaoilteachain pl
Subject: Science
solution
fuasgladh
n(m)
solution - fuasglaidh poss csolutions - fuasglaidhean pl
Subject: Mathematics
solution
eadar-sgaoileadh
n(m)
solution - eadar-sgaoilidh poss csolutions - eadar-sgaoilidhean pl
neutralising solution eadar-sgaoileadh neodrachaidh
salt solution eadar-sgaoileadh salainn
saturated solution eadar-sgaoileadh sàthaichte
unsaturated solution eadar-sgaoileadh neo-shàthaichte
Subject: Science
solve
fuasgail
vb
problem solving fuasgladh cheistean
Subject: Mathematics
solvent
stuth-sgaoilidh
n(m)
solvent - stuth-sgaoilidh poss csolvents - stuthan-sgaoilidh pl
water is a solvent for sugar tha uisge na stuth-sgaoilidh airson siùcar
Subject: Science
solving
a' fuasgladh
vb n
problem solving fuasgladh cheistean
solving complex problems a' fuasgladh cheistean doirbh
Subject: Mathematics
Solway Firth
Linne Sholway
n(f)
water of Solway Firth uisge Linne Sholway
Subject: Geography
Somalia
Somàlia
n(m/f)
Somalia - Shomàilia poss c
president of Somalia ceann-suidhe Shomàilia
Subject: Geography
song
òran
n(m)
song - òrain poss csongs - òrain pl
duet òran-càraid
folk song mith-òran
Folk song òran Folk
part song òran pàirteach
plainsong canadh-eaglaise
sing a song gabh òran
solo song òran aon-neach
song cycle cuairt òran
waulking song òran luaidh
Subject: Music
sort
seòrsa
n(m)
sort - seòrsa poss csorts - seòrsaichean pl
Subject: Mathematics
sort
seòrsaich
vb
Subject: Mathematics
sorting
a' seòrsachadh
vb n
Subject: Mathematics
sorting
seòrsachadh
n(m)
sorting - seòrsachaidh poss c
Subject: Mathematics
soul
anam
n(m)
soul - anama poss csouls - anaman plsouls - anamannan pl
origin and destiny of individual souls tùs agus crìoch anaman fa leth
Subject: General
sound
fuaim
n(m/f)
sound - fuaim poss csounds - fuaimean pl
Subject: Science
sound
caolas
n(m)
sound - caolais poss csounds - caolais pl
Sound of Harris Caolas na Hearadh
Yell Sound Caolas Yell
Subject: Geography
Sound of Arisaig
Linne Àrasaig
n(f)
shore of Sound of Arisaig cladach Linne Àrasaig
Subject: Geography
Sound of Bute
Caol Bhòid
n(m)
water of Sound of Bute uisge Caol Bhòid
Subject: Geography
Sound of Harris
Caolas na Hearadh
n(m)
Sound of Harris ferry aiseag Caolas na Hearadh
Subject: Geography
Sound of Jura
An Linne Rosach
n(f)
Sound of Jura skerries sgeirean na Linne Rosaich
Subject: Geography
Sound of Mull
Caol Muile
n(m)
water of (the) Sound of Mull uisge Caol Muile
Subject: Geography
Sound of Raasay
An Linne Ratharsaireach
n(f)
Sound of Raasay fishing trips tursan-iasgaich na Linne Ratharsairich
Subject: Geography
Sound of Sleat
An Linne Shlèiteach
n(f)
water of (the) Sound of Sleat uisge na Linne Shlèitich
Subject: Geography
source
freumh
n(m)
source - freumh(a) poss csources - freumhan plsources - freumhaichean pl
Subject: General
south
deas
n(f)
south - deas poss c
(the) south east (an) ear-dheas
(the) south west (an) iar-dheas
earth sciences of South America saidheansan talmhainn Ameireaga a Deas
general statistics of South America staitistigs choitcheann Ameireaga a Deas
geography of and travel in South America cruinn-eòlas agus siubhal ann an Ameireaga a Deas
history of Christianity in South America eachdraidh Crìosdaidheachd ann an Ameireaga a Deas
history of South America eachdraidh Ameireaga a Deas
languages of East and Southeast Asia cànanan taobh an ear agus ear-dheas Àisia
literatures of East and Southeast Asia litreachasan taobh an ear agus ear-dheas Àisia
Republic of South Africa Poblachd Afraga a Deas
south an àirde a deas
South American native languages Cànanan dùthchasach Ameireaga a Deas
South American native literature litreachasan dùthchasach Ameireaga a Deas
south central United States ceann a deas meadhan nan Stàitean Aonaichte
South Downs Na Downs a Deas
South Esk Uisge Easg a Deas
South Indian Ocean islands eileanan a' Chuain Innseanaich a Deas
South Korea Coiria a Deas
South Molton Molton a Deas
South Pole Am Pòla a Deas
South Ronaldsay Ronaldsay a Deas
South Shields Shields a Deas
South Uist Uibhist a Deas
Southeast Asia Ear-dheas Àisia
southeastern United States ear-dheas nan Stàitean Aonaichte
Southend An Ceann a Deas
Southern Africa; Republic of South Africa Afraga a Deas; Poblachd Afraga a Deas
the south an àird a deas
Subject: Geography
south
an àird a deas
n(f)
south - na h-àird a deas poss c
they took a southerly route ghabh iad cùrsa chun na h-àird a deas
Subject: Geography
south
deas
adj
south wind gaoth deas
Subject: Geography
South Downs
Na Downs a Deas
n(pl)
South Downs - nan Downs a Deas poss c
South Downs National Park Pàirce Nàiseanta nan Downs a Deas
Subject: Geography
South Esk
Uisge Easg a Deas
n(m)
South Esk environment àrainneachd Uisge Easg a Deas
Subject: Geography
South Korea
Coiria a Deas
n(m/f)
population of South Korea àireamh-sluaigh Choiria a Deas
South Korea Choiria a Deas
Subject: Geography
South Molton
Molton a Deas
n(m)
South Molton - Mholton a Deas poss c
South Molton College Colaiste Mholton a Deas
Subject: Geography
South Pole
Am Pòla a Deas
n(m)
South Pole - a' Phòla a Deas poss c
Subject: Science
South Ronaldsay
Ronaldsay a Deas
Island of South Ronaldsay Eilean Ronaldsay a Deas
Subject: Geography
South Shields
Shields a Deas
n(m)
South Shields - Shields a Deas poss c
elections in South Shields taghaidhean ann an Shields a Deas
Subject: Geography
South Uist
Uibhist a Deas
South Uist causeway cabhsair Uibhist a Deas
Subject: Geography
Southend
An Ceann a Deas
n(m)
people of Southend muinntir a' Chinn a Deas
Subject: Geography
southerly
deas
adj
going in a southerly direction a' dol gu deas
Subject: Geography
Southern Uplands
Am Monadh a Deas
n(m)
mountains of (the) Southern Uplands beanntan a' Mhonaidh a Deas
Subject: Geography
souvenir
cuimhneachan
n(m)
souvenir - cuimhneachain poss csouvenirs - cuimhneachain pl
souvenir shops bùithtean chuimhneachan
Subject: GeographyGeneral
Soviet
Sobhieteach
adj
philosophy of former Soviet Union feallsanachd an t-seann Aonaidh Shobhietich
Soviet Union An t-Aonadh Sobhieteach
the former Soviet Union an t-seann Aonadh Sobhieteach
Subject: Geography
Soviet
Sobhieteach
n(m)
Soviet - Sobhietich poss cSoviets - Sobhietich pl
Subject: Geography
soya
soya
adj
soya beans pònair soya
Subject: Home Economics
space
fànas
n(m)
space - fànais poss c
space transportation còmhdhail fànais
Subject: Science
spacebar
spacebar
n(m)
spacebar - spacebar poss c
Subject: Computing
spacebar
bàr-beàirn
n(m)
spacebar - bàr-beàirn poss cspacebars - bàraichean-beàirn pl
Subject: Computing
Spain
An Spàinn
n(f)
Spain - na Spàinne poss c
King of Spain Rìgh na Spàinne
Subject: Geography
spam
sgudal-d
n(m)
spam - sgudail-d poss c
Subject: Computing
spammer
sgudalair-d
n(m)
spammer - sgudalair-d poss cspammers - sgudalairean-d pl
Subject: Computing
span
rèis
n(f)
span - rèis(e) poss cspans - rèisean pl
armspan rèis-gàirdein
handspan rèis-làimhe
wingspan rèis-sgèithe
Subject: Mathematics
Spaniard
Spàinn(t)each
n(m)
Spaniard - Spàinn(t)ich poss cSpaniards - Spàinn(t)ich pl
Spaniard (female) ban-Spàinn(t)each
Subject: Geography
Spanish
Spàinn(t)each
adj
Subject: Geography
Spanish
Spàinn(t)is
n(f)
Spanish - Spàinn(t)is poss c
collections in Spanish cruinneachaidhean ann an Spàinntis
Spanish dictionaries faclairean Spàinntis
Spanish language variations diofar riochdan na Spàinntis
Spanish phonology foneòlas na Spàinntis
Standard Spanish usage cleachdadh stèidhichte na Spàinntis
Subject: Language
sparsely populated
beag-shluaghach
adj
Subject: Geography
spawn
sìolaich
vb
spawning fish iasg a’ sìolachadh
Subject: Science
spawning
spànadh
n(m)
Subject: Computing
speaker
òraidiche
n(m)
speaker - òraidiche poss cspeakers - òraidichean pl
keynote speakers prìomh òraidichean
Subject: General
special
sònraichte
adj
special computer methods dòighean sònraichte coimpiutair
special education foghlam sònraichte
special offer tairgse shònraichte
special topics cuspairean sònraichte
Subject: General
specialised
speisealta
adj
non-specialised cells ceallan neo-speisealta
specialised cells ceallan speisealta
Subject: General
specialist
eòlaiche
n(m)
specialist - eòlaiche poss cspecialists - eòlaichean pl
business systems specialist eòlaiche siostaman gnothachais
senior applications specialist àrd-eòlaiche phrògraman
Subject: General
species
gnè
n(f)
species - gnè poss cspecies - gnèithean pl
extinct species gnè à bith
Subject: GeographyScience
specific
sònraichte
adj
bibliographies of works from specific places clàran leabhraichean de dh'obraichean bho àiteachan sònraichte
bibliographies of works on specific subjects clàran leabhraichean de dh'obraichean air cuspairean sònraichte
law of specific jurisdictions and areas lagh uachdranasan agus cheàrnaidhean sònraichte
libraries for specific subjects leabharlannan airson chuspairean sònraichte
manufacture for specific uses obair-dèanaimh airson fheuman sònraichte
other products of specific materials bathair eile de stuthan sònraichte
specific celestial bodies and phenomena nithean agus tachartasan anns na speuran
specific fields of public administration raointean sònraichte de rianachd phoblach
specific materials and purposes stuthan agus adhbharan sònraichte
specific parts of and systems in plants pàirtean sònraichte agus siostaman ann an lusan
specific philosophical schools feallsanachdan sònraichte
specific physiological systems in animals siostaman sònraichte beò-eòlach bheathaichean
specific topics in natural history cuspairean àraid ann an eachdraidh nàdarra
specific topics in parapsychology and occultism cuspairean sònraichte ann am para-saidhceòlas agus os-nàdarrachd
Subject: General
spectrum
speactram
n(m)
spectrum - speactraim poss cspectra - speactraman pl
using the electromagnetic spectrum a' cleachdadh an speactraim dealan-mhagnaitich
Subject: Science
speech
òraid
n(f)
speech - òraide poss cspeeches - òraidean pl
French speeches òraidean Fraingis
thoir seachad òraid deliver a speech
Subject: Language
speed
luaths
n(m)
speed - luaiths poss c
instantaneous speed luaths aig àm sònraichte sam bith
speed of light luaths solais
speed up luathaich
wind speed luaths-gaoithe
wind speed luaths na gaoithe
Subject: MathematicsGeography
spelling
litreachadh
n(m)
spelling - litreachaidh poss c
Subject: Language
spend
caith
vb
Subject: Mathematics
spend
cosg
vb
Subject: Mathematics
spending
a' cosg
vb n
Subject: Mathematics
spending
a' caitheamh
vb n
Subject: Mathematics
sperm
sìol
n(m)
sperm cell cealla-sìl
sperm tube pìob-sìl
Subject: Science
sperm tube
pìob-sìl
n(f)
sperm tube - pìoba-sìl poss csperm tubes - pìoban-sìl pl
Subject: Science
Sperrin Mountains
Sliabh Speirín
Subject: Geography
sphere
cruinne
n(m)
sphere - cruinne poss cspheres - cruinnean pl
hemisphere leth-chruinne
Subject: Mathematics
spider
damhan-allaidh
n(m)
spider - damhain-allaidh poss cspiders - damhain-allaidh pl
tarantula spider damhan-allaidh tarantula
Subject: Science
spinal chord
còrd an droma
n phr
Subject: Science
spine
cnàimh-droma
n(m)
spine - cnàimh-droma poss cspines - cnàimhean-droma plspines - cnàmhean-droma pl
spinal chord còrd an droma
Subject: Science
spiral
snìomhan
n(m)
spiral - snìomhain poss cspirals - snìomhanan pl
Subject: Science
spiral
snìomhanach
adj
spiral shape cruth snìomhanach
Subject: Mathematics
spiritual
spioradail
adj
spiritual beings creutairean spioradail
spiritual renewal ath-nuadhachadh spioradail
Subject: Religious and Moral Education
spit
teanga
n(f)
spit - teanga poss cspits - teangan plspits - teangannan pl
sand spit teanga-gainmhich
Subject: Geography
spoil heap
dùn sgudal mèinne
n phr
Subject: Geography
sponge
spong
n(m)
sponge - spuing poss csponges - spongan pl
Subject: Science
spoon
spàin
n(f)
spoon - spàine poss cspoons - spàinean plspoons - spàintean plspoons - spàineachan pl
horn spoons spàinean adhairce
Subject: Home Economics
sport
spòrs
n(f)
sport - spòrsa poss csports - spòrsan pl
air sports spòrsan adhair
aquatic sports spòrsan uisge
athletic sports spòrsan lùth-chleasach
equestrian sports spòrsan marcachd
outdoor sports spòrsan a-muigh
physical activity and sports gnìomhachd chorporra agus spòrs
sports centre ionad-spòrs
sports facilities goireasan spòrs
sports, games and entertainment spòrs, geamannan agus dibhearsain
Subject: Physical Education
spot
spot
n(m)
spot - spot poss cspots - spotan pl
Subject: Mathematics
spot
dotag
n(f)
spot - dotaig poss cspots - dotagan pl
dot grid cliath-dhotagan
Subject: Mathematics
spot
guirean
n(m)
spot - guirein poss cspots - guireanan pl
outbreak of spots plàigh ghuireanan
Subject: Personal and Social Education
spot height
puing-àirde
n(f)
spot height - puing-àirde poss cspot heights - puingean-àirde pl
Subject: Geography
spreadsheet
cliath-dhuilleag
n(f)
spreadsheet - cliath-dhuilleig(e) poss cspreadsheets - cliath-dhuilleagan pl
Subject: Computing
spring
earrach
n(m)
spring - earraich poss csprings - earraich pl
beginning of spring toiseach an earraich
spring equinox co-fhad nan tràth earraich
spring work obair an earraich
Subject: General
sprinkler
frasadair
n(m)
sprinkler - frasadair poss csprinklers - frasadairean pl
Subject: GeographyGeneral
Spurn Head
Rubha Spurn
n(m)
Spurn Head - Rubha Spurn poss c
fossils found in Spurn Head fosailean rin lorg air Rubha Spurn
Subject: Geography
square
ceàrnag
n(f)
square - ceàrnaig poss csquares - ceàrnagan pl
inscribed square (in a circle) ceàrnag chuairt-chearcallaichte
inverse square law lagh nan ceàrnagan mùiteach
magic square ceàrnag sheunta
multiplication square ceàrnag iomadachaidh
Subject: Mathematics
square
ceàrnagach
adj
square based pyramid pioramaid le bonn ceàrnagach
square centimetre ceudameatair ceàrnagach
square dot grid cliath-dhotagan cheàrnagach
square face aodann ceàrnagach
square faces aodainn chearnagach
square foot troigh cheàrnagach
square kilometre cilemeatair ceàrnagach
square number àireamh cheàrnagach (1, 4, 9)
square root freumh ceàrnagach
square roots freumhan ceàrnagach
square unit aonad ceàrnagach
square units aonadan ceàrnagach
squared paper pàipear ceàrnagach
Subject: Mathematics
square
ceàrnagaich
vb
Subject: Mathematics
squared
ceàrnagaichte
adj
squared deviation claonadh ceàrnagaichte
squared lengths faidean ceàrnagaichte
squared number àireamh cheàrnagaichte (\( 3^2, 7^2 \))
Subject: Mathematics
squaring
a' ceàrnagachadh
vb n
Subject: Mathematics
squirrel
feòrag
n(f)
squirrel - feòraig poss csquirrels - feòragan pl
grey squirrel feòrag ghlas
ground squirrel feòrag-thalmhainn
red squirrel feòrag ruadh
Subject: Science
Sri Lanka
Sri Lanka
n(m/f)
Sri Lanka - Shri Lanka poss c
Republic of Sri Lanka Poblachd Shri Lanka
Subject: Geography
St Abb's Head
Rubha St Abb
n(m)
rocks of St Abb's Head creagan Rubha St Abb
Subject: Geography
St Andrews
Cill Rìmhinn
University of St Andrews Oilthigh Chill Rìmhinn
Subject: Geography
St Brides Bay
Bàgh St Bride
n(m)
St Brides Bay - Bàgh St Bride poss c
villages around St Brides Bay bailtean timcheall air Bàgh St Bride
Subject: Geography
St Catherine's Point
Rubha St Catherine
n(m)
St Catherine's Point - Rubha St Catherine poss c
walk around St Catherine's Point cuairt timcheall air Rubha St Catherine
Subject: Geography
St David's Head
Rubha St David
n(m)
St David's Head - Rubha St David poss c
St David's Head, Wales Rubha St David, A' Chuimrigh
Subject: Geography
St George's Channel
Caolas St George
n(m)
St George's Channel - Caolas St George poss c
St George's Channel is between Wales and Ireland tha Caolas St George eadar Èirinn agus a' Chuimrigh
Subject: Geography
St George's Channel
Caolas St George
Subject: Geography
St John's Point
Rubha Charraig an Rois
Subject: Geography
St Kilda
Hiort
Island of St Kilda Eilean Hiort
people of St Kilda muinntir Hiort
Subject: Geography
St Magnus Bay
Bàgh St Magnus
n(m)
St Magnus Bay boat trips tursan-bàta Bàgh St Magnus
Subject: Geography
St. Kitts and Nevis
St. Kitts agus Nevis
n(m/f)
St. Kitts and Nevis - St. Kitts agus Nevis poss c
Federation of St. Kitts and Nevis Feadaralachd St. Kitts agus Nevis
Subject: Geography
St. Lucia
St. Lucia
n(m/f)
St. Lucia - St. Lucia poss c
size of St. Lucia meud St. Lucia
Subject: Geography
St. Vincent and The Grenadines
St. Vincent agus Na Grenadines
n phr
St. Vincent and The Grenadines - St. Vincent agus Na Grenadines poss c
islands of St. Vincent and The Grenadines eileanan St. Vincent agus nan Grenadines
Subject: Geography
stack
stac
n(m)
stack - staca poss cstack - stacannan pl
Subject: Geography
staff
luchd-obrach
n(m)
staff - luchd-obrach poss c
Gaelic staff development administrator rianaire leasachadh luchd-obrach Gàidhlig
staff developer neach-leasachaidh luchd-obrach
staff development leasachadh luchd-obrach
staff member neach-obrach
Subject: General
stage
ìre
n(f)
stage - ìre poss cstages - ìrean pl
age and stage aois agus ìre
stages of learning ìrean ionnsachaidh
Subject: General
stage
àrd-ùrlar
n(m)
stage - àrd-ùrlair poss cstages - àrd-ùrlair pl
stage presentations taisbeanaidhean àrd-ùrlair
Subject: General
stalactite
aol-chluigean
n(m)
stalactite - aol-chluigein poss cstalactites - aol-chluigeanan pl
Subject: Geography
stalagmite
aol-charragh
n(f)
stalagmite - aol-charraigh poss cstalagmites - aol-charraighean pl
Subject: Geography
stamen
stèimean
n(m)
stamen - stèimein poss cstamens - stèimeanan pl
Subject: Science
standard
àbhaisteach
adj
standard deviation claonadh àbhaisteach
standard notation/number form riochd àbhaisteach
standard written method dòigh-sgrìobhaidh àbhaisteach
Subject: Mathematics
standard
slat-tomhais
n(f)
standard - slait-thomhais poss cstandards - slatan-tomhais pl
arbitrary standard slat-tomhais neo-shuidhichte
Subject: Mathematics
standard
coitcheann
adj
standard form (scientific notation) riochd coitcheann (riochd saidheansail)
Subject: Mathematics
standard of living
cor-beòshlaint
n(m)
standard of living - cor-beòshlaint pl
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
standardisation
bun-thomhas
n(m)
standardisation - bun-thomhais poss cstandardisations - bun-thomhasan pl
Subject: General
standby
aig tàmh
adv
Subject: Computing
stapes
stiorap na cluaise
n phr
Subject: Science
star
reul
n(f)
star - reula poss cstar - rèil poss cstars - reultan pl
binary star system siostam reul chàraideach
binary star system movement gluasad siostam reul chàraideach
guiding star reul-iùil
neutron stars reultan niutronach
pole star reul-iùil
size of the star meud na reula
star brightness soilleireachd na reula
Star of David Reul Dhaibhidh
Subject: Science
star
rionnag
n(f)
star - rionnaig(e) poss cstars - rionnagan pl
light of the star solas na rionnaig(e)
neutron stars rionnagan niutronach
shooting star sgeith-rionnaig
Subject: Science
starch
stalc
n(m)
starch - stailc poss cstarches - stalcan pl
starchy stalcach
starchy food biadh stalcach
Subject: Science
start
toiseach
n(m)
start - toisich poss c
back to start air ais chun toisich
Subject: Computing
start
tòisich
vb
start here tòisich an seo
start menu menu-tòiseachaidh
start new thread tòisich snàithlean ùr
Subject: Computing
Start Point
Rubha Start
n(m)
Start Point - Rubha Start poss c
Start Point lighthouse taigh-solais Rubha Start
Subject: Geography
startup
tòiseachadh
n(m)
startup - tòiseachaidh poss cstartups - tòiseachaidhean pl
Subject: Computing
starvation
gortachd
n(f)
starvation - gortachd poss c
Subject: Geography
state
staid
n(f)
state - staide poss cstates - staidean pl
subconscious and altered states fo-mhothachadh agus staidean atharraichte
Subject: General
state
stàit
n(f)
state - stàite poss cstates - stàitean pl
Federated States of Micronesia Stàitean Feadaralach Mhicronesia
North central United States Ceann a tuath meadhan nan Stàitean Aonaichte
Northeastern United States Ear-thuath nan Stàitean Aonaichte
relation of state to organized groups dàimh stàite ri buidhnean eagraichte
south central United States ceann a deas meadhan nan Stàitean Aonaichte
southeastern United States ear-dheas nan Stàitean Aonaichte
systems of governments and states siostaman riaghaltasan agus stàitean
United States of America Na Stàitean Aonaichte
Western United States Na Stàitean Aonaichte an Iar
Subject: Geography
statement
cunntas
n(m)
statement - cunntais poss cstatements - cunntasan pl
statement of variation fiosrachadh mu atharrachadh
Subject: Mathematics
statement
aithisg
n(f)
statement - aithisg poss cstatements - aithisgean pl
bank statement aithisg-banca
statement of variation fiosrachadh mu atharrachadh
Subject: Mathematics
station
stèisean
n(m)
station - stèisein poss cstations - stèiseanan pl
climate station stèisean gnàth-shìde
geo-thermal energy power station stèisean cumhachd lùth geo-thearmach
lifeboat station stèisean bàta-teasairginn
nuclear power station stèisean cumhachd niuclasach
railway station stèisean-rèile
weather station stèisean sìde
weather station circle cearcall stèisean-sìde
Subject: GeographyGeneralScience
stationary point
puing-tionndaidh
n(f)
stationary point - puinge-tionndaidh poss cstationary points - puingean-tionndaidh pl
Subject: Mathematics
statistic
staitistig
n(f)
statistic - staitistig poss cstatistics - staitistigean pl
Subject: General
statistics
staitistearachd
n(f)
statistics - staitistearachd poss c
Subject: General
stave
cliath
n(m)
stave - clèithe poss cstaves - cliathan pl
Subject: Music
steel
stàilinn
n(f)
steel - stàilinn(e) poss c
alloy steel aloidh stàilinn
steel rule rùilear stàilinn
steel wool clòimh stàilinn
tungsten steel stàilinn thungstain
Subject: Science
stellar
rionnagach
adj
Subject: Science
stellar
reultach
adj
Subject: Science
stem plot
plot-stoc (plot stoc-is-duilleach)
n(m)
Subject: Mathematics
stem-and-leaf
stoc-is-duilleach
back to back stem-and-leaf chart clàr stoc-is-duilleach cùl-ri-cùl
stem-and-leaf chart clàr stoc-is-duilleach
stem-and-leaf diagram diagram stoc-is-duilleach
stem-and-leaf graph graf stoc-is-duilleach
Subject: Mathematics
stereotype
gnàth-ìomhaigh
n(f)
stereotype - gnàth-ìomhaigh poss cstereotypes - gnàth-ìomhaighean pl
Subject: General
stewardship
stiùbhardachd
n(f)
stewardship - stiùbhardachd poss c
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
Stewarton
Baile nan Stiùbhartach
Stewarton war memorial cuimhneachan cogaidh Bhaile nan Stiùbhartach
Subject: Geography
sticky tape
teip steigeach
n(f)
sticky tape - teip steigich poss csticky tapes - teipichean steigeach pl
Subject: General
stigma
stiogma
n(m)
stigma - stiogma poss cstigmas - stiogmathan pl
Subject: Science
still calm
fèath
n(m/f)
still calm - fèatha poss ccalm periods - fèathan pl
Subject: Geography
stinkbug
breun-bhiastag
n(f)
stinkbug - breun-bhiastaig poss cstinkbugs - breun-bhiastagan pl
Subject: Science
Stirling
Sruighlea
Stirling Castle Caisteal Shruighlea
Subject: Geography
stock exchange
margadh nan earrannan
n(m)
stock exchange - margaidh nan earrannan poss cstock exchanges - margaidhean nan earrannan pl
Subject: Mathematics
stock market
margadh nan earrannan
n(m)
stock market - margaidh nan earrannan poss cstock markets - margaidhean nan earrannan pl
Subject: Mathematics
Stoic
Stoiceach
adj
Stoic philosophy feallsanachd Stoiceach
Subject: General
stomach
stamag
n(f)
stomach - stamaig poss cstomachs - stamagan pl
Subject: Science
stone
clach
n(f)
stone - cloiche poss cstones - clachan pl
quarried stone clach cuaraidh
Stone Age Linn na Cloiche
Subject: TechnicalScienceGeography
Stone Age
Linn na Cloiche
n phr
people of the Stone Age muinntir Linn na Cloiche
Subject: History
stone lines
sreathan chlachan
n phr
Subject: Geography
Stonehaven
Stonehaven
town of Stonehaven baile Stonehaven
Subject: Geography
stonemason
clachair
n(m)
stonemason - clachair poss cstonemasons - clachairean pl
Subject: Technical
stonework
clachaireachd
n(f)
stonework - clachaireachd poss c
Subject: Technical
stop
stad
vb
Subject: Computing
stop-clock
cloc-stad
n(m)
stop-clock - cloc-stad poss cstop-clocks - clocaichean-stad pl
Subject: Mathematics
stop-watch
uaireadair-stad
n(m)
stop-watch - uaireadair-stad poss cstop-watches - uaireadairean-stad pl
Subject: Mathematics
stopping distance
astar-stad
n(m)
stopping distance - astair-stad poss cstopping distances - astaran-stad pl
Subject: Mathematics
store
bùth
n(f)
store - bùtha poss cstores - bùthan plstores - bùithtean pl
department stores bùithtean ioma-roinn
Subject: GeographyGeneral
storm
stoirm
n(m/f)
storm - stoirme poss cstorms - stoirmean pl
eye of storm sùil stoirm
sandstorm stoirm-gainmhich
severe storm rag-stoirm
tropical storm stoirm t(h)ropaigeach
Subject: Geography
Stornoway
Steòrnabhagh
streets of Stornoway sràidean Steòrnabhaigh
Subject: Geography
story
stòiridh
n(f)
story - stòiridh poss cstories - stòiridhean pl
addition story stòiridh cur-ris
number story stòiridh-àireamhan
subtraction story stòiridh toirt-air-falbh
Subject: Mathematics
storyteller
sgeulaiche
n(m)
storyteller - sgeulaiche poss cstorytellers - sgeulaichean pl
Subject: General
Strabane
An Srath Bán
Subject: Geography
Strachur
Srath Chura
Strachur community coimhearsnachd Shrath Chura
Subject: Geography
straight
dìreach
adj
straight edge oir dhìreach
straight line loidhne dhìreach
straight-line graph graf loidhne-dhìreach
Subject: Mathematics
strait
caolas
n(m)
strait - caolais poss cstraits - caolais pl
Menai Strait Caolas Mhenai
Strait of Dover Caolas Dhover
width of a strait leud caolais
width of the strait leud a' chaolais
Subject: Geography
Strait of Dover
Caolas Dhover
n(m)
Strait of Dover - Caolas Dhover poss c
The Strait of Dover is between England and France tha Caolas Dhover eadar Sasainn agus an Fhraing
Subject: Geography
strand
iall
n(f)
strand - èill poss cstrands - iallan pl
information strand iall fiosrachaidh
information strands iallan fiosrachaidh
Subject: General
Strangford Lough
Loch Cuan
Subject: Geography
Stranraer
An t-Sròn Reamhar
Stranraer Castle Caisteal na Sròine Reamhair
Subject: Geography
strategy
ro-innleachd
n(f)
strategy - ro-innleachd poss cstrategies - ro-innleachdan pl
mental strategies ro-innleachdan inntinn
Subject: General
strath
srath
n(m)
strath - sratha poss cstraths - srathan pl
district of Strath sgìre an t-Sratha
Subject: Geography
stratosphere
stratospeur
n(m)
stratosphere - stratospeura poss c
Subject: Science
streak
strìoch
n(f)
streak - strìoch poss cstreaks - strìochan pl
primitive streak strìoch thùsach
Subject: General
stream
allt
n(m)
stream - uillt poss cstreams - uillt pl
meandering stream allt lùbach
misfit stream allt neo-chuimseach
Subject: Geography
stream
sruthan
n(m)
stream - sruthain poss cstreams - sruthain pl
meandering stream sruthan lùbach
Subject: Geography
street
sràid
n(f)
street - sràide poss cstreets - sràidean pl
grid iron street pattern pàtran-clèithe shràidean
one-way street sràid aon-shligheach
pedestrianised street sràid-coise
Princes' Street Sràid nam Prionnsan
Subject: Geography
strength
neart
n(m)
strength - neirt poss cstrengths - neartan pl
wind strength neart-gaoithe
wind strength cumhachd na gaoithe
Subject: General
stretch
sìneadh
n(m)
stretch - sìnidh poss cstretches - sìnidhean pl
one-way stretch sìneadh aon-shligheach
stretch factor factar-sìnidh
Subject: Mathematics
stretch
sìn
vb
Subject: Mathematics
stretching
a' sìneadh
vb n
Subject: Mathematics
strike
stràic
n(m)
strike - stràic poss cstrikes - stràicean pl
Subject: Music
strike
stràic
n(m)
strike - stràic poss cstrikes - stràicean pl
Subject: Music
stringed
teudach
adj
stringed instruments ionnsramaidean teudach
Subject: Music
stroke
stràc
n(f)
stroke - stràic poss cstrokes - stràcan pl
Subject: Music
stroke
stròc
n(m)
stroke - stròca poss cstrokes - stròcan pl
heatstroke stròc-grèine
she had a stroke ghabh i stròc
Subject: GeographySciencePersonal and Social Education
Stromness
Stromness
Stromness pier cidhe Stromness
Subject: Geography
Stronsay Firth
Linne Stronsay
n(f)
water of Stronsay Firth uisge Linne Stronsay
Subject: Geography
strontium
strontium
n(m)
strontium - strontium poss c
strontium chloride strontium clòraid
Subject: Science
structure
structar
n(m)
structure - structair poss cstructures - structaran pl
architectural structure structar ailtireachail
public structures structaran poblach
structures in landscape architecture structaran ann an ailtireachd deilbh-tìre
Subject: General
Strumble Head
Rubha Strumble
n(m)
Strumble Head - Rubha Strumble poss c
Strumble Head lighthouse taigh-solais Rubha Strumble
Subject: Geography
student
oileanach
n(m)
student - oileanaich poss cstudents - oileanaich pl
Art student oileanach Ealain
exchange student oileanach iomlaid
Head of Student Information Ceannard Fiosrachadh Oileanach
Student Progression Lead Practitioner Prìomh Neach-stiùiridh Adhartas Oileanach
Student Records Manager Manaidsear Chlàran Oileanach
Student Records Training Officer Oifigear Trèanaidh Chlàran Oileanach
Student Recruitment Officer Oifigear Trusadh Oileanach
Student Recruitment Officer, Admissions Oifigear Trusadh Oileanach, Ìnntrigeadh
Student Retention Lead Practitioner Prìomh Neach-stiùiridh Gleidheadh Oileanach
Student Support Assistant Neach-taice Taic Oileanach
Student Systems Specialist Eòlaiche Siostaman Oileanach
sudent support services coordinator co-òrdanaiche seirbheisean taic oileanach
Subject: Personal and Social Education
stump
stoc
n(m)
stump - stuic poss cstumps - stuic pl
Subject: Geography
style
stoidhle
n(f)
style (of plant) - stoidhle poss cstyles (of plant) - stoidhlean pl
Subject: Science
style
stoidhle
n(f)
style - stoidhle poss cstyles - stoidhlichean pl
Cascading Style Sheet (CSS) Iar-Shiota Stoidhle (CSS)
style sheet siota stoidhle
Subject: Computing
style
stoidhle
n(f)
style - stoidhle poss cstyles - stoidhlichean pl
bel canto style stoidhle bel canto
instrumental style stoidhle ionnsramaideach
Subject: Music
sub heading
fo-cheann
n(m)
sub heading - fo-chinn poss csub headings - fo-chinn pl
Subject: Computing
subconscious
fo-mhothachadh
n(m)
subconscious - fo-mhothachaidh poss c
subconscious and altered states fo-mhothachadh agus staidean atharraichte
the unconscious and the subconscious neo-mhothachadh agus fo-mhothachadh
Subject: General
subconscious
fo-mhothachail
adj
Subject: General
subdivide
fo-roinn
vb
Subject: Mathematics
subdividing
a' fo-roinn
vb n
Subject: Mathematics
subdivision
fo-roinneadh
n(f)
subdivision - fo-roinnidh poss csubdivisions - fo-roinnidhean pl
Subject: Mathematics
subduction
fo-bhruthadh
n(m) / n
subduction - fo-bhruthaidh poss c
subduction zone sòn fo-bhruthaidh
Subject: Geography
subgroup
fo-bhuidheann
n(m/f)
subgroup - fo-bhuidhne poss csubgroup - fo-bhuidhinn poss csubgroups - fo-bhuidhnean pl
Subject: Mathematics
subject
cuspair
n(m)
subject - cuspair poss csubjects - cuspairean pl
related subjects cuspairean co-cheangailte
social subjects cuspairean sòisealta
specific subjects cuspairean sònraichte
Subject: General
sublimate
uile-dheataich
vb
Subject: Science
sublimation
uile-dheatachadh
n(m)
sublimation - uile-dheatachaidh poss csublimations - uile-dheatachaidhean pl
Subject: Science
submit
cuir a-steach
vb
Subject: Computing
subsidy
subsadaidh
n(m)
subsidy - subsadaidh poss csubsidies - subsadaidhean pl
Subject: Geography
subsistence
bith-beò
n(m/f)
subsistence - bith-beò poss c
intensive subsistence farming dlùth-àiteachas bith-beò
subsistence farming tuathanachas bith-beò
Subject: Geography
subsite
fo-làrach
n(f)
subsite - fo-làraich poss csubsites - fo-làraichean pl
Subject: Computing
substance
stuth
n(m)
substance - stutha poss csubstance - stuthan pl
reactive substance stuth iom-obrachail
substance misuse mì-fheum de stuthan
Subject: General
substance misuse
mì-fheum de stuthan
n(m/f)
Subject: Personal and Social Education
substitute
ionadaich
vb
Subject: Mathematics
substituting
ag ionadachadh
vb n
Subject: Mathematics
substitution
ionadachadh
n(m)
substitution - ionadachaidh poss csubstitutions - ionadachaidhean pl
Subject: Mathematics
subtract
thoir-air-falbh
vb
subtract 8 from 20 thoir-air-falbh 8 bho 20
Subject: Mathematics
subtracting
a' toirt-air-falbh
vb n
Subject: Mathematics
subtraction
toirt-air-falbh
n(f)
subtraction - toirt-air-falbh poss c
subtraction chain sèine toirt-air-falbh
subtraction story stòiridh toirt-air-falbh
Subject: Mathematics
suburb
iomall-baile
n(m)
suburb - iomall-baile poss csuburbs - iomall-baile pl
Subject: Geography
succeed
soirbhich
vb
determined to succeed a' strì gu soirbheachadh
Subject: General
Suck
An tSuca
Subject: Geography
Sudan
Sudan
n(m)
Sudan - Shudan poss c
Republic of Sudan Poblachd Shudan
Subject: Geography
Suez
Suez
n(m/f)
Suez - Shuez poss c
Suez Canal Canàl Shuez
Subject: Geography
suffix
iar-leasachan
n(m)
suffix - iar-leasachain poss csuffices - iar-leasachain pl
Subject: Language
Suir
An tSiúir
Subject: Geography
sulphur
sulfar
n(m)
sulphur - sulfair poss c
sulphur dioxide sulfar dà-ogsaid
Subject: Science
sum
sùim
n(f)
sum - suim(e) poss csums - suimeannan pl
find the sum of these numbers lorg sùim nan àireamhan seo
how much (what amount/sum of) money do you have? dè an t-sùim airgid a tha agad?
sum of money sùim airgid
sum to infinity sùim gu neo-chrìochnachd
total sum sùim iomlan
Subject: Mathematics
Sumburgh Head
Rubha Shumburgh
n(m)
birds of Sumburgh Head eòin Rubha Shumburgh
Subject: Geography
summary
geàrr-chunntas
n(m)
summary - geàrr-chunntais poss csummaries - geàrr-chunntasan pl
first summary a' chiad gheàrr-chunntas
second summary an dara geàrr-chunntas
third summary an treas geàrr-chunntas
Subject: General
summary
giorrachadh
n(m)
summary - giorrachaidh poss csummaries - giorrachaidhean pl
five-figure summary giorrachadh còig-figearan
Subject: Mathematics
summer
samhradh
n(m)
summer - samhraidh poss csummers - samhraidhean pl
midsummer meadhan an t-samhraidh
spending the summer a' samhrachadh
summer solstice grian-stad an t-samhraidh
warmth of summer blàths an t-samhraidh
Subject: General
summit
mullach
n(m)
summit - mullaich poss csummits - mullaich plsummits - mullaichean pl
Monadhliath Mountain summits mullaich a' Mhonaidh Liath
summit (height in metres) mullach (àirde ann am meatairean)
summit of Ben Wyvis mullach Beinn Uais
Subject: Geography
sun
grian
n(f)
sun - grèine poss c
earth's elliptical orbit around the sun cuairt eilipseach na Talmhainn timcheall na Grèine
motion of the sun gluasad na grèine
sun's energy lùth na grèine
sunlight solas na grèine
sunrise èirigh na grèine
sunset dol fodha na grèine
the Sun a' Ghrian
Subject: ScienceGeography
Sunday
Là na Sàbaid
n phr
Easter Sunday Sàbaid na Càisge
Sun LnS
Sunday afternoon feasgar na Sàbaid
Sunday night oidhche na Sàbaid
Sunday school sgoil Shàbaid
Subject: General
Sunday
Didòmhnaich
n(m)
Sunday - Didòmhnaich poss c
Easter Sunday Didòmhnaich na Càisge
Remembrance Sunday Didòmhnaich a' Chuimhneachaidh
Sun Did
Sunday morning madainn Didòmhnaich
Sunday night oidhche Dhòmhnaich
Subject: General
sunlight
solas na grèine
n phr
Subject: Science
sunrise
èirigh na grèine
n phr
Subject: Science
sunset
dol fodha na grèine
n(m)
Subject: Science
sunshine hours
uairean grèine
n phr
Subject: Geography
superfood
sàr-bhiadh
n(m)
superfood - sàr-bhìdh poss csuperfoods - sàr-bhiadhan pl
Subject: Home Economics
superlative
feabhasach
adj
superlative adjective buadhair feabhasach
Subject: Language
supernova
supernova
n(f)
Subject: Science
supplement
co-leasachadh
n(m)
supplement - co-leasachaidh poss csupplements - co-leasachaidhean pl
the supplement of x co-leasachadh x
Subject: Mathematics
supplementary
co-leasachail
adj
supplementary angle ceàrn co-leasachail
supplementary to ∠ABC co-leasachail ri ∠ABC
Subject: Mathematics
support
taic
n(f)
support - taice poss c
additional support for learning taic a bharrachd airson ionnsachadh
additional support needs feumalachdan taice a bharrachd
disability support coordinator co-òrdanaiche taic luchd-ciorraim
family support taic teaghlaich
family support worker neach-taice teaghlaich
helpdesk support analyst neach-anailis sheirbheisean taice
ICT support officer oifigear taice ICT
management for support for learning manaidseadh taic-ionnsachaidh
online support taic air-loidhne
personal support in schools taic phearsanta ann an sgoiltean
senior helpdesk support analyst àrd-neach-anailis sheirbhisean taice
student support assistant neach-taice taic oileanach
sudent support services coordinator co-òrdanaiche seirbheisean taic oileanach
support for learning taic-ionnsachaidh
support for new teachers website làrach-lìn airson taic do thidsearan ùra
support for reflection taic airson meòrachadh
support officer oifigear taice
supporting children's learning a' cur taic ri ionnsachadh chloinne
supporting primary and lower education a' cur taic ri foghlam bun-sgoile agus nas tràithe
technical support taic theicnigeach
technical support officer oifigear taice teicnigeach
VC technical support officer oifigear taice teicnigeach VC
Subject: General
surd
surd
n(m)
surd - surd poss csurds - surdan pl
equivalent surds surdan co-ionann
Subject: Mathematics
surface
uachdar
n(m)
surface - uachdair poss csurfaces - uachdaran pl
surface development leasachadh uachdair
Subject: Technical
surface
uachdar
n(m)
surface - uachdair poss csurfaces - uachdaran pl
surface area farsaingeachd uachdair
surface area farsaingeachd-raoin
Subject: Mathematics
surface features
feartan uachdair
n phr
Subject: Geography
surfactant
surfactant
n(m)
surfactant - surfactant poss csurfactants - surfactantan pl
Subject: Science
surgeon
lannsair
n(m)
surgeon - lannsair poss csurgeons - lannsairean pl
army surgeon lannsair-airm
orthopaedic surgeon lannsair-chnàmhan
Subject: Science
surgery
lannsaireachd
n(f)
surgery - lannsaireachd poss c
surgery and related medical specialities lannsaireachd agus raointean meidigeach co-cheangailte
Subject: General
suricate
suriceit
n(m)
suricate - suriceit poss csuricates - suriceitean pl
Subject: Science
Suriname
Suranam
n(m/f)
Suriname - Shuranam poss c
Republic of Suriname Poblachd Shuranam
Subject: Geography
surname
sloinneadh
n(m)
surname - sloinnidh poss csurnames - sloinnidhean pl
Subject: General
surname
cinneadh
n(m)
surname - cinnidh poss csurnames - cinnidhean pl
Subject: General
survey
sgrùdadh
n(m)
survey - sgrùdaidh poss csurveys - sgrùdaidhean pl
Subject: Mathematics
survey
tomhas
n(m)
survey - tomhais poss csurveys - tomhasan plsurveys - toimhsean pl
Subject: Mathematics
survey
suirbhidh
n(m)
survey - suirbhidh poss csurveys - suirbhidhean pl
environmental quality survey suirbhidh càileachd àrainneachd
Ordinance Survey map map Suirbhidh Òrdanais (SÒ)
traffic survey suirbhidh trafaig
Subject: MathematicsGeography
suspension
speinsean
n(m)
suspension - speinsean poss c
Subject: Geography
sustainability
seasmhachd
n(f)
sustainability - seasmhachd poss c
Subject: GeographyGeneral
sustainable
seasmhach
adj
sustainable development leasachadh seasmhach
sustainable development education foghlam leasachadh seasmhach
sustainable forestry schemes sgeamaichean coilltearachd sheasmach
sustainable practices cleachdaidhean seasmhach
sustainable tourism turasachd sheasmhach
Subject: GeneralGeography
sustainable practices
cleachdaidhean seasmhach
n phr
Subject: Geography
Sutherland
Cataibh
Sutherland - Chataibh poss c
Duke of Sutherland Diùc Chataibh
Subject: Geography
swallow hole
toll-slugaidh
n(m)
swallow hole - tuill-slugaidh poss cswallow holes - tuill-slugaidh pl
Subject: Geography
swap
suap
n(m)
swap - suap poss cswaps - suapan pl
Subject: General
swash
sluaisreadh
n(m)
swash - sluaisridh poss c
Subject: Geography
Swaziland
Swaziland
n(m/f)
Swaziland - Swaziland poss c
Kingdom of Swaziland Rìoghachd Swaziland
Subject: Geography
Sweden
An t-Suain
n(f)
Sweden - na Suain poss c
King of Sweden Rìgh na Suain
Subject: Geography
Switzerland
An Eilbheis
n(f)
Switzerland - na h-Eilbheis poss c
mountains of Switzerland beanntan na h-Eilbheis
Subject: Geography
Swords
Sord
Subject: Geography
sycamore
siocamor
n(m)
sycamore - siocamoir poss csycamores - siocamoran pl
Subject: Science
syllogism
syllogism
n(m)
syllogism - syllogism poss csyllogisms - syllogisms pl
Subject: General
symbol
comharra
n(m)
symbol - comharra poss csymbols - comharran pl
mathematical symbols comharran matamataigeach
status symbol comharra inbhe
Subject: General
symbol
soidhne
n(m)
symbol - soidhne poss csymbols - soidhnichean pl
Subject: Mathematics
symbol
samhla
n(m)
symbol - samhla poss csymbols - samhlan pl
copyright symbol samhla chòraichean
map symbol samhla mapa
Subject: General
symbolic(al)
samhlachail
adj
Subject: General
symbolisation
samhlachadh
n(m)
symbolisation - samhlachaidh poss c
Subject: General
symbolise
samhlaich
vb
Subject: General
symbolism
samhlachas
n(m)
symbolism - samhlachais poss c
Subject: General
symbolist
samhlaiche
n(m)
symbolist - samhlaiche poss csymbolists - samhlaichean pl
Subject: General
symmetrical
co-chothromach
adj
symmetrical designs dealbhan co-chothromach
symmetrical patterns pàtrain cho-chothromach
Subject: Mathematics
symmetrical
cothromaichte
adj
symmetrical shape cumadh cothromaichte
Subject: Mathematics
symmetry
co-chothromachd
n(f)
symmetry - co-chothromachd poss c
glide symmetry co-chothromachd glaidhdidh
half-turn symmetry co-chothromachd leth-chuartail
line symmetry co-chothromachd loidhne
quarter turn symmetry co-chothromachd cairteal-chuartail
reflection symmetry co-chothromachd faileis-sgàthain
rotational symmetry co-chothromachd chuartail
translation symmetry co-chothromachd eadar-chàireachail
turn symmetry co-chothromachd chuartail
Subject: Mathematics
symmetry
cothromachaidh
adj
axis of symmetry axis-cothromachaidh
centre of symmetry meadhan-cothromachaidh
line of symmetry loidhne-cothromachaidh
order of symmetry òrdugh-cothromachaidh
plane of symmetry raon-cothromachaidh
Subject: Mathematics
symphony
siomfonaidh
n(m)
symphony - siomfonaidh poss csymphonies - siomfonaidhean pl
pastoral symphony siomfonaidh pastarail
symphony orchestra orcastra shiomfonaidh
Subject: Music
synagogue
sionagog
n(m)
synagogue - sionagog poss csynagogues - sionagogan pl
Subject: GeographyReligious and Moral Education
synchronous
co-thìmeach
adj
Subject: Science
synoptic
sionoptaig
adj
synoptic chart clàr sionoptaig
Subject: Geography
synoptic chart
cairt sionoptaig
n phr
Subject: Geography
synthetic
sinteataig
adj
synthetic materials stuthan sinteataig
Subject: Science
Syria
Siria
n(m/f)
Syria - Shiria poss c
Republic of Syria Poblachd Shiria
Subject: Geography
system
siostam
n(m)
system - siostaim poss csystems - siostaman pl
breathing system siostam analachaidh
communication systems siostaman conaltraidh
ethical systems siostaman beus-eòlach
immune system siostam dìon-bodhaig
information systems siostaman fiosrachaidh
respiratory system siostam analachaidh
writing systems siostaman sgrìobhaidh
Subject: General
system
siostam
n(m)
system - siostaim poss csystems - siostaman pl
content management system (CMS) siostam rianachd susbaint (CMS)
informations systems analyst neach-anailis siostaman fiosrachaidh
system administrator rianaire siostaim
systems analyst neach-anailis shiostaman
Subject: Computing
system
siostam
n(m)
system - siosta(i)m poss csystems - siostaman pl
counting system siostam cunntaidh
monetary system siostam airgid
notation system siostam-comharraidh
Subject: Mathematics
systematically
(gu) rianail
adv
Subject: General
systematically
gu siostamataigeach
adv
Subject: Mathematics