Logo: An Seotal

Facail a’ tòiseachadh le:

Facail a’ tòiseachadh le

Là na Sàbaid
Sunday
n phr
feasgar na Sàbaid Sunday afternoon
LnS Sun
oidhche na Sàbaid Sunday night
Sàbaid na Càisge Easter Sunday
sgoil Shàbaid Sunday school
Subject: General
làbha
lava
n(f)
làbha - lava poss clava - làbha pl
sruth làbha lava flow
Subject: Geography
labhair
chat
vb
Subject: Computing
labhairt
talking
n(f)
labhairt - talking poss c
èisteachd agus labhairt listening and talking
èisteachd agus labhairt còmhla listening and talking with others
innealan airson èisteachd agus labhairt/leughadh/sgrìobhadh tools for listening and talking/reading/writing
Subject: General
lach
duck
n(f)
lacha - duck poss cducks - lachain plducks - lachan pl
Subject: Science
lachtach
lactic
adj
searbhag lachtach lactic acid
Subject: Science
lactos
lactose
n(m)
lactos - lactose poss c
chan fhulaing Seumas lactos James is lactose intolerant
gun fhulangas air lactos lactose intolerant
Subject: Home Economics
ladhran-tràghad
sandpiper
n(m)
ladhrain-tràghad - sandpiper poss csandpipers - ladhrain-tràghad pl
Subject: GeographyScience
lag
hollow
n(m/f)
laig - hollow poss cluig - hollow poss chollows - lagan pl
Subject: Geography
lagh
law
n(m)
lagha - law poss claws - laghannan pl
casaid-cùirte law suit
cùis-lagha court case
lagh an sgaoilidh distributive law
lagh armailteach military law
lagh bun-reachdail constitutional law
lagh chìsean tax law
lagh cultair cultural law
lagh dhùthchannan law of nations
lagh eadar-nàiseanta international law
lagh eucorach criminal law
lagh foghlaim education law
lagh malairt trade law
lagh obrach labour law
lagh prìobhaideach private law
lagh rianachail administrative law
lagh sòisealta social law
lagh uachdranasan agus cheàrnaidhean sònraichte law of specific jurisdictions and areas
laghan, riaghailtean agus cùisean laws, regulations and cases
sgoil-lagha law school
Sgoil-lagha Harvard Harvard Law School
Subject: General
Lagh an Sgaoilidh
Distributive Law
n phr
Subject: Mathematics
laghairt
lizard
n(m/f)
laghairt - lizard poss clizards - laghairtean pl
laghairt adharcach Theagsas Texas horned lizard
Subject: Science
lagùn
lagoon
n(m)
lagùn - lagoon poss clagoons - lagùnaichean pllagoons - lagùnan pl
Subject: Geography
Laideann
Latin
n(f)
Laidinn - Latin poss c
bàrdachd lirig Laidinn Latin lyric poetry
cleachdadh na Laidinn chlasaigich classical Latin usage
faclairean Laideann chlasaigeach classical Latin dictionaries
Laideann chlasaigeach classical Latin
Laideann iar-chlasaigeach agus choitcheann postclassical and vulgar Latin
seann Laideann old Latin
Subject: Language
laigh air
lengthen slightly
vb
laigh air an nota sin slightly lengthen that note
Subject: Music
laigh air
rest on
vb
laigh air an nota rest on the note
Subject: Music
làimhseachadh
treatment
n(m)
làimhseachaidh - treatment poss c
làimhseachadh cruinn-eòlach geographic treatment
làimhseachadh dhaoine persons treatment
làimhseachadh eachdraidheil historical treatment
Subject: General
làmh-choille
cubit
n(f)
làimhe-coille - cubit poss ccubits - làmhan-coille pl
Subject: Mathematics
làmh-sgrìobhainn
manuscript
n(f)
làmh-sgrìobhainn(e) - manuscript poss cmanuscripts - làmh-sgrìobhainnean pl
làmh-sgrìobhainnean agus leabhraichean tearc manuscripts and rare books
Subject: General
lampa
lamp
n(f)
lampa - lamp poss clamps - lampaichean pl
lampa teasachaidh heat lamp
solas na lampa light of the lamp
Subject: Science
Langholm
Langholm
eachdraidh Langholm history of Langholm
Subject: Geography
Lannraig
Lanark
eachdraidh Lannraig history of Lanark
Subject: Geography
lannsair
surgeon
n(m)
lannsair - surgeon poss csurgeons - lannsairean pl
lannsair-airm army surgeon
lannsair-chnàmhan orthopaedic surgeon
Subject: Science
lannsaireachd
surgery
n(f)
lannsaireachd - surgery poss c
lannsaireachd agus raointean meidigeach co-cheangailte surgery and related medical specialities
Subject: General
lantanach
lanthanide
n(m)
lantanaich - lanthanide poss clanthanides - lantanaich pl
sreath nan lantanach lanthanide series
Subject: Science
lantanach
lanthanoid
n(m)
lantanaich - lanthanoid poss clanthanoids - lantanaich pl
sreath nan lantanach lanthanoid series
Subject: Science
lantanum
lanthanum
n(m)
lantanum - lanthanum poss c
Subject: Science
laoch
warrior
n(m)
laoich - warrior poss cwarriors - laoich pl
Subject: General
laoidh
anthem
n(m/f)
laoidhe - anthem poss canthems - laoidhean pl
laoidh nàiseanta national anthem
Subject: Music
laoidh
hymn
n(m/f)
laoidhe - hymn poss chymn - laoidhean pl
fonn na laoidhe the hymn tune
Subject: Music
Laos
Laos
n(m/f)
Laos - Laos poss c
dùthaich Laos country of Laos
Subject: Geography
làrach
site
n(m/f)
làraich - site poss csites - làraich plsites - làraichean pl
aithisgean làraich site reports
feartan làraich site features
làraichean-lìn sòisealta social network sites
mapa làraich sitemap
Subject: Computing
làrach
site
n(m/f)
làraich - site poss csites - làraich plsites - làraichean pl
Inbhe Làrach Dualchas Cruinneil World Heritage Site status
làrach cuirm-cnuic picnic site
Làrach de Shùim Shònraichte Shaidheansail (SSSI) Site of Special Scientific Interest (SSSI)
làrach gnìomhachais industrial site
làrach lìonadh-talmhainn landfill site
làrach-uaine greenfield site
plana-làraich site plan
sgeama làraichean-is-seirbheisean site and service scheme
Subject: GeographyGeneral
làrach cuirm-cnuic
picnic site
n phr
Subject: Geography
Làrach de Shùim Shònraichte Shaidheansail (SSSI)
Site of Special Scientific Interest (SSSI)
n phr
Subject: GeographyScience
làrach-lìn
website
n(f)
làraich-lìn - website poss cwebsites - làraich-lìn pl
cleachd làrach-lìn fisidh use phishing website
làrach-lìn airson taic do thidsearan ùra support for new teachers website
làrach-lìn fisidh phishing website
làrach-lìn thidsearan ùra new teachers website
seirbheisean làraich-lìn website services
Subject: Computing
làrach-uaine
greenfield site
n(m/f)
làraich-uaine - greenfield site poss cgreenfield sites - làraichean-uaine pl
Subject: Geography
lasachadh
discount
n(m)
lasachaidh - discount poss cdiscounts - lasachaidhean pl
bùithtean lasachaidh discount shops
Subject: GeographyGeneralMathematics
lasaich
discount
vb
Subject: Mathematics
Latbhia
Latvia
n(m/f)
Latbhia - Latvia poss c
Poblachd Latbhia Republic of Latvia
Subject: Geography
Latbhianach
Latvian
adj
Subject: Geography
Latbhianach
Latvian
n(m)
Latbhianaich - Latvian poss cLatvians - Latbhianaich pl
Subject: Geography
Latbhianais
Latvian
n(f)
Latbhianais - Latvian poss c
Subject: Language
latha
date
n(m)
latha - date poss cdates - làithean pldates - lathaichean pl
Subject: General
latha
day
n(m)
latha - day poss cdays - làithean pldays - lathaichean pl
a latha 's a dh'oidhche day and night
là a’ bhreitheanais judgement day
Latha na Nollaig Christmas Day
Latha Naomh Anndra St Andrew's Day
latha-grèine solar day
latha-reultach sidereal day
lathaichean, uairean agus àiteachan aoraidh days, times and places of observance
seachd làithean seven days
solas an latha daylight
Subject: Science
latha-reultach
sidereal day
n(m)
latha-reultach - sidereal day poss c
Subject: Science
latha-saor
holiday
n(m)
latha-saor - holiday poss cholidays - làithean-saora pl
baile turasachd holiday resort
làithean-saora pacaideach package holidays
riochdairean làithean-saora holiday reps
sgìre turasachd holiday resort
Subject: GeographyGeneral
làthach
mud
n(f)
làthaich - mud poss clàthcha - mud poss c
Subject: Geography
Latharna
Larne
Subject: Geography
lawrencium
lawrencium
n(m)
lawrencium - lawrencium poss c
Subject: Science
leabhar
book
n(m)
leabhair - book poss cbooks - leabhraichean pl
An Leabhar The Book
Fèis Leabhraichean Wigtown Wigtown Book Festival
làmh-sgrìobhainnean agus leabhraichean tearc manuscripts and rare books
leabhar nan raisean(s) ration book
leabhar naomh holy book
leabhar reasabaidhean recipe book
leabhar sheòlaidhean address book
leabhar sheòlaidhean Outlook Outlook Address Book
leabhar sheòlaidhean pearsanta personal address book
leabhar tearc rare book
leabhar-d e-book
leabhar-sgoile school book
leabhraichean bloca block books
leabhraichean clò-bhuailte printed books
leabhraichean comharraichte airson am fòrmat books notable for format
leabhraichean comharraichte airson an còmhdaich books notable for bindings
leabhraichean comharraichte airson cò leis agus cò às a tha iad books notable for ownership or origin
leabhraichean comharraichte airson dhealbhan books notable for illustrations
leabhraichean dàin an t-Seann Tiomnaidh poetic books of the Old Testament
leabhraichean eachdraidheil an t-Seann Tiomnaidh historical books of the Old Testament
leabhraichean fàidheil an t-Seann Tiomnaidh prophetic books of the Old Testament
leabhraichean Gàidhlig Gaelic books
lèirmheas leabhair book review
leughadair-d e-book reader
Urras Leabhraichean nan Eilean The Islands Book Trust
Subject: General
leabhar mòr-eòlais
encyclopedia
n phr
encyclopedias - leabhraichean mòr-eòlais pl
leabhraichean mòr-eòlais anns a' Bheurla Ameireaganaich encyclopedias in American English
leabhraichean mòr-eòlais coitcheann general encyclopedic works
Subject: General
leabhar sheòlaidhean
address book
n(m)
Leabhar Sheòlaidhean - address book poss caddress books - Leabhraichean Sheòlaidhean pl
Subject: Computing
leabhar-cheist
catechism
n(m)
leabhair-cheist - catechism poss ccatechisms - leabhraichean-cheist pl
creudan agus leabhraichean cheist creeds and catechisms
Leabhar Aithghearr nan Ceist the Shorter Catechism
Subject: Religious and Moral Education
leabhar-d
e-book
n(m)
leabhair-d - e-book poss ce-books - leabhraichean-d pl
leabhar-dealain e-book
leughadair-d e-book reader
leughadair-dealain e-book reader
lorg san leabhar-d search e-book
Subject: Computing
leabharlann
library
n(m/f)
leabharlainn - library poss clibraries - leabharlainn pllibraries - leabharlannan pl
dàimhean leabharlannan library relationships
leabharlannan airson chuspairean sònraichte libraries for specific subjects
leabharlannan coitcheann general libraries
obrachadh leabharlainn library operations
saidheansan leabharlainn library sciences
saidheansan leabharlainn agus fiosrachaidh library and information sciences
stòr susbaint content library
Subject: General
leac
tile
n(f)
lice - tile poss ctiles - leacan pl
Subject: Mathematics
leac
platform
n(f)
lic - platform poss clice - platform poss cplatform - leacan pl
Subject: Geography
leacadh
tiling
n(m)
leacaidh - tiling poss ctilings - leacaidhean pl
pàtran-leacaidh tiling pattern
Subject: Mathematics
leacaich
tile
vb
leacaich an raon tile the plane
Subject: Mathematics
leag
collapse
vb
Subject: Computing
leaghte
molten
adj
creag leaghte molten rock
Subject: Geography
lean ort
proceed
vb
rach gu cunntair proceed to checkout
Subject: Computing
leanabh
baby
n(m)
leanaibh - baby poss cbabies - leanaban plbabies - leanabhan pl
leanaban roghnaichte designer babies
leanabh roghnaichte designer baby
leanabh tiùb-deuchainn test tube baby
Subject: Science
leanabh
child
n(m)
leanaibh - child poss cchildren - leanaban plchildren - leanabhan pl
leanabh an àigh child in the manger
Subject: General
lèanag
green
n(f)
lèanaig(e) - green poss cgreens - lèanagan pl
lèana-bòbhlaidh bowling green
Subject: General
leannan
boyfriend
n(m)
leannain - boyfriend poss cboyfriends - leannain pl
Subject: Personal and Social Education
leannan
girlfriend
n(m)
leannain - girlfriend poss cgirlfriends - leannain pl
Subject: Personal and Social Education
leantainneach
consecutive
adj
àireamhan leantainneach consecutive numbers
Subject: Mathematics
leantainneach
longitudinal
adj
sgrùdadh leantainneach longitudinal study
Subject: General
leantainneach
continuing
adj
An Eaglais Shaor Leantainneach Free Church (Continuing)
Leasachadh Proifeiseanta Leantainneach Continuing Professional Development (CPD)
Subject: General
leas-abhainn
tributary
n(f)
leas-aibhne - tributary poss ctributaries - leas-aibhnichean pl
leas-ghleann tributary valley
Subject: Geography
leas-chòn
secondary cone
n(m)
leas-chòn - secondary cone poss csecondary cones - leas-chònaichean pl
Subject: Geography
leas-dheatachan
secondary vent
n(m)
leas-dheatachain - secondary vent poss csecondary vents - leas-dheatachain pl
Subject: Geography
leas-phrosbaig
finderscope
n(m)
leas-phrosbaig(e) - finderscope poss cfinderscopes - leas-phrosbaigean pl
Subject: Science
leas-rathad
secondary road
n(m)
leas-rathaid - secondary road poss cleas-rothaid - secondary road poss csecondary roads - leas-rathaidean plsecondary roads - leas-ròidean pl
Subject: Geography
leasachadh
development
n(m)
leasachaidh - development poss cdevelopments - leasachaidhean pl
cothroman airson leasachadh pearsanta opportunities for personal development
Cùmhnantan Leasachadh Dùthchail Rural Development Contracts
cunntasair leasachaidh development accountant
foghlam leasachadh seasmhach sustainable development education
leasachadh dùthchail rural development
leasachadh eaconamach economic development
leasachadh luchd-obrach staff development
leasachadh pearsanta personal development
Leasachadh Proifeiseanta Leantainneach Continuing Professional Development (CPD)
leasachadh seasmhach sustainable development
leasachaidhean coimeirsealta commercial developments
leasachaidhean saidheansail scientific developments
loidhne leasachaidh line of development
manaidsear leasachadh gnothachais business development manager
manaidsear leasachaidh development manager
oifigear leasachaidh development officer
stiùiriche leasachaidh director of development
Subject: GeneralBusiness StudiesGeography
leasachadh
improvement
n(m)
leasachaidh - improvement poss cimprovements - leasachaidhean pl
feuchainn is leasachadh trial and improvement
Subject: Mathematics
leasachail
developmental
adj
saidhceòlas diùbhrasach agus leasachail differential and developmental psychology
Subject: General
leasaiche bòidhchid
beauty therapist
n phr
triùir leasaichean bòidhchid three beauty therapists
Subject: Personal and Social Education
leasaichte
developed
adj
dùthaich leasaichte developed country
Subject: GeographyGeneral
leasan
tutorial
n(m)
leasain - tutorials poss ctutorials - leasanan pl
leasanan air-loidhne online tutorials
Subject: General
Leasoto
Lesotho
n(m/f)
Leasoto - Lesotho poss c
Rìoghachd Leasoto Kingdom of Lesotho
Subject: Geography
leatas
lettuce
n(f)
leatas - lettuce poss clettuces - leatasan pl
Subject: Home Economics
leathad
slope
n(m)
leathaid - slope poss cleothaid - slope poss cslopes - leathadan plslopes - leòidean pl
àirde leathaid height of a slope
Leathad a' Chuain Shèimh Pacific Slope region
leathad cas steep slope
Subject: Geography
leathann
broad
adj
Subject: Mathematics
leathann
wide
adj
Subject: Mathematics
leathar
leather
n(m)
leathair - leather poss c
botal leathair leather bottle
giullachd leathair leather processing
Subject: General
leatromachd
pregnancy
n(f)
leatromachd - pregnancy poss cpregnancies - leatromachdan pl
Subject: GeographySciencePersonal and Social Education
Lebanach
Lebanese
adj
biadh Lebanach Lebanese cuisine
Subject: Geography
Lebanach
Lebanese
n(m)
Lebanaich - Lebanese poss cLebanese - Lebanaich pl
Subject: Geography
Lebanon
Lebanon
n(m/f)
Lebanoin - Lebanon poss c
Poblachd Lebanoin Republic of Lebanon
Subject: Geography
legato
legato
n(m)
legato - legato poss clegato - legatothan pl
Subject: Music
legato
legato
adj
Subject: Music
legato
legato
adv
Subject: Music
Leifear
Lifford
Subject: Geography
leigheas
medicine
n(m)
leigheis - medicine poss cmedicines - leigheasan pl
leigheas agus slàinte medicine and health
Subject: Science
leigheas-chnàmh
osteopathy
n(m)
leigheis-chnàmhan - osteopathy poss c
Subject: Science
Léim an Mhadaidh
Limavady
Subject: Geography
lèirmheas
critique
n(m)
lèirmheis - critique poss ccritiques - lèirmheasan pl
brìgh an lèirmheis substance of the critique
Subject: General
lèirsinn
perception
n(f)
lèirsinn(e) - perception poss c
lèirsinn, gluasad, faireachdainn agus dealas perception, movement, emotions and drive
Subject: General
Leitir Ceanainn
Letterkenny
Subject: Geography
leitmotif
leitmotif
n(m)
leitmotif - leitmotif poss cleitmotifs - leitmotifean pl
Subject: Music
Leòdhas
Lewis
Eilean Leòdhais Isle of Lewis
Subject: Geography
leòmann
moth
n(m)
leòmainn - moth poss cmoths - leòmainn pl
burras na leòmain-seabhaig hawk moth caterpillar
leòmain-seabhaig hawk moth
rinn na leòmain toll na mo gheansaidh the moths made a hole in my jumper
Subject: Science
leòmhann
lion
n(m)
leòmhainn - lion poss clions - leòmhainn pl
Subject: Science
leòmhann-làir
chameleon
n(m)
leòmhainn-làir - chameleon poss cchameleons - leòmhainn-làir pl
leòmhann-làir Pharson Parson's chameleon
Subject: Science
leòmhann-mara
sea lion
n(m)
leòmhainn-mhara - sea lion poss csea lions - leòmhainn-mhara pl
leòmhann-mara Chalafòrnia Californian sea lion
Subject: Science
leòn
injury
n(m)
leòin - injury poss cinjuries - leòin plinjuries - leòntan pl
leòin lusan plant injuries
Subject: General
leòsan
pane
n(m)
leòsain - pane poss cpanes - leòsain pl
faic leòsan ro-sheallaidh see preview pane
leòsan ro-sheallaidh preview pane
Subject: Computing
Lerwick
Lerwick
port-mara Lerwick seaport of Lerwick
Subject: Geography
leth
half
n(m)
leth - half poss chalves - lethean pl
co-chothromachd leth-chuartail half-turn symmetry
leth-char half-turn
leth-chuairt half-turn
leth-liotair half-litre
leth-mheatair half-metre
leth-uair an dèidh half past
letheach-slighe eadar halfway between
Subject: Mathematics
leth-bhreith
discrimination
n(f)
leth-bhreith - discrimination poss c
leth-bhreith a thaobh cinneadh racial discrimation
leth-bhreith chinneadail racial discrimation
leth-bhreith fhàbharach positive discrimination
leth-bhreith neo-fhàbharach negative discrimination
Subject: General
leth-bhruthach
gentle slope
n(m)
leth-bhruthaich - gentle slope poss cgentle slopes - leth-bhruthaichean pl
Subject: Geography
leth-char
half-turn
n(m)
leth-chuir - half-turn poss chalf-turns - leth-charan pl
Subject: Mathematics
leth-chearcall
semicircle
n(m)
leth-chearcaill - semicircle poss csemicircles - leth-chearcaill plsemicircles - leth-chearcallan pl
Subject: Mathematics
leth-cheathramh
couplet
n(f)
leth-cheathraimh - couplet poss ccouplets - leth-cheathramhan pl
leth-cheathramh òrain song couplet
Subject: Music
leth-chruinne
hemisphere
n(m)
leth-chruinne - hemisphere poss chemispheres - leth-chruinnean pl
find the volume of the hemisphere lorg tomhas-lìonaidh na leth-chruinne
Subject: Mathematics
leth-chruinne
hemisphere
n(m)
leth-chruinne - hemisphere poss chemispheres - leth-chruinnean pl
leth-chruinne a deas southern hemisphere
leth-chruinne a tuath northern hemisphere
sìde na leth-chruinne hemisphere weather
Subject: Geography
leth-dhealaichte
semi-detached
adj
taigh leth-dhealaichte semi-detached house
Subject: GeographyGeneral
leth-dhùnadh
half-close
n(m)
leth-dhùnaidh - half-close poss chalf-closes - leth-dhùnaidhean pl
Subject: Music
leth-eilean
peninsula
n(m)
leth-eilein - peninsula poss cpeninsulas - leth-eileanan pl
An Leth-eilean Aràbianach the Arabian Peninsula
leth-eilean Iberia agus na h-eileanan mun cuairt Iberian Peninsula and adjacent islands
Subject: Geography
leth-liotair
half-litre
n(m)
leth-liotair - half-litre poss chalf-litres - leth-liotairean pl
Subject: Mathematics
leth-mheatair
half-metre
n(m)
leth-mheatair - half-metre poss chalf-metres - leth-mheatairean pl
Subject: Mathematics
lethbhreac
copy
n(m)
lethbhric - copy poss ccopies - lethbhreacan pl
Subject: Mathematics
letheach-slighe eadar
halfway between
Subject: Mathematics
letheadair
bisector
n(m)
letheadair - bisector poss cbisectors - leathadairean pl
letheadair ceart-cheàrnach perpendicular bisector
Subject: Mathematics
lethich
bisect
vb
Subject: Mathematics
lethich
halve
vb
Subject: Mathematics
leubail
label
n(f)
leubail(e) - label poss clabel - leubailean pl
leubail puist shipping label
leubailean clò-bhuailte printed labels
Subject: General
leubail puist
shipping label
n(m)
leubail puist - shipping label poss cshipping labels - leubailean puist pl
sgrìobh leubail puist write shipping label
Subject: Computing
leubaileadh
annotating
vb n
Subject: GeographyGeneral
leud
breadth
n(m)
leud - breadth poss cbreadths - leudan pl
faid agus leud length and breadth
Subject: Mathematics
leud
width
n(m)
leòid - width poss cwidths - leudan pl
Subject: Mathematics
leud-banna
bandwidth
n(m)
leòid-bhanna - bandwidth poss cbandwidths - leudan-banna pl
Subject: Computing
leudachadh
expansion
n(m)
leudachaidh - expansion poss cexpansions - leudachaidhean pl
leudachadh dà-theirmeach binomial expansion
leudachadh Maclaurin Maclaurin expansion
Subject: Mathematics
leudaich
expand
vb
Subject: Computing
leughadair sgrion
screen reader
n(m)
leughadair sgrion - screen reader poss cscreen readers - leughadairean sgrion pl
Subject: General
leughadh
reading
n(m)
leughaidh - reading poss creadings - leughaidhean pl
innealan airson èisteachd agus labhairt/leughadh/sgrìobhadh tools for listening and talking/reading/writing
leughadh agus cleachdadh meadhanan fiosrachaidh eile reading and use of other information media
leughadh airson sùim a ghabhail ann an cultaran eile reading to appreciate other cultures
leughadh airson tlachd reading for enjoyment
leughadh riatanach essential reading
Subject: General
leum
leap
n(m)
leuma - leap poss cleaps - leuman pl
leum luath quick leap
meud an leuma extent of leap
Subject: Music
leum thairis
skip
vb
leum air adhart skip to next
leum gu bàrr skip to top
Subject: Computing
leumadair
dolphin
n(m)
leumadair - dolphin poss cdolphins - leumadairean pl
Subject: Science
leus-mara
beacon
n(m)
leòis-mara - beacon poss cbeacons - leòis-mara pl
Subject: Geography
levée
levée
n(m)
levée - levée poss clevées - levées pl
Subject: Geography
Liabost
Lybster
baile Liaboist village of Lybster
Subject: Geography
libearalachd
liberalism
n(f)
libearalachd - liberalism poss c
roghainneachd, libearalachd agus traidiseantalachd eclecticism, liberalism and traditionalism
Subject: General
Libia
Libya
n(m/f)
Libia - Libya poss c
dùthaich Libia country of Libya
Subject: Geography
Libianach
Libyan
adj
Subject: Geography
Libianach
Libyan
n(m)
Libianaich - Libyan poss cLibyans - Libianaich pl
Subject: Geography
Libiria
Liberia
n(m/f)
Libiria - Liberia poss c
Poblachd Libiria Republic of Liberia
Subject: Geography
Libirianach
Liberian
adj
Subject: Geography
Libirianach
Liberian
n(m)
Libirianaich - Liberian poss cLiberians - Libirianaich pl
Subject: Geography
lidseadh
leaching
n(m)
lidsidh - leaching poss c
Subject: Geography
Liechtenstein
Liechtenstein
n(m/f)
Liechtenstein - Liechtenstein poss c
dùthaich Liechtenstein country of Liechtenstein
Subject: Geography
lied
lied
n(m)
lied - lied poss clieds - liedean pl
Subject: Music
lighiche chnàmhan
osteopath
n(m)
lighiche-chnàmhan - osteopath poss costeopaths - lighichean-chnàmhan pl
Subject: Science
linn
era
n(m/f)
linne - era poss ceras - linntean pl
an Linn Mesozoic the Mesozoic Era
Subject: General
Linn na Cloiche
Stone Age
n phr
muinntir Linn na Cloiche people of the Stone Age
Subject: History
Linn na Deighe
Ice Age
n phr
Subject: Geography
Linne Àrasaig
Sound of Arisaig
n(f)
cladach Linne Àrasaig shore of Sound of Arisaig
Subject: Geography
Linne Chluaidh
Firth of Clyde
n(f)
uisge Linne Chluaidh water of Firth of Clyde
Subject: Geography
Linne Fhoirthe
Firth of Forth
n(f)
uisge Linne Fhoirthe water of Firth of Forth
Subject: Geography
Linne Mhoireibh
Moray Firth
n(f)
oirthir Linne Mhoireibh Moray Firth coastline
Subject: Geography
Linne Sholway
Solway Firth
n(f)
uisge Linne Sholway water of Solway Firth
Subject: Geography
Linne Stronsay
Stronsay Firth
n(f)
uisge Linne Stronsay water of Stronsay Firth
Subject: Geography
Linne Tatha
Firth of Tay
n(f)
uisge Linne Tatha water of Forth of Tay
Subject: Geography
Linne Westray
Westray Firth
n(f)
Uisge Linne Westray Water of (the) Westray Firth
Subject: Geography
liogamaint
ligament
n(m)
liogamaint - ligament poss cligaments - liogamaintean pl
Subject: Science
liomf
lymph
n(m)
liomf - lymph poss c
nòd liomf lymph node
Subject: Science
liomph
lymph
n(m)
liomph - lymph poss c
nòd liomph lymph node
Subject: Science
lìon
web
n(m)
lìn - web poss cwebs - lìn pl
lìon-bìdh food web
Subject: Science
Lìon
Web
n(m)
Lìn - Web poss cWebs - Lìn pl
bacaidhean-lìn web restrictions
biathadh lìn web feed
blog web log
brobhsair Lìn Web browser
ceangal lìn web connection
Co-phàirt Lìn Web Part
còmhradh Lìn Web discussion
duilleag lìn web page
innealan-lìn web tools
lorg san lìon search the web
lorg san lìon search web
lorg san lìon shlàn search whole web
pasgain lìn Web Folders
ro-shealladh duilleag lìn web page preview
ruigsinneachd lìn web accessibility
seòladh lìn web address
slatan-tomhais agus stiùireadh Lìn Web standards and guidelines
trafaig lìn web traffic
Subject: Computing
lìon
net
n(m)
lìn - net poss cnets - lìontan pl
lìon ciùb net of a cube
Subject: Mathematics
Lìon na Cruinne
World Wide Web
n(m)
Co-bhanntachd Lìon na Cruinne World Wide Web Consortium
Subject: Computing
lìonadh-talmhainn
landfill
n(m)
lìonaidh-talmhainn - landfill poss c
làrach lìonadh-talmhainn landfill site
Subject: Geography
lionn
liquid
n(m)
lionna - liquid poss cliquids - lionntan pl
lionn milis sweet liquid
Subject: Mathematics
lionn
fluid
n(m)
lionna - fluid poss cfluids - lionnan pl
lionn amniotaig amniotic fluid
Subject: Science
lionnach
liquid
adj
haidridean lionnach liquid hydrogen
meacanaigs stuth lionnach liquid mechanics
Subject: Science
lìonra
network
n(m)
lìonra - network poss cnetworks - lìonraidhean pl
co-chòrdanaiche lìonra network adapter
cumadh lìonra network configuration
Dràibh Lìonra Network Drive
Draoidh Cur-an-sàs Clò-bhualadair Lìonra Network Printer Installation Wizard
Ionad Lìonra Network Centre
làraichean-lìn sòisealta social network sites
Lìonra air a Shàbhaladh Saved network
lìonra bann-leathainn broadband network
lìonra ionadail (LAN) local area network (LAN)
lìonra sòisealta social network
lìonraidhean air an sàbhaladh saved networks
lìonraidhean ionadail (LAN) local area networks (LAN)
Neach-anailis Obair Lìonra Network Operations Analyst
Network Explorer Network Explorer
rianaire lìonra network administrator
Subject: Computing
lìonra sòisealta
social network
n(m)
lìonra shòisealta - social network poss csocial networks - lìonraidhean sòisealta pl
làraichean-lìn sòisealta social network sites
Subject: Computing
lìonrachadh
networking
n(m)
lìonrachadh sòisealta social networking
Subject: General
liopadomaig
lipidomic
adj
ceannard rannsachadh liopadomaig head of lipidomic research
rannsachadh liopadomaig lipidomic research
Subject: General
liopadomaigs
lipidomics
n(f)
liopadomaigs - lipidomics poss c
ceannard rannsachadh liopadomaig head of lipidomic research
Subject: General
Lios Mòr
Lismore
caistealan Lios Mhòir Lismore castles
Subject: Geography
Lios na gCearrbhach
Lisburn
Subject: Geography
Lios na Scéithe
Lisnaskea
Subject: Geography
Lios Tuathail
Listowel
Subject: Geography
lios-mheas
orchard
n(m)
liosa-mheas - orchard poss corchards - liosan-mheas pl
liosan-mheas, measan agus coilltearachd orchards, fruits and forestry
ubhalghort apple orchard
Subject: GeographyGeneral
liosta-miann
wishlist
n(f)
liosta-miann - wishlist poss cwishlists - liostaichean-miann pl
cuir ri liosta-miann add to wishlist
Subject: Computing
liotair
litre
n(m)
liotair - litre poss clitres - liotairean pl
leth-liotair half-litre
liot/mion litre/min
liotair/liotairean sa mhionaid litres per minute
Subject: Mathematics
liotograf
lithograph
n(m)
liotograf - lithograph poss clithographs - liotografan pl
Subject: Art
liotografaidh
lithography
n(m)
liotografaidh - lithography poss c
Subject: Art
liotografaig
lithographic
adj
pròiseasan liotografaig lithographic processes
Subject: Art
lirig
lyric
n(f)
lirig(e) - lyric poss clyrics - lirigean pl
bàrdachd lirig na Laidinn Latin lyric poetry
lirigean òrain lyrics of a song
ùghdar nan lirigean author of the lyrics
Subject: Music
lirigeach
lyrical
adj
Subject: Music
lirigeachd
lyricism
n(f)
lirigeachd - lyricism poss clyricisms - lirigeachdan pl
bòidhchead na lirigeachd beauty of the lyricism
lirigeachd òrain lyricism of song
Subject: Music
litearra
literate
adj
Subject: GeographyLanguageGeneral
litearrachd
literacy
n(f)
litearrachd - literacy poss c
litearrachd agus àireamhachd literacy and numeracy
litearrachd tar-ionnsachaidh literacy across learning
sgilean fiosrachaidh agus litearrachd information skills and literacy
Subject: General
litir
epistle
n(f)
litreach - epistle poss cepistles - litrichean pl
na Litrichean the Epistles
Subject: Religious and Moral Education
litir
letter
n(f)
litreach - letter poss cletters - litrichean pl
litir bheag small letter
litir mhòr capital letter
litrichean gu caraid letters to a friend
Litrichean Laidinn Latin letters
litrichean na h-aibidil letters of the alphabet
Subject: Language
litium
lithium
n(m)
litium - lithium poss c
co-thàthadh litium lithium compound
litium carbonat lithium carbonate
Subject: Science
litreachadh
spelling
n(m)
litreachaidh - spelling poss c
Subject: Language
litreachas
literature
n(m)
litreachais - literature poss cliteratures - litreachasan pl
Eadailtis, Romàinis agus litreachasan co-cheangailte Italian, Romanian and related literatures
litreachas adhraidh devotional literature
litreachas agus reatoraig literature and rhetoric
litreachas Grèugais nuadh modern Greek literature
litreachas Portagailis Portuguese literature
litreachas, reatoraig agus breithneachadh literature, rhetoric and criticism
litreachasan Afro-Àisianach neo-Sheimitig non-Semitic Afro-Asiatic literatures
litreachasan Afro-Àisianach; litreachasan Seimitig Afro-Asiatic literatures; Semitic literatures
litreachasan Astro-innseach agus cànanan eile Austronesian and other literatures
litreachasan cànanan eile literatures of other languages
litreachasan dùthchasach Ameireaga a Deas South American native literature
litreachasan dùthchasach Ameireaga a Tuath North American native literature
litreachasan Eadailig; litreachas Laidinn Italic literatures; Latin literature
litreachasan Ear-Indo-Eòrpach agus Ceilteach East Indo-European and Celtic literatures
litreachasan eile other literatures
litreachasan eile nan cànan Gearmainig other Germanic literatures
litreachasan Greugach; Greugais chlasaigeach Hellenic literatures; classical Greek
litreachasan Greugais, clasaigeach agus nuadh classical and modern Greek literatures
litreachasan Laidinn agus Eadailig Latin and Italic literatures
litreachasan nan cànan Eadailig eile literatures of other Italic languages
litreachasan nan cànan Gearmainig literatures of Germanic languages
litreachasan nan cànan Romansach literatures of Romance languages
litreachasan Occitan agus Catalan Occitan and Catalan literatures
litreachasan Romàinis agus litreachasan co-cheangailte Romanian and related literatures
litreachasan Spàinntis agus Portagailis Spanish and Portuguese literatures
litreachasan taobh an ear agus ear-dheas Àisia literatures of East and Southeast Asia
reatoraig agus cruinneachaidhean litreachais rhetoric and collections of literature
Subject: Language
Lituàinia
Lithuania
n(m/f)
Lituàinia - Lithuania poss c
Poblachd Lituàinia Republic of Lithuania
Subject: Geography
Lituàinianach
Lithuanian
adj
Subject: Geography
Lituàinianach
Lithuanian
n(m)
Lituàinianaich - Lithuanian poss cLithuanians - Lituàinianaich pl
Subject: Geography
Locarbaidh
Lockerbie
eachdraidh Locarbaidh history of Lockerbie
Subject: Geography
loch
lake
n(m/f)
locha - lake poss clakes - lochan pl
Loch Bhala Bala Lake
Loch Bhrenig Lake Brenig
loch bogha-daimh ox-bow lake
loch crutha-eich horseshoe lake
loch domhainn deep lake
loch reòthte frozen lake
loch riobain ribbon lake
Subject: Geography
loch
loch
n(m)
locha - loch poss clochs - lochan pl
loch cruthaichte artificial loch
loch-mara sea loch
Subject: Geography
Loch Aillionn
Lough Allen
Subject: Geography
Loch Ainninn
Lough Ennell
Subject: Geography
Loch Airceig
Loch Arkaig
n(m)
uisge Loch Airceig water of Loch Arkaig
Subject: Geography
Loch Àlainn
Lochaline
n(m)
eòin Loch Àlainn birds of Lochaline
Subject: Geography
Loch an Inbhir
Lochinver
caladh Loch an Inbhir Lochinver harbour
Subject: Geography
Loch Baghasdail
Lochboisdale
n(m)
aiseag Loch Baghasdail Lochboisdale ferry
Subject: Geography
Loch Bhala
Bala Lake
n(m)
Loch Bhala - Bala Lake poss c
leud Loch Bhala width of Bala Lake
Subject: Geography
Loch Bhraoin
Loch Broom
n(m)
beul Loch Bhraoin mouth of Loch Broom
Subject: Geography
Loch Bhrenig
Lake Brenig
n(m)
Loch Bhrenig - Lake Brenig poss c
iasgach air Loch Bhrenig fishing on Lake Brenig
Subject: Geography
loch bogha-daimh
ox-bow lake
n phr
Subject: Geography
Loch Càin
Loch Ken
n(m)
iasgach Loch Càin Loch Ken fishing
Subject: Geography
Loch Coirib
Lough Carrib
Subject: Geography
Loch Con
Lough Conn
Subject: Geography
loch crutha-eich
horseshoe lake
n phr
Subject: Geography
Loch Cuan
Strangford Lough
Subject: Geography
Loch Cuilinn
Lough Cullin
Subject: Geography
Loch Dearg
Lough Derg
Subject: Geography
Loch Deirgeirt
Lough Derg
Subject: Geography
Loch Eadar Dhà Chaolas
Eddrachillis Bay
n(m)
uisge Loch Eadar Dhà Chaolas water of Eddrachillis Bay
Subject: Geography
Loch Èireann
Loch Earn
n(m)
uisge Loch Èireann water of Loch Earn
Subject: Geography
Loch Éirne Íochtair
Lower Lough Erne
Subject: Geography
Loch Éirne Uachtair
Upper Lough Erne
Subject: Geography
Loch Èite
Loch Etive
n(m)
meud Loch Èite size of Loch Etive
Subject: Geography
Loch Fanaich
Loch Fannich
n(m)
dàm Loch Fanaich Loch Fannich dam
Subject: Geography
Loch Feabhail
Lough Foyle
Subject: Geography
Loch Fìn
Loch Fyne
n(m)
cladaichean Loch Fìn shores of Loch Fyne
Subject: Geography
Loch Garadh
Loch Garry
n(m)
coltas Loch Garadh appearance of Loch Garry
Subject: Geography
Loch Garman
Wexford
Subject: Geography
Loch Lagain
Loch Laggan
n(m)
uisge Loch Lagain water of Loch Laggan
Subject: Geography
Loch Langabhat
Loch Langabhat
n(m)
bradan Loch Langabhat Loch Langabhat salmon
Subject: Geography
Loch Lao
Belfast Lough
Subject: Geography
Loch Laoghail
Loch Loyal
n(m)
uisge Loch Laoghail water of Loch Loyal
Subject: Geography
Loch Laomainn
Loch Lomond
n(m)
bruachan Loch Laomainn banks of Loch Lomond
Subject: Geography
Loch Léin
Lough Leane
Subject: Geography
Loch Lìobhann
Loch Leven
n(m)
Caisteal Loch Lìobhann Loch Leven Castle
Subject: Geography
Loch Lìomhann
Loch Lyon
n(m)
bruach Loch Lìomhann bank of Loch Lyon
Subject: Geography
Loch Lòchaidh
Loch Lochy
n(m)
doimhne Loch Lòchaidh depth of Loch Lochy
Subject: Geography
Loch Long
Loch Long
n(m)
meud Loch Long size of Loch Long
Subject: Geography
Loch Ma-Ruibhe
Loch Maree
n(m)
eileanan Loch Ma-Ruibhe Loch Maree islands
Subject: Geography
Loch Measca
Lough Mask
Subject: Geography
Loch Meilbhe
Lough Melvin
Subject: Geography
Loch Mhonair
Loch Monar
n(m)
dàm Loch Mhonair Loch Monar dam
Subject: Geography
Loch Mhòrair
Loch Morar
n(m)
uisge Loch Mhòrair water of Loch Morar
Subject: Geography
Loch Mòr a' Mhathain
Great Bear Lake
n(m)
Loch Mòr a' Mhathain - Great Bear Lake poss c
Subject: Geography
Loch Mòr an t-Salainn
Great Salt Lake
n(m)
Loch Mòr an t-Salainn - Great Salt Lake poss c
Subject: Geography
Loch nam Madadh
Lochmaddy
aiseag Loch nam Madadh Lochmaddy ferry
Subject: Geography
Loch nan Clàr
Loch nan Clar
n(m)
bric Loch nan Clàr Loch nan Clar trout
Subject: Geography
Loch nEathach
Lough Neagh
Subject: Geography
Loch Nis
Loch Ness
n(m)
uilebheist Loch Nis Loch Ness monster
Subject: Geography
Loch Obha
Loch Awe
n(m)
bruachan Loch Obha banks of Loch Awe
Subject: Geography
Loch Raineach
Loch Rannoch
n(m)
iasgach Loch Rainich Loch Rannoch fishing
Subject: Geography
Loch Raonasa
Lochranza
baile Loch Raonasa village of Lochranza
Subject: Geography
Loch Rí
Lough Ree
Subject: Geography
loch riobain
ribbon lake
n phr
Subject: Geography
Loch Seile
Loch Shiel
n(m)
doimhne Loch Seile depth of Loch Shiel
Subject: Geography
Loch Sin
Loch Shin
n(m)
bòidhchead Loch Sin beauty of Loch Shin
Subject: Geography
Loch Snìosort
Loch Snizort
n(m)
beul Loch Snìosort mouth of Loch Snizort
Subject: Geography
Loch Súilí
Lough Swilly
Subject: Geography
Loch Tatha
Loch Tay
n(m)
taobh deas Loch Tatha south side of Loch Tay
Subject: Geography
Loch Thoirbheartain
Loch Torridon
n(m)
eileanan Loch Thoirbheartain islands of Loch Torridon
Subject: Geography
Loch Uail
Lough Owel
Subject: Geography
Loch Vyrnwy
Lake Vyrnwy
n(m)
Loch Vyrnwy - Lake Vyrnwy poss c
Tèarmann Nàdair Loch Vyrnwy Lake Vyrnwy Nature Reserve
Subject: Geography
loch-tasgaidh
reservoir
n(m)
loch-tasgaidh - reservoir poss creservoirs - lochan-tasgaidh pl
Loch-tasgaidh an Dubh-Uisge Blackwater Reservoir
Loch-tasgaidh Chlaerwen Claerwen Reservoir
Loch-tasgaidh Loch Bhrianne Lake Brianne Reservoir
Subject: Geography
Loch-tasgaidh an Dubh-Uisge
Blackwater Reservoir
n(m)
Loch-tasgaidh an Dubh-Uisge - Blackwater Reservoir poss c
meud Loch-tasgaidh an Dubh-Uisge size of Blackwater Reservoir
Subject: Geography
Loch-tasgaidh Chlaerwen
Claerwen Reservoir
n(m)
Loch-tasgaidh Chlaerwen - Claerwen Reservoir poss c
Loch-tasgaidh Chlaerwen sa Chuimrigh Claerwen Reservoir in Wales
Subject: Geography
Loch-tasgaidh Daer
Daer Reservoir
n(m)
uisge Loch-tasgaidh Daer Daer Reservoir water
Subject: Geography
Loch-tasgaidh Loch Bhrianne
Lake Brianne Reservoir
n(m)
Loch-tasgaidh Loch Bhrianne - Lake Brianne Reservoir poss c
Loch-tasgaidh Loch Bhrianne sa Mhonadh Chambrian Lake Brianne Reservoir in the Cambrian Mountains
Subject: Geography
Loch-tasgaidh Oirrinn
Orrin Reservoir
n(m)
uisge Loch-tasgaidh Oirrinn water of Orrin Reservoir
Subject: Geography
Loch-tasgaidh Pholl an Phúca
Poulaphouca Reservoir
Subject: Geography
Lochlann
Scandinavia
n(f)
Lochlainn - Scandinavia poss c
feallsanachd Lochlainn philosophy of Scandinavia
pàipearan-naidheachd ann an Lochlainn newspapers in Scandinavia
Subject: Geography
Lochlannach
Scandinavian
adj
cànanan Lochlannach Scandinavian languages
cruinneachaidhean anns na cànanan Lochlannach collections in Scandinavian languages
irisean anns na cànanan Lochlannach serials in Scandinavian languages
leabhraichean mòr-eòlais anns na cànanan Lochlannach encyclopedias in Scandinavian languages
Subject: Language
Lochlannach
Viking
n(m)
Lochlannaich - Viking poss cVikings - Lochlannaich pl
Subject: History
Lochlannach
Viking
adj
aodach Lochlannach Viking clothes
clogaid Lochlannach Viking helmet
Subject: History
locus
locus
n(m)
locus - locus poss cloci - loci pl
Subject: Mathematics
log a-mach
log out
vb
Subject: Computing
log a-mach
logout
n(m)
logouts - logaidhean a-mach pl
Subject: Computing
log a-steach
log in
vb
Subject: Computing
log air
log on
vb
Subject: Computing
log dheth
log off
vb
Subject: Computing
loga
log
n(m)
loga - log poss clogs - logaichean pl
faidhle loga log file
Subject: Computing
logadh
logging
n(m)
logaidh - logging poss cloggings - logaidhean pl
logadh a-mach logging out
logadh a-steach logging in
Subject: Computing
logaireachd
logging
n(f)
logaireachd - logging poss c
logaireachd roghnach selective logging
Subject: Geography
logaritmeach
logarithmic
adj
diofarachadh logaritmeach logarithmic differentiation
Subject: Mathematics
loidhne
line
n(f)
loidhne - line poss clines - loidhnichean pl
an loidhne as freagarraiche line of best fit
clàr-cholbhan-loidhne bar line chart
co-chothromachd loidhne line symmetry
graf loidhne-dhìreach straight-line graph
graf loidhne-lùbte curved-line graph
graf-cholbhan-loidhne bar line graph
graf-cholbhan-loidhne line bar graph
graf-ioma-loidhne multiple line graph
graf-loidhne  line graph
loidhne bheartagail vertical line
loidhne chòmhnard horizontal line
loidhne lùbte curved line
loidhne thrastanach diagonal line
loidhne-àirde contour
loidhne-àireamhan number line
loidhne-clèithe grid line
loidhne-cothromachaidh line of symmetry
loidhne-meadhain centre line
loidhne-meadhain median line
loidhne-tìme timeline
loidhne-tuath north line
loidhnichean co-shìnte parallel lines
loidhnichean-àirde contour lines
Subject: Mathematics
loidhne
line
n(f)
loidhne - line poss clines - loidhnichean pl
bun-loidhne base line
loidhne aotrom feint line
loidhne dhìreach straight line
loidhne fhalaichte hidden line
loidhne-àirde height line
loidhne-dàtaim datum line
loidhne-grunnd ground line
loidhne-meadhain centre line
loidhne-togail construction line
Subject: Technical
Loidhne ADSL
Asymmetric Digital Subscriber Line
n(f)
Subject: Computing
loidhne-a-muigh
outline
n(f)
loidhne-a-muigh - outline poss coutlines - loidhnichean a-muigh pl
Subject: Mathematics
loidhne-àirde
contour
n(f)
loidhne-àirde - contour poss ccontours - loidhnichean-àirde pl
loidhnichean-àirde contour lines
pàtrain loidhnichean-àirde contour patterns
Subject: MathematicsGeography
loidhne-bruthaidh
isobar
n(f)
loidhne-bruthaidh - isobar poss cisobars - loidhnichean-bruthaidh pl
Subject: Geography
loidhne-clèithe
line of staff
n(f)
loidhne-clèithe - line of staff poss clines of staff - loidhnichean-clèithe pl
àireamh loidhnichean-clèithe number of lines of staff
suidheachadh loidhne-clèithe position of line of staff
Subject: Music
loidhne-gearraidh
cutting plane
n(f)
loidhne-gearraidh - cutting plane poss ccutting planes - loidhnichean-gearraidh pl
Subject: Technical
loidhne-laigse
line of weakness
n(f)
loidhne-laigse - line of weakness poss clines of weakness - loidhnichean-laigse pl
Subject: Geography
loidhne-sgàinidh
fault line
n(f)
loidhne-sgàinidh - fault line poss cfault line - loidhnichean-sgàinidh pl
Subject: Geography
loidhne-stiùiridh
guideline
n(f)
loidhne-stiùiridh - guideline poss cguidelines - loidhnichean-stiùiridh pl
Subject: Technical
loidhne-tarsainn
transect
n(f)
loidhne-tarsainn - transect poss ctransects - loidhnnichean-tarsainn pl
Subject: Geography
loidhne-tìme
timeline
n(f)
loidhne-tìme - timeline poss ctimelines - loidhnichean-tìme pl
Subject: General
loidhneach
linear
adj
fuincsean loidhneach linear function
Subject: Mathematics
loidhnichean buidhe dùbailte
double yellow lines
n phr
Subject: Geography
loidse
lodge
n(m/f)
loidse - lodge poss clodges - loidseachan pllodges - loidsichean pl
eag-loidsichean eco-lodges
Subject: Geography
loidsig
logic
n(f)
loidsig - logic poss c
Subject: General
loisg
shoot
vb
a' losgadh air na geòidh shooting the geese
Subject: General
lom
net
adj
cuideam lom net weight
pàigheadh lom net pay
Subject: Mathematics
long
ship
n(f)
luinge - ship poss cships - longan pl
Subject: GeographyGeneral
lorg
footprint
n(f)
luirge - footprint poss cfootprints - lorgan pl
lorg cruinne global footprint
lorg cruinne sgoiltean schools' global footprint
Subject: General
lorg
find
vb
cha deach dad a lorg nothing was found
lorg facal find a word
Subject: Computing
lorg
locate
vb
Subject: Computing
lorg
search
vb
einnsean-lorg search engine
grad-lorg quick search
leasachadh einnsein-lorg search engine optimization
lorg san làrach search site
lorg san làrach seo search this site
lorg san làrach seo search within this site
lorg san lìon search the web
lorg san lìon search web
lorg san lìon shlàn search whole web
Subject: Computing
lorg & glan
debug
vb
Subject: Computing
lorg luach
find the value
vb
Subject: Mathematics
lorg slighe
breadcrumb
n(f)
lorg slighe - breadcrumb poss cbreadcrumbs - lorgan slighe pl
slighe lorgan breadcrumb trail
Subject: Computing
losgadh
shooting
n(m)
losgaidh - shooting poss cshootings - losgaidhean pl
Subject: General
losgadh-bràghad
heartburn
n(m)
losgaidh-bràghad - heartburn poss c
pian an losgaidh-bràghad the pain of the heartburn
pian losgadh-bràghad heartburn pain
Subject: Science
losgann
frog
n(m/f)
losgainn - frog poss cfrogs - losgannan pl
casan losgainn frog's legs
losgann craoibhe nan sùilean dearga red-eyed tree frog
losgann cumail-uisge water-holding frog
losgann na saighid phuinnseanta poison arrow frog
Subject: Science
lot(a)
croft
n(m)
lota - croft poss ccrofts - lotaichean pl
Subject: General
luach
value
n(m)
luach - value poss cvalues - luachan pl
a' leasachadh cultar luachan developing a culture of values
Luachan agus Saoranachd values and citizenship
luachan, adhbharan agus prionnsapalan Curraicealam airson Sàr-mhathais values, purposes and principles of Curriculum for Excellence
Subject: General
luach
evaluation
n(m)
luaich - evaluation poss cevaluations - luachan pl
co-òrdanaiche luachaidh agus rannsachaidh evaluation and research coordinator
Subject: Mathematics
luach
value
n(m)
luach - value poss cvalues - luachan pl
cìs luach leasaichte (VAT) value added tax (VAT)
liost na luachan a dh’fhaodadh a bhith aig x list the possible values of x
liost na luachan a tha comasach airson x list the possible values of x
lorg na luachan aig x find the values of x
luach (a rèir) àite place value
luach mionaideach exact value
luach-tionndaidh turning value
luachan a tha comasach possible values
Subject: Mathematics
luach (a rèir) àite
place value
n phr
Subject: Mathematics
luach-tionndaidh
turning value
n(m)
luach-tionndaidh - turning value poss cturning values - luachan-tionndaidh (pl) pl
Subject: Mathematics
Luachras
Leuchars
stèisean-rèile Luachrais Leuchars railway station
Subject: Geography
luaidhe
lead
n(m/f)
luaidhe - lead poss c
luaidhe cròmat lead chromate
Subject: Science
luathrachadh
cremation
n(m)
luathrachaidh - cremation poss ccremations - luathrachaidhean pl
Subject: Religious and Moral Education
luathraich
cremate
vb
Subject: Religious and Moral Education
luaths
speed
n(m)
luaiths - speed poss c
luathaich speed up
luaths aig àm sònraichte sam bith instantaneous speed
luaths na gaoithe wind speed
luaths solais speed of light
luaths-gaoithe wind speed
Subject: MathematicsGeography
lùb
curve
n(m)
lùib - curve poss ccurves - lùban pl
lùb-tòrachd pursuit curve
Subject: Mathematics
lùb-aibhne
meander
n(f)
lùib-aibhne - meander poss cmeanders - lùban-aibhne pl
amhach lùib-aibhne neck of meander
Subject: Geography
lùb-bheanntan
fold mountains
Subject: Geography
lùb-thràigh
slip-off slope
n(f)
lùb-thràghad - slip-off slope poss clùb-thràighe - slip-off slope poss cslip-off slopes - lùb-thràighean pl
Subject: Geography
lùb-tòrachd
pursuit curve
n(m)
lùb-tòrachd - pursuit curve poss cpursuit curves - lùban-tòrachd pl
Subject: Mathematics
lùbach
meandering
adj
allt lùbach meandering stream
sruthan lùbach meandering stream
Subject: Geography
lùbte
curved
adj
graf loidhne-lùbte curved-line graph
loidhne lùbte curved line
Subject: Mathematics
luch
mouse
n(f)
lucha - mouse poss cmice - luchainn plmice - luchan pl
brùth am putan lucha press the mouse button
brùth am putan-lucha clì press the left mouse button
brùth am putan-lucha deas press the right mouse button
cliog lucha mouse click
cliogan lucha mouse clicks
dèan cliog lucha do a mouse click
gluais an luch move the mouse
putain lucha mouse buttons
putain-lucha clì left mouse buttons
putain-lucha deasa right mouse buttons
putan lucha mouse button
putan-lucha clì left mouse button
putan-lucha deas right mouse button
Subject: Computing
luchd
load
n(f)
luchd - load poss cloads - luchdan pl
luchd-speinseanach suspended load
Subject: Geography
luchd-obrach
personnel
n(m)
luchd-obrach - personnel poss c
stiùireadh luchd-obrach personnel management
Subject: General
luchd-obrach
staff
n(m)
luchd-obrach - staff poss c
leasachadh luchd-obrach staff development
neach-leasachaidh luchd-obrach staff developer
neach-obrach staff member
rianaire leasachadh luchd-obrach Gàidhlig Gaelic staff development administrator
Subject: General
luchdachadh a-nuas
download
n(m)
luchdachaidh a-nuas - download poss cdownloads - luchdachaidhean a-nuas pl
Subject: Computing
luchdachadh suas
upload
n(m)
luchdachaidh suas - upload poss cuploads - luchdachaidhean suas pl
Subject: Computing
luchdaich a-nuas
download
vb
luchdaich a-nuas aig àm eile download later
luchdaich a-nuas an-dràsta download now
Subject: Computing
luchdaich suas
upload
vb
luchdaich suas aig àm eile upload later
luchdaich suas an-dràsta upload now
Subject: Computing
lùghdachadh
decrease
n(m)
lùghdachaidh - decrease poss cdecreases - lùghdachaidhean pl
lùghdachadh ceudadach percentage decrease
Subject: Mathematics
lùghdachadh
discount
n(m)
lùghdachaidh - discount poss cdiscounts - lùghdachaidhean pl
Subject: Mathematics
lùghdachadh
reduction
n(m)
lùghdachaidh - reduction poss creductions - lùghdachaidhean pl
Subject: Mathematics
lùghdachadh nàdarra
natural decrease
n phr
Subject: Geography
lùghdaich
decrease
vb
Subject: Mathematics
lùghdaich
decrease
vb
Subject: Mathematics
lùghdaich
discount
vb
Subject: Mathematics
lùghdaich
reduce
vb
Subject: Mathematics
lùghdaich ìre
downgrade
vb
Subject: Computing
Lugsamburg
Luxembourg
n(m/f)
Lugsamburg - Luxembourg poss c
dùthaich Lugsamburg country of Luxembourg
Subject: Geography
luibh-eòlas
botany
n(m)
luibh-eòlais - botany poss c
lusan (luibh-eòlas) plants (botany)
Subject: Science
luibheach
herbaceous
adj
lusan luibheach herbaceous plants
Subject: General
Luimneach
Limerick
Subject: Geography
Lùnastal
August
n(m)
Lùnastail - August poss c
11 Lùnastal 11 August
11mh (An) Lùnastal 11th of August
an 11mh dhen Lùnastal 11th of August
an aonamh latha deug dhen Lùnastal the eleventh of August
an Lùnastal August
deireadh an Lùnastail end of August
latha anns an Lùnastal a day in August
Lùn Aug
Subject: General
Lunnainn
London
n(m)
Lunnainn - London poss c
mòr-bhaile Lunnainn city of London
Subject: Geography
lus
plant
n(m)
luis - plant poss clusa - plant poss cplants - lusan pl
leòin, galaran agus plàighean lusan plant injuries, diseases and pests
lusan (luibh-eòlas) plants (botany)
lusan bhascular neo-shìolach vascular seedless plants
lusan comharraichte airson fheartan agus fhlùraichean plants noted for characteristics and flowers
lusan fiodhach woody plants
lusan gun shìol seedless plants
lusan luibheach herbaceous plants
pàirtean sònraichte ann an lusan specific parts of plants
siostaman sònraichte ann an lusan specific systems in plants
Subject: Science
lus nam ban-sìth
foxglove
n(m)
lus nam ban-sìth - foxglove poss cfoxgloves - lusan nam ban-sìth pl
Subject: Science
lus-itheadair
herbivore
n(m)
lus-itheadair - herbivore poss cherbivores - lus-itheadairean pl
Subject: Science
lut
lute
n(m)
luta - lute poss clutes - lutan pl
ceòl an luta music of the lute
Subject: Music
lutaire
lutanist
n(m)
lutaire - lutanist poss clutanists - lutairean pl
ceòl an lutaire lutanist's music
lutaire a' cluich a lutanist playing
Subject: Music
lutetium
lutetium
n(m)
lutetium - lutetium poss c
Subject: Science
lùth
energy
n(m)
lùtha - energy poss cenergies - lùthan pl
aiseag lùtha energy transfer
bolgain-solais beag-lùth energy efficient light bulbs
buidheann rannsachaidh lùtha energy research group
bun lùtha energy source
bun lùtha ath-nuadhachail renewable energy source
bunan lùtha energy sources
caitheamh-lùth energy consumption
eaconamas lùtha economics of energy
fòrsa agus lùth force and energy
lùth ann am biadh energy in food
lùth ath-nuadhachail renewable energy
lùth cineataig kinetic energy
lùth gaoithe wind energy
lùth geo-thearmach geo-thermal energy
lùth grèine solar energy
lùth nan tonnan wave energy
lùth san àrainneachd energy in the environment
lùth tearmach thermal energy
rannsachadh lùtha energy research
Subject: ScienceGeography
lùth ath-nuadhachail
renewable energy
n(m)
lùtha ath-nuadhachail - renewable energy poss c
bun lùtha ath-nuadhachail renewable energy source
Subject: ScienceGeography
lùth-chleas
athletics
n(m)
lùth-chleasa - athletics poss cathletics - lùth-chleasan pl
number of athletics at Commonwealth Games àireamh de lùth-chleasan aig Geamannan Co-fhlaitheis
Subject: Physical Education
lùth-chleasach
athletic
adj
geamannan lùth-chleasach athletic games
spòrsan lùth-chleasach athletic sports
Subject: Physical Education
lùth-chleasachd
athletics
n(f)
lùth-chleasachd - athletics poss c
an interest in athletics ùidh ann an lùth-chleasachd
Subject: Physical Education
lùth-chleasaiche
athlete
n(m)
lùth-chleasaiche - athlete poss cathletes - lùth-chleasaichean pl
Subject: Physical Education