Logo: An Seotal
Print Friendly and PDF


aquatic
uisge
adj
aquatic sports spòrsan uisge
Cuspair: Eòlas Corporra
athlete
lùth-chleasaiche
n(m)
athlete - lùth-chleasaiche scathletes - lùth-chleasaichean iom
Cuspair: Eòlas Corporra
athletic
lùth-chleasach
adj
athletic games geamannan lùth-chleasach
athletic sports spòrsan lùth-chleasach
Cuspair: Eòlas Corporra
athletics
lùth-chleasachd
n(f)
athletics - lùth-chleasachd sc
ùidh ann an lùth-chleasachd an interest in athletics
Cuspair: Eòlas Corporra
athletics
lùth-chleas
n(m)
athletics - lùth-chleasa scathletics - lùth-chleasan iom
àireamh de lùth-chleasan aig Geamannan Co-fhlaitheis number of athletics at Commonwealth Games
Cuspair: Eòlas Corporra
badminton
badmantan
n(m)
badminton - badmantan sc
Cuspair: Eòlas Corporra
basketball
ball-basgaid
n(m)
basketball - ball-basgaid sc
Cuspair: Eòlas Corporra
bowling
bòbhladh
n(m)
bowling - bòbhlaidh sc
bowling green lèana-bòbhlaidh
bowling alley ionad-bòbhlaidh
ten-pin bowling bobhladh deich-chnagach
Cuspair: Eòlas CorporraCoitcheannCruinn-eòlas
calorie
calaraidh
n(m)
calorie - calaraidh sccalories - calaraidhean iom
Cuspair: Cruinn-eòlasSaidheansEaconamas DachaighEòlas CorporraEòlas Pearsanta agus Sòisealta
canoe
canù
n(m)
canoe - canù sccanoes - canuthaichean iom
Cuspair: Cruinn-eòlasEòlas CorporraCoitcheann
canoeing
a' canuthadh
vb n
Cuspair: Cruinn-eòlasEòlas CorporraCoitcheann
caving
uamhaireachd
n(m)
caving - uamhaireachd sc
Cuspair: Cruinn-eòlasEòlas CorporraCoitcheann
equestrian
marcachd
adj
equestrian sports spòrsan marcachd
Cuspair: Eòlas Corporra
fitness
fallaineachd
n(f)
fitness - fallaineachd sc
Cuspair: Eòlas Corporra
fitness
freagarrachd
n(f)
fitness - freagarrachd sc
Cuspair: Eòlas Corporra
game
gèam
n(m)
game - geama scgames - geamannan iomgames - geamachan iomgames - geamaichean iom
games-based learning ionnsachadh stèidhte air geamannan
athletic games geamannan lùth-chleasach
outdoor games geamannan a-muigh
games of chance geamannan-turchairt
indoor games geamannan a-staigh
indoor games of skill geamannan-sgil a-staigh
no ball games cluich le ball toirmisgte
sports, games and entertainment spòrs, geamannan agus dibhearsain
Cuspair: Eòlas Corporra
kayaking
caidheagadh
n(m)
kayaking - caidheagaidh sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Corporra
orienteering
sligheadaireachd
n(f)
orienteering - sligheadaireachd sc
waypoints on an orienteering course puingean-mapa air cùrsa sligheadaireachd
Cuspair: Eòlas Corporra
physical
corporra
adj
physical activity and sports gnìomhachd chorporra agus spòrs
physical education eòlas corporra
mental, emotional, social and physical well-being sunnd inntinneil, faireachail, sòisealta agus corporra
Cuspair: Eòlas Corporra
polo
polo
n(m)
polo - polo sc
water polo polo-uisge
Cuspair: Eòlas Corporra
potholing
poit-thollaireachd
n(f)
potholing - poit-thollaireachd sc
Cuspair: Cruinn-eòlasEòlas Corporra
race
rèis
n(f)
race - rèise scraces - rèisean iom
horse race rèis-each
Cuspair: Eòlas Corporra
racing
rèiseadh
n(m)
racing - rèisidh sc
animal racing rèiseadh bheathaichean
racing car càr-rèisidh
car racing rèiseadh chàraichean
horse racing rèiseadh each
race track slighe-rèisidh
Cuspair: Eòlas Corporra
racquet
racaid
n(f)
racquet - racaid(e) scracquets - racaidean iom
tennis racquet racaid teanas
Cuspair: Eòlas Corporra
raft
ràth
n(m)
raft - ràtha scrafts - ràthan iom
whitewater rafts ràthan uisge geal
Cuspair: Cruinn-eòlasEòlas Corporra
rafting
ràthadaireachd
n(f)
rafting - ràthadaireachd sc
whitewater rafting ràthadaireachd uisge geal
Cuspair: Cruinn-eòlasEòlas Corporra
skateboard
spèileabord
n(m)
skateboard - spèileabuird scskateboards - spèileabuird iom
Cuspair: Eòlas Corporra
skating
a' spèileadh
vb n
Cuspair: Eòlas Corporra
skating
spèileadh
n(m)
skating - spèilidh sc
Cuspair: Eòlas Corporra
ski resort
baile-turasachd sgithidh
n phr
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Corporra
skier
sgitheadair
n(m)
skier - sgitheadair scskiers - sgitheadairean iom
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Corporra
skiing
sgitheadh
n(m)
skiing - sgithidh sc
ski resort baile-turasachd sgithidh
water skiing sgitheadh-uisge
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Corporra
sport
spòrs
n(f)
sport - spòrsa scsports - spòrsan iom
physical activity and sports gnìomhachd chorporra agus spòrs
aquatic sports spòrsan uisge
air sports spòrsan adhair
athletic sports spòrsan lùth-chleasach
outdoor sports spòrsan a-muigh
equestrian sports spòrsan marcachd
sports centre ionad-spòrs
sports facilities goireasan spòrs
sports, games and entertainment spòrs, geamannan agus dibhearsain
Cuspair: Eòlas Corporra
ten-pin bowling
bobhladh deich-chnagach
n phr
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Corporra
tennis
teanas
n(m)
tennis - teanas sc
tennis racquet racaid teanas
table tennis teanas-bùird
game of tennis gèam teanas
Cuspair: Eòlas Corporra
Three point King
Rìgh nan Trì Puingean
n phr
Three point King - Rìgh nan Trì Puingean sc
Cuspair: Eòlas Corporra
water skiing
sgitheadh-uisge
n(m)
water skiing - sgithidh-uisge sc
Cuspair: Cruinn-eòlasCoitcheannEòlas Corporra
yoga
iòga
yoga - iòga sc
yoga class clas iòga
Cuspair: Eòlas Corporra

 

Print Friendly and PDF